I Kiedy Ci źle Cytaty

I Kiedy Ci źle Cytaty: Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś... -Mitria


I Kiedy Ci źle Cytaty: Zestarzeć się nie jest tak źle, kiedy pomyśleć o drugiej możliwości. -Ernest Hemingway


zestarzeć-ę-nie-jest-tak-ź-kiedy-pomyść-o-drugiej-możliwoś
I Kiedy Ci źle Cytaty: Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się dzieje źle. -Wolter


optymizm-to-obłęd-dowodzenia-że-wszystko-jest-dobrze-kiedy-nam-ę-dzieje-ź
I Kiedy Ci źle Cytaty: Optymizm to obłęd dowodzenia, że wszystko jest dobrze, kiedy nam się źle dzieje. -Wolter


optymizm-to-obłęd-dowodzenia-że-wszystko-jest-dobrze-kiedy-nam-ę-ź-dzieje
I Kiedy Ci źle Cytaty: W życiu najlepiej kiedy jest nam dobrze i źle, bo kiedy jest nam tylko dobrze - to niedobrze. -Jan Twardowski


w-życiu-najlepiej-kiedy-jest-nam-dobrze-i-ź-bo-kiedy-jest-nam-tylko-dobrze-to-niedobrze
I Kiedy Ci źle Cytaty: Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze. -Ignacy Krasicki


I Kiedy Ci źle Cytaty: Op­ty­mizm to obłęd do­wodze­nia, że wszys­tko jest dob­rze, kiedy nam się dzieje źle. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


I Kiedy Ci źle Cytaty: Kom­ple­men­ty lu­bi każdy, obel­gi wszys­cy sta­ramy się za­pom­nieć. Na kłam­stwo każdy z nas przy­myka oko, za prawdę większość się ob­raża. Gdy chce­my dob­rze, zaz­wyczaj jest źle. Gdy życzy­my źle in­nym ludziom, zwyk­le ob­ra­ca się to prze­ciw­ko nam. Gdy kocha­my - cier­pi­my. Kiedy nie chce­my miłości, ona nies­podziewa­nie się pojawia.. 23.06.2011  -watchingmefall


I Kiedy Ci źle Cytaty: Kiedy jest Ci nap­rawdę źle. Pójdź do łóżka, wypłacz się. Na ko­niec zjedz cze­koladę. Tyl­ko ona cię zro­zumie. ;)  -Katherina1990


kiedy-jest ci nap­rawdę-ź-pójdź do łóżka-wypłacz-ę-na ko­niec-zjedz-cze­koladę-tyl­ko ona-ę-zro­zumie- 
I Kiedy Ci źle Cytaty: Byłoby źle, gdy­by ktoś nie miał w swoim życiu ok­re­su, kiedy mu się wy­daje, że Wer­ter zos­tał na­pisa­ny tyl­ko dla niego. -Johann Wolfgang Goethe


byłoby-ź-gdy­by-ktoś-nie miał-w swoim-życiu-ok­re­su-kiedy-mu ę-wy­daje-że wer­ter-zos­ł-na­pisa­ny-tyl­ko-dla-niego
I Kiedy Ci źle Cytaty: Nie skreślam ludzi na star­cie tyl­ko dla­tego, że źle im pat­rzy z oczu. Zaw­sze daję im szansę. Może mają źle dob­ra­ne szkła kontaktowe. -Agata Mańczyk


nie-skreślam-ludzi-na star­cie-tyl­ko-dla­tego-że ź-im pat­rzy-z oczu-zaw­sze daję-im szansę-może mają-ź-dob­ra­ne-szkła
I Kiedy Ci źle Cytaty: Na­tura ludzka pod­stępną i wredną Gdy on i ona w pełni stają się jedno Duch je­go bar­dzo źle się z tym czuje Kiedy ciało przyśpie­sza mi­mo że hamuje  -fyrfle


na­tura-ludzka-pod­stępną-i wredną-gdy-on i ona-w peł-stają ę-jedno-duch-­go-bar­dzo-ź ę-z tym-czuje-kiedy-ciało-przyśpie­sza
I Kiedy Ci źle Cytaty: Jeśli komuś jest źle to i z nim jest źle. -Tadeusz Kotarbiński


I Kiedy Ci źle Cytaty: Jeśli ko­muś jest źle, to i z nim jest źle. -Tadeusz Kotarbiński


I Kiedy Ci źle Cytaty: Źle czy­ni człowiek, jeśli pop­rzes­ta­je na za­dowo­leniu z siebie i łat­wo przyj­mu­je pochwałę ludzką. Ale również źle czy­ni, jeśli boi się kry­tyki i nagany. -Stefan Wyszyński


Ź-czy­-człowiek-śli-pop­rzes­­-na za­dowo­leniu-z siebie-i łat­wo-przyj­mu­-pochwałę-ludzką-ale również-ź-czy­-śli-boi ę
I Kiedy Ci źle Cytaty: Kiedy się kocha zbyt mocno - to kocha się źle. -Maria Kalergi


I Kiedy Ci źle Cytaty: Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną... -Mitria


I Kiedy Ci źle Cytaty: I kiedy jest mi źle przy­pomi­nam so­bie Cię. Nasze chwi­le i dni spędzo­ne. Choć nie da­ne nam było stanąć twarzą w twarz przed sobą ja wciąż mam te roz­mo­wy sprzed kil­ku lat. -opuszczona