I śpiewa Pieśń Cytaty

I śpiewa Pieśń Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nigdy nie ustaje, a jej najsłodsze dźwięki słychać nawet podczas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja-skrzydła-przysiada-w-duszy-i-śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nigdy-nie-ustaje-a-jej-najsłodsze-dźwięki-słychać-nawet-podczas
I śpiewa Pieśń Cytaty: Nadzieja ma skrzydła, przy­siada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nig­dy nie us­ta­je, a jej najsłod­sze dźwięki słychać na­wet pod­czas wichury. -Emily Dickinson


nadzieja- skrzydła-przy­siada-w duszy-i śpiewa-pieśń-bez-słów-która-nig­dy-nie us­­-a jej-najsłod­sze-dźwięki-słychać-na­wet
I śpiewa Pieśń Cytaty: Mężczyzna, jak skowronek, śpiewa w blasku słońca. Kobieta, jak słowik, śpiewa w cieniu. -Jean Paul


mężczyzna-jak-skowronek-śpiewa-w-blasku-słońca-kobieta-jak-słowik-śpiewa-w-cieniu
I śpiewa Pieśń Cytaty: Najnowszą pieśń najwięcej ludzie sławią. -Homer


najnowszą-pieśń-najwięcej-ludzie-sławią
I śpiewa Pieśń Cytaty: Wieje nam drogę Woła nas przes­trze­ni zew Wiatr Ma­tys­ki pieśń  -fyrfle


wieje-nam-drogę-woła-nas-przes­trze­-zew-wiatr-ma­tys­ki-pieśń 
I śpiewa Pieśń Cytaty: Niejed­na­ko śpiewa smętny i wesoły. -Jan z Koszyczek


niejed­na­ko-śpiewa-smętny-i wesoły
I śpiewa Pieśń Cytaty: O pewnym księdzu mówiono, że śpiewa źle, ale z zamiłowaniem. -Jan Twardowski


o-pewnym-księdzu-mówiono-że-śpiewa-ź-ale-z-zamiłowaniem
I śpiewa Pieśń Cytaty: Naj­now­szą pieśń naj­więcej ludzie sławią. -Homer


naj­now­szą-pieśń-naj­więcej-ludzie-sławią
I śpiewa Pieśń Cytaty: Każda młodość śpiewa, nie zajmując się analizą słów. -Zofia Kucówna


każda-młodość-śpiewa-nie-zajmując-ę-analizą-słów
I śpiewa Pieśń Cytaty: To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jako libretto operowe. -Pierre Augustin Beaumarchais


I śpiewa Pieśń Cytaty: To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jak libretto operowe. -Pierre Beaumarchais


to-co-zbyt-głupie-by-powiedzieć-śpiewa-ę-jak-libretto-operowe
I śpiewa Pieśń Cytaty: Kościół śpiewa, po­nieważ sa­mo słowo nie wys­tar­cza do modlitwy. -Josemaría Escrivá de Balaguer


I śpiewa Pieśń Cytaty: po­pat­rz jak śpiewa gra­mofon pięknie kręci sty­lowe nuty  -Cykam


po­pat­rz-jak śpiewa-gra­mofon-pięknie-krę-sty­lowe-nuty 
I śpiewa Pieśń Cytaty: anioł miłości śpiewa nad brze­giem serca ter­ror milczenia  -Alicia Slob


anioł-miłoś-śpiewa-nad-brze­giem-serca-ter­ror-milczenia 
I śpiewa Pieśń Cytaty: To, co zbyt głupie, by je po­wie­dzieć, śpiewa się jak lib­retto operowe. -Pierre Augustin Caron de Beaumarchais


I śpiewa Pieśń Cytaty: Gdy śmierć nadchodzi, ptak smutno śpiewa, a człowiek dobre wypowiada słowa. -Konfucjusz


gdy-śmierć-nadchodzi-ptak-smutno-śpiewa-a-człowiek-dobre-wypowiada-słowa
I śpiewa Pieśń Cytaty: łabędzie serce pięknie śpiewa tyl­ko raz wyk­win­tna poezja  -Cykam


łabędzie-serce-pięknie-śpiewa-tyl­ko-raz-wyk­win­tna-poezja 
I śpiewa Pieśń Cytaty: Nie gną się wichrom krzep­kie dęby i zginąć wolą niż się skłonić. Trze­ba mi je­no ścisnąć zęby i ser­ce w dumną pieśń rozdzwonić. -Julian Tuwim


nie-gną ę-wichrom-krzep­kie-dęby-i zginąć-wolą-ż ę-skłonić-trze­ba mi ­no-ścisnąć-zęby-i ser­-w dumną-pieśń-rozdzwonić