I Druga Cytaty

I Druga Cytaty: Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się. -Juliusz Słowacki


dwie-są-bowiem-melancholije-jedna-jest-w-mocy-druga-ze-słaboś-pierwsza-jest-skrzydłami-ludzi-wysokich-druga-kamieniem-ludzi-topiących-ę
I Druga Cytaty: Jedna zmiana przygotowuje drugą. -Niccolo Machiavelli


I Druga Cytaty: Poez­ja jest drugą twarzą duszy. -Odisseas Elitis


I Druga Cytaty: Jed­na zmiana przy­goto­wuje drugą. -Niccolò Machiavelli


I Druga Cytaty: Przyzwyczajenie staje się poniekąd drugą naturą. -Arystoteles


przyzwyczajenie-staje-ę-poniekąd-drugą-naturą
I Druga Cytaty: Miłość - to tęsknota za wiecznym zjednoczeniem z drugą osobą. -Platon


miłość-to-tęsknota-za-wiecznym-zjednoczeniem-z-drugą-osobą
I Druga Cytaty: Przyz­wycza­jenie jest drugą na­turą człowieka. -Cyceron


przyz­wycza­jenie-jest drugą-na­turą-człowieka
I Druga Cytaty: W miłości nig­dy nie jest za późno na drugą szansę. -Nicholas Sparks


w miłoś-nig­dy-nie jest za późno-na drugą-szansę
I Druga Cytaty: Nie ma kobiety, która potrafiłaby powstrzymać drugą od zdobycia mężczyzny. -Sybille Bedford


nie-kobiety-która-potrafiłaby-powstrzymać-drugą-od-zdobycia-mężczyzny
I Druga Cytaty: Cier­pli­wy i oszczędny ku­pi drugą krowę za to, co z jed­nej wydoi. -Karol Bunsch


cier­pli­wy-i oszczędny-ku­pi-drugą-krowę-za to-co z jed­nej-wydoi
I Druga Cytaty: Ludzie w ogóle są istotami irracjonalnymi. Jedną ręką budują, drugą niszczą. -Maria Kuncewicz


ludzie-w-ogó-są-istotami-irracjonalnymi-jedną-ręką-budują-drugą-niszczą
I Druga Cytaty: Człowiek ma dwie natury: jedną własną, drugą przypisaną mu przez żonę. -Albert Camus


człowiek-dwie-natury-jedną-własną-drugą-przypisaną-mu-przez-żonę
I Druga Cytaty: Pier­wszą połowę życia niszczą nam rodzi­ce, drugą dzieci. -Clarence S. Darrow


pier­wszą-połowę-życia-niszczą-nam-rodzi­-drugą-dzieci
I Druga Cytaty:


w głębi-ducha-każdy-z nas- w so­bie-drugą-stronę-~pa­weł-rychlica 
I Druga Cytaty: Kochać to znaczy widzieć drugą osobę taką, jak Bóg zaplanował. -Fiodor Dostojewski


kochać-to-znaczy-widzieć-drugą-osobę-taką-jak-bóg-zaplanował
I Druga Cytaty: Rzut oka jednej kobiety na drugą przypomina kontrolę bagażu na cle. -Krecia Pataczkówna


rzut-oka-jednej-kobiety-na-drugą-przypomina-kontrolę-bagażu-na-cle
I Druga Cytaty: Miłość ojczyzny nie pogardza miłością kobiety, owszem jedna zaleca drugą. -Aleksander Dumas


miłość-ojczyzny-nie-pogardza-miłośą-kobiety-owszem-jedna-zaleca-drugą
I Druga Cytaty: Między jedną miłością a drugą trzeba, dla przyzwoitości, przebyć kwarantannę z trzecią. -Charles Baudelaire


między-jedną-miłośą-a-drugą-trzeba-dla-przyzwoitoś-przebyć-kwarantannę-z-trzecią