Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Hu­mor jest cieniem fortuny. -Józef Bułatowicz
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Humor jest cieniem fortuny. -Józef Bułatowicz
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Zło nie jest cieniem dobra. Jest cieniem człowieka. ________________ AGAIN­ST YULIN!  -Adnachiel
zło-nie jest cieniem-dobra-jest-cieniem-człowieka-again­st-yulin 
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Perfidna tortura: łamanie kołem fortuny. -Zbigniew Waydyk
perfidna-tortura-łamanie-kołem-fortuny
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Słowo jest cieniem uczynku. -Demokryt
słowo-jest-cieniem-uczynku
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Człowiek jest tylko tchnieniem i cieniem. -Sofokles
człowiek-jest-tylko-tchnieniem-i-cieniem
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Mało jest ludzi, którzy by byli przyjaciółmi twej osoby; więcej jest przyjaciół twej fortuny. Ty też nie życz przyjaciołom za wiele szczęścia, jeśli ich stracić nie chcesz. -Baltazar Gracian Y Morales
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Prawdziwa arystokracja płynie z ducha, a nie z odziedziczonego po przodkach tytułu czy fortuny. -Halina Rodzińska
prawdziwa-arystokracja-płynie-z-ducha-a-nie-z-odziedziczonego-po-przodkach-tytułu-czy-fortuny
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Od wczes­nych lat życia wyrzekłem się ja­dania mięsa. Przyj­dzie czas, gdy ludzie ta­cy jak ja będą pat­rzeć na mor­dercę zwierząt tak sa­mo jak te­raz pat­rzą na mor­dercę ludzi. -Leonardo da Vinci
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Koło fortuny może się odwrócić, mimo to należy pozostać tym, kim się jest. Bez względu na okoliczności trzeba być zawsze sobą. Teraz i na zawsze. -Danielle Steel
koło-fortuny-może-ę-odwróć-mimo-to-należy-pozostać-tym-kim-ę-jest-bez-wzglę-na-okolicznoś-trzeba-być-zawsze-sobą-teraz-i-na-zawsze
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Miłość, która jest tylko duchem, staje się tylko cieniem. -Henryk Sienkiewicz
miłość-która-jest-tylko-duchem-staje-ę-tylko-cieniem
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Jes­teśmy prochem i cieniem. -Horacy
jes­teśmy-prochem-i cieniem
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie. -Arthur Schopenhauer
bo­gac­two-jest jak wo­da-mor­ska-im więcej-pi­jesz-tym-większe-masz-pragnienie
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: ` Gdy Twój przy­jaciel jest smut­ny, Ty auto­matycznie tra­cisz dob­ry hu­mor ... -zezulec
` gdy-twój-przy­jaciel-jest smut­ny-ty auto­matycznie-tra­cisz-dob­ry-hu­mor
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Hu­mor jest najhu­morys­tyczniej­szy wte­dy, gdy usiłuje sam siebie wyjaśnić. -Fryderyk Chrystian Hebbel
hu­mor-jest najhu­morys­tyczniej­szy-wte­dy-gdy-usiłuje-sam-siebie-wyjaść
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Dob­ry hu­mor jest jak słońce je­den in­cy­dent i cho­wa się za chmu­rami deszczu .! <3  -odmienna37.!
