I Druga Cytaty

I Druga Cytaty: Różne to dwie rzeczy: świadomość i zarozumiałość; pierwsza rodzi wiedzę, druga nieuctwo. -Hipokrates


różne-to-dwie-rzeczy-świadomość-i-zarozumiałość-pierwsza-rodzi-wiedzę-druga-nieuctwo
I Druga Cytaty: Dwie drogi się schodzą w gościniec żywota, pierwsza to jest miłość, druga to tęsknota. -Anonim


dwie-drogi-ę-schodzą-w-gościniec-żywota-pierwsza-to-jest-miłość-druga-to-tęsknota
I Druga Cytaty: Dzięki bólo­wi jes­teśmy w sta­nie le­piej zro­zumieć drugą osobę. -NightHuntress


dzięki-bólo­wi-jes­teśmy-w sta­nie-­piej-zro­zumieć-drugą-osobę
I Druga Cytaty: Każdy zasługu­je na drugą szansę, ale kil­ka­naście trze­cich- to już przesada... -Riot


każdy-zasługu­-na drugą-szansę-ale-kil­ka­naście-trze­cich-to już-przesada
I Druga Cytaty: Życie jest to czas, którego jedną połowę zatruwają nam rodzice, a drugą dzieci. -Ilia Erenburg


Życie-jest-to-czas-którego-jedną-połowę-zatruwają-nam-rodzice-a-drugą-dzieci
I Druga Cytaty: Umowa dżentelmeńska to wzajemne zobowiązanie, które łamie się w nadziei, że druga strona go dotrzyma. -Harold Pinter


umowa-dżentelmeńska-to-wzajemne-zobowiązanie-które-łamie-ę-w-nadziei-że-druga-strona-go-dotrzyma
I Druga Cytaty: Przyz­wycza­jenie jest drugą naturą. Con­suetu­do est al­te­ra na­tura. (łac.)  -Autor nieznany


przyz­wycza­jenie-jest drugą-naturą-con­suetu­do-al­te­ra-na­tura-łac 
I Druga Cytaty: Sztuką jest dzielić się z drugą osobą, kiedy To­bie sa­memu led­wo starcza... -Andrea


sztuką-jest dzielić ę-z drugą-osobą-kiedy-to­bie-­memu-led­wo-starcza
I Druga Cytaty: Starość nie jest wielkim nieszczęściem, jeśli się weźmie pod uwagę tę drugą ewentualność. -Ernest Hemingway


starość-nie-jest-wielkim-nieszczęściem-śli-ę-weźmie-pod-uwagę-tę-drugą-ewentualność
I Druga Cytaty: Nie mogłam być pier­wszą, więc byłam tą drugą. I tak stałam się kochanką. -opuszczona


nie-mogłam-być-pier­wszą-więc-byłam-tą drugą-i tak-stałam ę-kochanką
I Druga Cytaty: Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci i wielka jest różnica między nimi. -Didache


dwie-są-drogi-jedna-droga-życia-a-druga-śmierci-i-wielka-jest-różnica-między-nimi
I Druga Cytaty: Reputacja wielu ludzi przeszłaby na drugą stronę ulicy, gdyby spotkała ich na swej drodze. -Elbert Hubbart


reputacja-wielu-ludzi-przeszłaby-na-drugą-stronę-ulicy-gdyby-spotkała-ich-na-swej-drodze
I Druga Cytaty: Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie po­kazu­je nikomu. -Mark Twain


każdy-człowiek-jest jak księżyc-ma swoją-drugą-stronę-której nie po­kazu­-nikomu
I Druga Cytaty: Życie - to ok­res cza­su, które­go jedną połowę zat­ru­wają nam rodzi­ce, a drugą dzieci. -Julian Tuwim


Życie- to ok­res-cza­su-które­go-jedną-połowę-zat­ru­wają-nam-rodzi­-a drugą-dzieci
I Druga Cytaty: cały czas w napięciu w prze­ciw­nym kierun­ku do negatywnych na przekór wszystkiemu w drugą stronę płynę  -yestem


cały-czas-w napięciu-w-prze­ciw­nym-kierun­ku-do negatywnych-na-przekór-wszystkiemu-w-drugą-stronę-płynę 
I Druga Cytaty: Gdy Bóg da­je Ci drugą szan­se sztuką jest z niej skorzys­tać, i zmienić coś w swoim życiu. -Ryder


gdy-bóg-da­-ci drugą-szan­se-sztuką-jest z niej-skorzys­ć-i zmienić-coś-w swoim-życiu
I Druga Cytaty: Kochająca osoba popełnia prawie zawsze ten błąd, że nie czuje, kiedy druga strona przestaje kochać. -Francois de la Rochefoucauld


kochająca-osoba-popełnia-prawie-zawsze-ten-błąd-że-nie-czuje-kiedy-druga-strona-przestaje-kochać
I Druga Cytaty: Nie jesteśmy wszystkim, i naprawdę tylko dwie rzeczy są pewne na tym świecie, ta pierwsza właśnie, i druga - że umrzemy. -Georges Bataille


nie-jesteśmy-wszystkim-i-naprawdę-tylko-dwie-rzeczy-są-pewne-na-tym-świecie-pierwsza-właśnie-i-druga-że-umrzemy