Ho­pem Ciągłe Cytaty

Ho­pem Ciągłe Cytaty: Mo­ja ge­ne­rac­ja, mo­je pokolenie, brow­cem i hip ho­pem ciągłe upojenie. Ra­sizm i ko­rup­cja władają na świecie, bez spra­wied­li­wości szyb­ko wyginiecie! Wasze mądre ra­dy, wasze zrozumienie, kto was zechce słuchać? Kto was nie oleje? Wy jes­teście górą, nas w d*pę kopniecie, myśli­cie o nas - ćpu­ny... Nic o nas nie wiecie! Na nas wciąż są skar­gi, na nas przeklinacie, po­wie­dzcie nam szczerze, co Wy do nas macie? ® by Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti


Ho­pem Ciągłe Cytaty: Sztuka to ciągłe jednanie się z życiem. -Mikołaj Gogol


Ho­pem Ciągłe Cytaty: Sztu­ka to ciągłe jed­na­nie się z życiem. -Mikołaj Gogol


sztu­ka-to ągłe-jed­na­nie ę-z życiem
Ho­pem Ciągłe Cytaty: Do Bo­ga dochodzę pop­rzez ciągłe ob­co­wanie z ludźmi. -Mikołaj Gogol


do bo­ga-dochodzę-pop­rzez-ągłe-ob­co­wanie-z ludźmi
Ho­pem Ciągłe Cytaty: Dow­ci­pem nie na­leży ce­lować, tyl­ko trafiać. -Hugo Dionizy Steinhaus


Ho­pem Ciągłe Cytaty:


Życie-to ągłe-ś­ganie-marzeń-~pa­weł-rychlica 
Ho­pem Ciągłe Cytaty: Ewolucja oznacza ciągłe udoskonalanie pod każdym względem, aż w końcu we wszystkim będziemy najlepsi. -Deepak Chopra


ewolucja-oznacza-ągłe-udoskonalanie-pod-każdym-względem-aż-w-końcu-we-wszystkim-będziemy-najlepsi
Ho­pem Ciągłe Cytaty: Ciągłe a sumienne spełnianie obowiązków wymaga nie mniej wysiłku niż czyny bohaterskie. -Jean Jacques Rousseau


ciągłe-a-sumienne-spełnianie-obowiązków-wymaga-nie-mniej-wysiłku-ż-czyny-bohaterskie
Ho­pem Ciągłe Cytaty: Czas płynął włas­nym tem­pem, nies­tały jak pe­dal­ska ciota. -Glenn Cook


czas-płynął-włas­nym-tem­pem-nies­ły-jak pe­dal­ska-ciota
Ho­pem Ciągłe Cytaty: Cięty język to jedyne ostre narzędzie, które nie tępi się przez ciągłe używanie. -Irwing Washington


cięty-język-to-jedyne-ostre-narzędzie-które-nie-tępi-ę-przez-ągłe-używanie
Ho­pem Ciągłe Cytaty: Producenci filmowi są jak żelazko do prasowania. Poprzez ciągłe naciski potrafią zrobić z najpiękniejszego materiału coś zupełnie płaskiego. -Tennessee Williams


producenci-filmowi-są-jak-żelazko-do-prasowania-poprzez-ągłe-naciski-potrafią-zrobić-z-najpiękniejszego-materiału-coś-zupełnie-płaskiego
Ho­pem Ciągłe Cytaty: Życie to ciągłe pożąda­nie - im mniej prag­nień, tym mniej życia. -Feliks Chwalibóg


Życie-to ągłe-pożąda­nie- im mniej-prag­nień-tym-mniej-życia
Ho­pem Ciągłe Cytaty: By­cie sobą jest tak roz­pow­szechnionym ste­reoty­pem ludzkiego zacho­wania, że praw­dzi­wi in­dy­widualiści wolą być kimś innym. -aforystokrata


by­cie-sobą-jest tak-roz­pow­szechnionym-ste­reoty­pem-ludzkiego-zacho­wania-że praw­dzi­wi-in­dy­widualiś-wolą-być-kimś-innym
Ho­pem Ciągłe Cytaty: Jednym słowem, rząd wolny, czyli narażony na ciągłe wstrząsy, mógłby się utrzymać tylko na tej zasadzie, że byłby zdolny do naprawy mocą własnych praw. -Montesquieu


jednym-słowem-rząd-wolny-czyli-narażony-na-ągłe-wstrząsy-mógłby-ę-utrzymać-tylko-na-tej-zasadzie-że-byłby-zdolny-do-naprawy-mocą
Ho­pem Ciągłe Cytaty: Sma­kowi­ty Spór Ka­wał czar­nej czekolady Wiódł swa­dy bez ogłady Z białym se­rem brie, Że ca­pem śmierdzi, Moszcząc się w ser­cu rolady. -awatar


sma­kowi­ty-spór-ka­wał-czar­nej-czekolady-wiódł-swa­dy-bez-ogłady-z-białym-se­rem-brie-Że-ca­pem-śmierdzi-moszcząc ę-w ser­cu
Ho­pem Ciągłe Cytaty: Leżał krzyżem ksiądz Krzyś wokół nie widzi nic przes­tań myśleć i Ty pad­niesz tru­pem jak Krzyś  -MyArczi


leżał-krzyżem-ksiądz-krzyś-wokół-nie widzi-nic-przes­ń-myść-i ty-pad­niesz-tru­pem-jak krzyś 
Ho­pem Ciągłe Cytaty: Ciągłe przy­myka­nie oczu na otaczającą nas nies­pra­wied­li­wość uczy­ni nas śle­pym na ludzkie cierpienie. -topik


ciągłe-przy­myka­nie-oczu-na otaczającą-nas-nies­pra­wied­li­wość-uczy­-nas-ś­pym-na ludzkie-cierpienie
Ho­pem Ciągłe Cytaty: Dow­cip, który jest tyl­ko dow­ci­pem, nie jest dowcipem. -Hugo Dionizy Steinhaus


dow­cip-który-jest tyl­ko-dow­­pem-nie jest dowcipem