I Kochasz Cytaty

I Kochasz Cytaty: “ Mówisz, że kochasz deszcz, a rozkładasz pa­rasolkę, gdy zaczy­na padać. Mówisz, że kochasz słońce, a cho­wasz się w cieniu, gdy zaczy­na grzać. Mówisz, że kochasz wiatr, a za­mykasz ok­no, gdy zaczy­na wiać. Właśnie dla­tego boję się, gdy mówisz, że kochasz mnie. ”  -William Shakespeare (Szekspir)


I Kochasz Cytaty: Powtarzaj ludziom, których kochasz, że ich kochasz. Miłość ludzi żywi się dobrymi słowami. -Ludwig Kohler


powtarzaj-ludziom-których-kochasz-że-ich-kochasz-miłość-ludzi-żywi-ę-dobrymi-słowami
I Kochasz Cytaty: Kochasz ją od ty­lu lat. To ta­kie oczy­wis­te - w końcu to Two­ja Mat­ka.. I choć od ty­lu lat Ona dob­rze wie, że ją kochasz - po­wiedz Jej to - będzie mi­le zaskoczona.. -Andrea


kochasz-ją od ty­lu-lat-to ­kie-oczy­wis­te- w końcu-to two­ja-mat­ka-i choć-od ty­lu-lat-ona-dob­rze-wie-że ją kochasz
I Kochasz Cytaty: List do M...***Miłość nie zna granic*** ........i pa­miętaj kochaj w ta­ki sposób, aby być go­towym od­dać wszys­tko co kochasz tym którzy będą w sta­nie kochać tych których kochasz Ty. Wte­dy zaw­sze będziesz go­towy na żywot wieczny. *** *** *** MP  -Marek1410


I Kochasz Cytaty: We­roni­ka Kawlewska to ta­kie bez­czel­ne - zazdrość. Osadza się w To­bie, gdy jes­teś szczęśliwa. a kiedy jest z inną, wybucha. Da­jesz jej władze, puszczasz ją, nie zabraniasz, a ona roz­bi­ja wszystko, całe wnętrze całą duszę, ciało Nie ro­bisz nic, bo nic zro­bić nie możesz nie ma le­ku na jej zatrzymanie mam tyl­ko diagnozę, na tą podła zazdrość jeśli ona wybucha, to ty go kochasz, nie ma nic z niczego, kochasz go, jeszcze, teraz już kochasz.. -Lelusiowa


I Kochasz Cytaty: Ci, których kochasz, są po pros­tu ty­mi... których kochasz. -R » Anne Rice » Królowa potępionych


I Kochasz Cytaty: Pot­rze­buj te­go, ko­go kochasz i kochaj te­go, ko­go pot­rze­bujesz, pot­rze­buj te­go, ko­go kochasz i kochaj te­go które­go zraniłeś  -Serj Tankian


pot­rze­buj-te­go-ko­go-kochasz-i kochaj-te­go-ko­go-pot­rze­bujesz-pot­rze­buj-te­go-ko­go-kochasz-i kochaj-te­go-które­go
I Kochasz Cytaty: po­kochasz mnie w su­kien­ce. a w dresie?  -Majka08


po­kochasz-mnie-w su­kien­-a w dresie 
I Kochasz Cytaty: Kiedy kochasz, padaj do nóg. -Henryk Sienkiewicz


I Kochasz Cytaty: I zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz. -Jan Twardowski


i-zapomnij-że-jesteś-gdy-mówisz-że-kochasz
I Kochasz Cytaty: I zapomnisz że jesteś, gdy mówisz że kochasz. -Jan Twardowski


i-zapomnisz-że-jesteś-gdy-mówisz-że-kochasz
I Kochasz Cytaty: Jeśli kochasz, czas zaw­sze odnajdziesz. -Jan Twardowski


jeśli-kochasz-czas-zaw­sze-odnajdziesz
I Kochasz Cytaty: Kochasz mnie, czy moją miłość do ciebie? -Nemer Barud


kochasz-mnie-czy-moją-miłość-do-ciebie
I Kochasz Cytaty: Gdy kochasz - cały świat ci się odsłania. -Antoni Lange


I Kochasz Cytaty: Jeśli kochasz to, co robisz, to nie jest to praca. -Konfucjusz


jeśli-kochasz-to-co-robisz-to-nie-jest-to-praca
I Kochasz Cytaty: I za­pom­nij, że jes­teś, gdy mówisz, że kochasz. -Jan Twardowski


i za­pom­nij-że jes­teś-gdy-mówisz-że kochasz
I Kochasz Cytaty: Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego. -Lew Tołstoj


prawdziwie-kochasz-wtedy-kiedy-nie-wiesz-dlaczego
I Kochasz Cytaty: Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz, dlaczego. -Lew Tołstoj


prawdziwie-kochasz-wtedy-kiedy-nie-wiesz-dlaczego