I Matką Cytaty

I Matką Cytaty: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. -Jan Paweł II


I Matką Cytaty: Mówią, że ostrożność jest matką powodzenia, ale to nieprawda, bo gdyby była ostrożna, nie zostałaby matką. -Julian Tuwim


mówią-że-ostrożność-jest-matką-powodzenia-ale-to-nieprawda-bo-gdyby-była-ostrożna-nie-zostałaby-matką
I Matką Cytaty: Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką. -Julian Tuwim


mówią-że os­trożność-jest matką-po­wodze­nia-to niep­rawda-bo gdy­by-była-os­trożna-nie zos­łaby-matką
I Matką Cytaty: Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld


nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
I Matką Cytaty: Metoda jest matką pamięci. -Margaret Fuller


I Matką Cytaty: Noc jest matką natchnienia. -jatoja


noc-jest matką-natchnienia
I Matką Cytaty: Pokora jest matką olbrzymów. -Gilbert Keith Chesterton


I Matką Cytaty: Propaganda jest matką wydarzeń. -Albert Schweitzer


I Matką Cytaty: I uboga matka ma złote serce. -Antoni Regulski


I Matką Cytaty: Matka jest geniuszem dziecka. -Fryderyk Hegel


I Matką Cytaty: Tchórzostwo jest matką okrucieństwa. -Michel de Montaigne


I Matką Cytaty: Barmanka - matka chrzestna gorzałki. -W. Gołębiowicz


I Matką Cytaty: Przy­jaźń jest matką miłości. -Mateusz Piecki Schizoidalny


I Matką Cytaty: Teściowa to matka, co przestała być potrzebna. -Anna Kowalska


teściowa-to-matka-co-przestała-być-potrzebna
I Matką Cytaty: Bezczynność jest matką wszelkiego zła. -Solon


bezczynność-jest-matką-wszelkiego-zła
I Matką Cytaty: Radość jest matką wszystkich cnót. -Johann Wolfgang Goethe


I Matką Cytaty: Szczęście jest naszą matką, nieszczęście - wychowawcą. -Charles Louis Montesquieu


I Matką Cytaty: Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty. -Kazimierz Koźniewski