Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty

Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Hu­mor jest cieniem fortuny. -Józef Bułatowicz


Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Humor jest cieniem fortuny. -Józef Bułatowicz


Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Zło nie jest cieniem dobra. Jest cieniem człowieka. ________________ AGAIN­ST YULIN!  -Adnachiel


zło-nie jest cieniem-dobra-jest-cieniem-człowieka-again­st-yulin 
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Perfidna tortura: łamanie kołem fortuny. -Zbigniew Waydyk


perfidna-tortura-łamanie-kołem-fortuny
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Słowo jest cieniem uczynku. -Demokryt


słowo-jest-cieniem-uczynku
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Człowiek jest tylko tchnieniem i cieniem. -Sofokles


człowiek-jest-tylko-tchnieniem-i-cieniem
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Mało jest ludzi, którzy by byli przyjaciółmi twej osoby; więcej jest przyjaciół twej fortuny. Ty też nie życz przyjaciołom za wiele szczęścia, jeśli ich stracić nie chcesz. -Baltazar Gracian Y Morales


Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Prawdziwa arystokracja płynie z ducha, a nie z odziedziczonego po przodkach tytułu czy fortuny. -Halina Rodzińska


prawdziwa-arystokracja-płynie-z-ducha-a-nie-z-odziedziczonego-po-przodkach-tytułu-czy-fortuny
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Od wczes­nych lat życia wyrzekłem się ja­dania mięsa. Przyj­dzie czas, gdy ludzie ta­cy jak ja będą pat­rzeć na mor­dercę zwierząt tak sa­mo jak te­raz pat­rzą na mor­dercę ludzi. -Leonardo da Vinci


Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Koło fortuny może się odwrócić, mimo to należy pozostać tym, kim się jest. Bez względu na okoliczności trzeba być zawsze sobą. Teraz i na zawsze. -Danielle Steel


koło-fortuny-może-ę-odwróć-mimo-to-należy-pozostać-tym-kim-ę-jest-bez-wzglę-na-okolicznoś-trzeba-być-zawsze-sobą-teraz-i-na-zawsze
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Miłość, która jest tylko duchem, staje się tylko cieniem. -Henryk Sienkiewicz


miłość-która-jest-tylko-duchem-staje-ę-tylko-cieniem
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Jes­teśmy prochem i cieniem. -Horacy


jes­teśmy-prochem-i cieniem
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie. -Arthur Schopenhauer


bo­gac­two-jest jak wo­da-mor­ska-im więcej-pi­jesz-tym-większe-masz-pragnienie
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: ` Gdy Twój przy­jaciel jest smut­ny, Ty auto­matycznie tra­cisz dob­ry hu­mor ... -zezulec


` gdy-twój-przy­jaciel-jest smut­ny-ty auto­matycznie-tra­cisz-dob­ry-hu­mor
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Hu­mor jest najhu­morys­tyczniej­szy wte­dy, gdy usiłuje sam siebie wyjaśnić. -Fryderyk Chrystian Hebbel


hu­mor-jest najhu­morys­tyczniej­szy-wte­dy-gdy-usiłuje-sam-siebie-wyjaść
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Dob­ry hu­mor jest jak słońce je­den in­cy­dent i cho­wa się za chmu­rami deszczu .! <3  -odmienna37.!


dob­ry-hu­mor-jest jak słoń-­den-in­cy­dent-i cho­wa ę-za chmu­rami-deszczu- <3 
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: My żyjemy cieniem przeszłości, czym będzie żyła przyszłość? -Ernest Renan


my-żyjemy-cieniem-przeszłoś-czym-będzie-żyła-przyszłość
Hu­mor Jest cieniem Fortuny Cytaty: Jut­ro jest zaw­sze świeże i wol­ne od błędów. [ang.: To­mor­row is al­ways fresh, with no mis­ta­kes in it.]  -Lucy Maud Montgomery


jut­ro-jest zaw­sze-świeże-i wol­ne-od błędów-ang-to­mor­row-is al­ways-fresh-with-no mis­­kes-in it