I Fortecą Cytaty

I Fortecą Cytaty: Stolica: forteca prowincjonalizmu. -Ambrose Bierce


I Fortecą Cytaty: Góry zawsze od niepamiętnych czasów były ostoją i fortecą napadanych narodów. -Margaret Mitchell


góry-zawsze-od-niepamiętnych-czasów-były-ostoją-i-fortecą-napadanych-narodów