I Kształcącym Zajęciem Cytaty

I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Przesłuchiwanie bywa czasem wysoce zajmującym i kształcącym zajęciem. -Margaret Mitchell


przesłuchiwanie-bywa-czasem-wysoce-zajmującym-i-kształcącym-zajęciem
I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Polityka nie jest zajęciem dla kobiet. -Margaret Mitchell


I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Podobanie się wszystkim nie jest zajęciem dla polityka. -Margaret Thatcher


podobanie-ę-wszystkim-nie-jest-zajęciem-dla-polityka
I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Życie jest bardzo niebezpiecznym zajęciem; śmiertelność sięga stu procent. -Anonim


Życie-jest-bardzo-niebezpiecznym-zajęciem-śmiertelność-ęga-stu-procent
I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Kiedy ma się paskudną gębę, narzekanie na lustro jest zajęciem zupełnie jałowym. -Jan Vianney Św


kiedy-ę-paskudną-gębę-narzekanie-na-lustro-jest-zajęciem-zupełnie-jałowym
I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Li­tera­tura byłaby całkiem dob­rym zajęciem, gdy­by nie to pisanie. -Konstanty Ildefons Gałczyński


li­tera­tura-byłaby-całkiem-dob­rym-zajęciem-gdy­by-nie to pisanie
I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Malarstwo nie jest zajęciem dla płochliwych. Trzeba umieć czekać na wynik. -Jan Cybis


malarstwo-nie-jest-zajęciem-dla-płochliwych-trzeba-umieć-czekać-na-wynik
I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Życie jest bar­dzo niebez­pie­cznym zajęciem. Śmier­telność sięga stu procent. -Andrzej Majewski


Życie-jest bar­dzo-niebez­pie­cznym-zajęciem-Śmier­telność ęga-stu-procent
I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Miłość, która jest najprzyjemniejszym na świecie zajęciem, staje się nudna i męcząca, gdy uczynimy z niej rzemiosło. -Pitigrilli


miłość-która-jest-najprzyjemniejszym-na-świecie-zajęciem-staje-ę-nudna-i-męcząca-gdy-uczynimy-z-niej-rzemiosło
I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Po­doba­nie się wszys­tkim nie jest zajęciem dla polityków. -Margaret Thatcher


po­doba­nie ę-wszys­tkim-nie jest zajęciem-dla-polityków
I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Głównym zajęciem płatnych służalców w polityce jest przerabianie głupoty swych panów na mądrość, podłości - na uczciwość, tchórzostwa - na odwagę i cuchnących słów na pachnidła. -Aleksander Świętochowski


I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Miłość, która jest naj­przy­jem­niej­szym na świecie zajęciem, sta­je się nud­na i męcząca, gdy uczy­nimy z niej rzemiosło. -Pitigrilli


miłość-która-jest naj­przy­jem­niej­szym-na świecie-zajęciem-sta­ ę-nud­na-i męcząca-gdy-uczy­nimy-z niej-rzemiosło
I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Ateis­ta jest bez­bron­ny wo­bec wierzące­go, na­tomiast wierzący nie jest bez­bron­ny wo­bec ateis­ty. Ateis­ta mu­si udo­wad­niać, co jest zajęciem sa­mo w so­bie trud­nym, ule­gającym niepew­ności, na­tomiast wierzący ma tyl­ko piękne, czys­te, swo­je: ja wierzę, i nic do dodania. -Sławomir Mrożek


I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Często myślałem wówczas, że gdyby zmuszono mnie do życia w pniu uschniętego drzewa, gdzie jedynym moim zajęciem byłoby oglądanie barwy nieba ponad moją głową, z czasem przyzwyczaiłbym się i do tego. Czekałbym na przelot ptaków lub zderzanie się chmur, tak jak tutaj czekałem na dziwaczne krawaty mojego obrońcy lub jak dawniej, w tamtym świecie, cierpliwie wyczekiwałem soboty, by obejmować ciało Marii. -Albert Camus


I Kształcącym Zajęciem Cytaty: Pa­miętasz ten mo­ment, kiedy ja­ko dziec­ko, w wieku koło sied­miu lat, ma­lujesz ob­ra­zek i niebo to niebies­ki pa­sek u góry kar­tki? I wte­dy przychodzi ten mo­ment roz­cza­rowa­nia, kiedy nau­czy­ciel mówi ci, że tak nap­rawdę niebo zaj­mu­je cała wolną przes­trzeń na ry­sun­ku. I to jest ta chwi­la, kiedy życie zaczy­na być co­raz bar­dziej skom­pli­kowa­ne i nieco nud­niej­sze, po­nieważ za­malo­wywa­nie kar­tki na niebies­ko jest raczej nużącym zajęciem. -Alan Rickman