I Atu­ty Z każdej Cytaty

I Atu­ty Z każdej Cytaty: Nie w każdej muszli słychać morze. -Anonim


nie-w-każdej-muszli-słychać-morze
I Atu­ty Z każdej Cytaty: Modlitwa jest azylem każdej troski. -Jan Chryzostom Św


I Atu­ty Z każdej Cytaty: Dno każdej tra­gedii to głupota. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz


I Atu­ty Z każdej Cytaty: Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. -Hans Zeier


początkiem-każdej-nauki-jest-osobiste-doświadczenie
I Atu­ty Z każdej Cytaty: Praw komplementy każdej kobiecie,jaką spotkasz. -Anonim


praw-komplementy-każdej-kobieciejaką-spotkasz
I Atu­ty Z każdej Cytaty: W każdej religii człowiek religijny jest wyjątkiem. -Friedrich Nietzsche


w-każdej-religii-człowiek-religijny-jest-wyjątkiem
I Atu­ty Z każdej Cytaty: Źrenica: W każdej źrenicy jest las spojrzeń. -Ramon Gomez De La Serna


I Atu­ty Z każdej Cytaty: Należy wycisnąć z każdej przeżytej chwili maksimum rozkoszy! -Aleksy Tołstoj


należy-wycisnąć-z-każdej-przeżytej-chwili-maksimum-rozkoszy
I Atu­ty Z każdej Cytaty: To mnie kręci, że Cię obracam w kółko z każdej strony. -bystry.76


to mnie-krę-że-cię-obracam-w-kółko-z-każdej-strony
I Atu­ty Z każdej Cytaty: Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. -Jerzy Liebert


uczyniwszy-na-wieki-wybór-w-każdej-chwili-wybierać-muszę
I Atu­ty Z każdej Cytaty: Powinniśmy mieć zasady gotowe do zastosowania w każdej okoliczności. -Epiktet z Hierapolis


powinniśmy-mieć-zasady-gotowe-do-zastosowania-w-każdej-okolicznoś
I Atu­ty Z każdej Cytaty: Korzystaj z każdej chwili dnia, abyś go nie marnował. -Epikur


korzystaj-z-każdej-chwili-dnia-abyś-go-nie-marnował
I Atu­ty Z każdej Cytaty: Na próg każdej epoki wyrzucane są śmieci epok poprzednich. -Zbigniew Waydyk


na-próg-każdej-epoki-wyrzucane-są-śmieci-epok-poprzednich
I Atu­ty Z każdej Cytaty: Przy­jaźń jest pod­stawą każdej miłości. -Allan McGinnis


przy­jaźń-jest pod­stawą-każdej-miłoś
I Atu­ty Z każdej Cytaty: w każdej mo­jej łzie jest ja­kaś cząstka Ciebie... -psycholożka


w każdej-mo­jej-łzie-jest ja­kaś-cząstka-ciebie
I Atu­ty Z każdej Cytaty: Nie­szcze­rość jest wro­giem każdej przyjaźni. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


I Atu­ty Z każdej Cytaty: Z każdej sy­tuac­ji jest kil­ka wyjść - każde na in­nym poziomie. -Wiesław Brudziński


z każdej-sy­tuac­ji-jest kil­ka-wyjść- każde-na in­nym-poziomie
I Atu­ty Z każdej Cytaty: Zręczność to talent, aby dojrzeć akurat kres każdej rzeczy. -Platon


zręczność-to-talent-aby-dojrzeć-akurat-kres-każdej-rzeczy