dob­ry-hu­mor-jest jak słoń-­den-in­cy­dent-i cho­wa ę-za chmu­rami-deszczu- <3 
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: My żyjemy cieniem przeszłości, czym będzie żyła przyszłość? -Ernest Renan
my-żyjemy-cieniem-przeszłoś-czym-będzie-żyła-przyszłość
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Jut­ro jest zaw­sze świeże i wol­ne od błędów. [ang.: To­mor­row is al­ways fresh, with no mis­ta­kes in it.]  -Lucy Maud Montgomery
jut­ro-jest zaw­sze-świeże-i wol­ne-od błędów-ang-to­mor­row-is al­ways-fresh-with-no mis­­kes-in it 
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Prochem jes­teśmy i cieniem. Pul­vis et um­bra su­mus. (łac.)  -Horacy
prochem-jes­teśmy-i cieniem-pul­vis- um­bra-su­mus-łac 
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Uważamy słowo po­tocznie za cień rzeczy­wis­tości, za jej od­bi­cie. Słuszniej­sze byłoby twier­dze­nie od­wrot­ne: rzeczy­wis­tość jest cieniem słowa. Fi­lozo­fia jest właści­wie fi­lolo­gią, jest głębo­kim, twórczym ba­daniem słowa. -Bruno Schulz
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Hu­mor nie pot­rze­buje rek­la­my, bo jest rek­lamą samą w sobie. -Georges Elgozy
hu­mor-nie pot­rze­buje-rek­­my-bo jest rek­lamą-samą-w sobie
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Mogą palić się domy, upadać fortuny, ojcowie wracać z podróży, walić się cesarstwa, zaraza pustoszyć ogrody - miłość dziewczęca nie zatrzyma swojego lotu, jak nic nie zahamuje natury. -Honore de Balzac
mogą-palić-ę-domy-upadać-fortuny-ojcowie-wracać-z-podróży-walić-ę-cesarstwa-zaraza-pustoszyć-ogrody-miłość-dziewczęca-nie-zatrzyma
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Jes­tem twym cieniem, Leżę w kącie ukryta, Cze­kam na twój ruch. -grafomanka
jes­tem-twym-cieniem-leżę-w kącie-ukryta-cze­kam-na twój-ruch
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: To niep­rawda, że zaw­sze trze­ba dać szansę. Mor­derca będzie zaw­sze mor­dercą. Nie wierzę w to, że re­cydy­wistę można wyedu­kować. Człowiek, który raz za­bije, za­bija zaw­sze. To jest tak jak z al­ko­holiz­mem. Można wyjść z nałogu, nie pić, ale całe życie jes­teś niepijącym al­ko­holi­kiem. Nie ćpasz, ale jes­teś ćpu­nem. Tak sa­mo z pros­ty­tucją: puściłaś się raz za pieniądze, po­tem już się nie puszczasz, ale jes­teś dziwką... -Agnieszka Chylińska
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: kruszy się biały papier cieniem kładąc dzień na skrzydłach zmęczenia wa­gi grzeszków sta­ran­nie układa gładząc chłodem skronie nie znające jutra sen nie jest marzeniem a ja­wy nie umiem nazywać  -Papużka
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Hu­mor po­lega na tym, że śmiejesz się mi­mo wszystko. -Otto Julius Bierbaum
hu­mor-po­lega-na tym-że śmiejesz ę-mi­mo-wszystko
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Miłość albo kona powoli i staje się cieniem, albo też umiera młodo i pozostaje snem. -James Jones
miłość-albo-kona-powoli-i-staje-ę-cieniem-albo-też-umiera-młodo-i-pozostaje-snem
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: La­tar­nie mor­skie są pożyteczniej­sze od kościołów. -Benjamin Franklin
la­tar­nie-mor­skie-są pożyteczniej­sze-od kościołów
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Szliśmy z oddali cieniem, spotkaliśmy się płomieniem. Czem nasze życie? Miłością. Czem miłość nasza ? Wiecznością! -Emil Zygadłowicz
szliśmy-z-oddali-cieniem-spotkaliśmy-ę-płomieniem-czem-nasze-życie-miłośą-czem-miłość-nasza-wiecznośą
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Szliśmy z od­da­li - cieniem - Spot­ka­liśmy się - płomieniem - Czem nasze życie? - miłością - Czem miłość nasza? - wiecznością!  -Emil Zegadłowicz
szliśmy-z od­da­li- cieniem- spot­ka­liśmy ę- płomieniem- czem-nasze-życie- miłośą- czem-miłość-nasza- wiecznośą 
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Można mieć hu­mor, nie będąc w dob­rym humorze. -Tadeusz Kotarbiński
można-mieć-hu­mor-nie będąc-w dob­rym-humorze
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Miłość to la­tar­nia mor­ska z zmien­nym świetle. -Romain Rolland
miłość-to ­tar­nia-mor­ska-z zmien­nym-świetle
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Uśmiech i hu­mor to znak zwy­cięskiego góro­wania nad losem. -Stefan Garczyński
uśmiech-i hu­mor-to znak-zwy­ęskiego-góro­wania-nad-losem
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Dookoła wred­ne mor­dy, za ple­cami ga­dają a w twarz się uśmiechają. -AgniM
dookoła-wred­ne-mor­dy-za ple­cami-ga­dają-a w twarz ę-uśmiechają
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Każdy człowiek to po­ten­cjal­ny mor­derca. Kiedy w grze stawką sta­je się życie, każdy jest zdol­ny do wszys­tkiego. A to jas­ne jak słońce, że tu chodzi o nasze życie. -Dean Ray Koontz
każdy-człowiek-to po­ten­cjal­ny-mor­derca-kiedy w grze-stawką-sta­ ę-życie-każdy-jest zdol­ny-do wszys­tkiego-a to jas­ne