I Drzwi Cytaty

I Drzwi Cytaty: Śmierć otwiera drzwi sławy i zamyka drzwi zazdrości. -Laurence Sterne


Śmierć-otwiera-drzwi-sławy-i-zamyka-drzwi-zazdroś
I Drzwi Cytaty: Kar­tka na drzwiach Proszę za­mykać drzwi. In­formac­ja dla tych, którzy nie wiedzą co to drzwi : - To sa­mo co sno­pek, tyl­ko ma klamkę. -onejka


kar­tka-na drzwiach-proszę-za­mykać-drzwi-in­formac­ja-dla-tych-którzy-nie wiedzą-co to drzwi-to ­mo-co sno­pek-tyl­ko- klamkę
I Drzwi Cytaty: na pro­gu nocy nasłuchu­je kroków nie za­mykam drzwi nie wychodzę stoję i czekam a ty wra­casz by odejść od­chodzisz by wrócić drzwi ob­ro­towe 24.05.2016 Malusia_035  -Malusia_035


na-pro­gu-nocy-nasłuchu­-kroków-nie-za­mykam-drzwi-nie-wychodzę-stoję-i czekam-a-ty-wra­casz-by odejść-od­chodzisz-by wróć-drzwi
I Drzwi Cytaty: Złoto otwiera wszystkie drzwi. -Anonim


złoto-otwiera-wszystkie-drzwi
I Drzwi Cytaty: Dobre ubranie otwiera wszelkie drzwi. -Thomas Fuller


dobre-ubranie-otwiera-wszelkie-drzwi
I Drzwi Cytaty: Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno. -Jan Twardowski


kiedy-bóg-drzwi-zamyka-to-otwiera-okno
I Drzwi Cytaty: Przeszłość Wypędzo­na za drzwi Upar­cie puka  -rzekoma ona


przeszłość-wypędzo­na-za drzwi-upar­cie-puka 
I Drzwi Cytaty: Drzwi zat­rzaśnięte nieprędko się otworzą. -Talmud


drzwi-zat­rzaśęte-nieprędko ę-otworzą
I Drzwi Cytaty: Drzwi i ci, co podsłuchują, zazwyczaj przyciągają się wzajemnie. -William Wilkie Collins


I Drzwi Cytaty: szczy­tem bra­ku od­wa­gi jest dojść do drzwi i zawrócić  -Emilia Szumiło


szczy­tem-bra­ku-od­wa­gi-jest dojść-do drzwi-i zawróć 
I Drzwi Cytaty: Miłość jest czekaniem na szelesty, listy, na pukanie do drzwi. -Małgorzata Hillar


miłość-jest-czekaniem-na-szelesty-listy-na-pukanie-do-drzwi
I Drzwi Cytaty: Zamknij drzwi twego domu, a będziesz żył w pokoju. -Tomasz Kempis


zamknij-drzwi-twego-domu-a-będziesz-żył-w-pokoju
I Drzwi Cytaty: Tylko te drzwi pozostaną zamknięte, do których nie pukałeś. -Anonim


tylko-te-drzwi-pozostaną-zamknięte-do-których-nie-pukałeś
I Drzwi Cytaty: z lęku przed światłem z ciem­ności do ciemności drzwi otwieramy  -Maverick123


z lęku-przed-światłem-z-ciem­noś-do ciemnoś-drzwi-otwieramy 
I Drzwi Cytaty: Tylko zamknąwszy za sobą drzwi, można otworzyć okno w przyszłość. -Francoise Sagan


tylko-zamknąwszy-za-sobą-drzwi-można-otworzyć-okno-w-przyszłość
I Drzwi Cytaty: Dob­ro ze złem w równej mie­rze ot­worzą drzwi przeznaczenia. -Artur Golden


dob­ro-ze złem-w równej-mie­rze-ot­worzą-drzwi-przeznaczenia
I Drzwi Cytaty: Gdy serce raz zostało zdobyte, rozum wyrzucono za drzwi. -George Sand


gdy-serce-raz-zostało-zdobyte-rozum-wyrzucono-za-drzwi
I Drzwi Cytaty: Drzwi muz są otwarte - każdy może wejść do krainy sztuki. -Anonim


drzwi-muz-są-otwarte-każdy-może-wejść-do-krainy-sztuki