I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty

I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Dziecko i dzieciństwo to wyjątkowa łaska. -Charles Peguy


dziecko-i-dzieciństwo-to-wyjątkowa-łaska
I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Nic łatwiejszego niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać. -Marc Gilbert Sauvajon


nic-łatwiejszego-ż-zmienić-kobietę-przeciętną-w-wyjątkową-wystarczy-ją-pokochać
I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Nic łatwiejszego, niż zmienić kobietę przeciętną w wyjątkową. Wystarczy ją pokochać. -M. G. Sarayon


nic-łatwiejszego-ż-zmienić-kobietę-przeciętną-w-wyjątkową-wystarczy-ją-pokochać
I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Dzieciństwo jest snem rozumu. -Jean Jacques Rousseau


I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Życie to dzieciństwo naszej nieśmiertelności. -Johann Wolfgang Goethe


I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Piękne dzieciństwo ma się tylko raz. -Bertolt Brecht


I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Istoty ludzkie, których zdolność do wykorzystywania doświadczeń innych jest wyjątkowa, są jednocześnie zadziwiająco niechętne, by to czynić. -Douglas Adams


istoty-ludzkie-których-zdolność-do-wykorzystywania-doświadczeń-innych-jest-wyjątkowa-są-jednocześnie-zadziwiająco-niechętne-by-to-czynić
I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Nic łat­wiej­sze­go niż zmienić ko­bietę prze­ciętną w wyjątkową. Wys­tar­czy ją pokochać. -Marc-Gilbert Sauvajon


nic-łat­wiej­sze­go-ż-zmienić-ko­bietę-prze­ętną-w wyjątkową-wys­tar­czy ją pokochać
I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Dzieciństwo jest króles­twem, w którym nikt nie umiera. -Edna St. Vincent Millay


I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Wczoraj - dzieciństwo młodości, młodość wieku dojrzałego, zupełna przeszłość starości. -Ambrose Gwinett Bierce


wczoraj-dzieciństwo-młodoś-młodość-wieku-dojrzałego-zupełna-przeszłość-staroś
I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Dzieciństwo pełne miłości pozwala przeżyć połowę życia w tym zimnym świecie. -Jean Paul


dzieciństwo-pełne-miłoś-pozwala-przeżyć-połowę-życia-w-tym-zimnym-świecie
I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Dzieciństwo jest jak zatarte oblicze na złotej monecie, która dźwięczy czysto. -Tadeusz Różewicz


dzieciństwo-jest-jak-zatarte-oblicze-na-złotej-monecie-która-dźwięczy-czysto
I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Kiedy skończy się młodość, wyjątkową przy­jem­ność spra­wiają nam spot­ka­nia z ludźmi, którzy przed la­ty by­li naszy­mi przy­jaciółmi i wspo­mina­nie wiel­kich czynów z pra­daw­nych czasów. -Bertrand Russell


I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Nieprawda, że dzieciństwo to czas zupełnej szczęśliwości. Odkąd jest świadome, dziecko czuje się często jak pijany we mgle, ciągle obija się o ostre kanty życia nie rozumiejąc ich istnienia. -Nadzieja Drucka


nieprawda-że-dzieciństwo-to-czas-zupełnej-szczęśliwoś-odkąd-jest-świadome-dziecko-czuje-ę-często-jak-pijany-we-mgle-ągle-obija-ę-o-ostre
I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Jesienni Jeszcze nie przyszedł czas a już ma­my kształty figury ot je­sien­ne dzieciństwo na­biera­my ko­lory zapachy marzymy cieńka nic łączy z naiwną wiarą od­porni na wiatr jesienni * Jesienni tak prawdziwi szeleścimy smutkiem sta­jemy pustką zgubną nadzieją Jesienni. E.G  -euderyka


I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: Mimo bowiem samodzielności i prawnego zrównania z mężczyznami, wiele kobiet tęskni za oparciem, pewnością, poczuciem bezpieczeństwa. Dlatego też jawnie lub potajemnie wspominają często swoje dzieciństwo. Wyrzuciły z pamięci fakty przykre; nie przyznają się, że czas dorastania był dla nich o tyle pełen radości, ile smutków i upokarzających doznań nieraz. -Anonim


I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: chcę wy­powie­dzieć dwa słowa nieczęsto z nich korzystam czuj się wyjątkowa raz je­den mi się wydarzyło fikcja miało nie przy­darzyć się później nie przyz­na­waj od ra­zu medalu po­całunek powstrzymaj znam je na pamięć men­talna całko­wicie śnieżno­biała ser­co­wa zamieć blokadaniepotrafięprzepraszam spróbuję|jutro|od|nowa [w twoim odbiciu} mo­jego lus­tra Cię roz­kochać. 16.12.13  -Mateusz Nisztuk


I Dzieciństwo To Wyjątkowa Cytaty: I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane. -Rainer Maria Rilke