I Mną Cytaty

I Mną Cytaty: Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. -Emanuel Kant


niebo-gwiaździste-nade-mną-i-prawo-moralne-we-mnie
I Mną Cytaty: Kochaj się ze mną, ale duszą. Ciałem to każdy potrafi. -Riot


kochaj ę-ze mną-ale-duszą-ciałem to każdy-potrafi
I Mną Cytaty: Egoista - człowiek, który nie ma ochoty interesować się mną. -Jaques Deval


egoista-człowiek-który-nie-ochoty-interesować-ę-mną
I Mną Cytaty: Być mną - te­go nie życzę naj­gor­sze­mu wrogowi. -Krio


być-mną- te­go-nie życzę-naj­gor­sze­mu-wrogowi
I Mną Cytaty: Unosząc się na­de mną poz­wo­liłaś mi odlecieć miękko lądując. -bystry.76


unosząc ę-na­de-mną-poz­wo­liłaś-mi odlecieć-miękko-lądując
I Mną Cytaty: Egois­ta - człowiek, który nie ma ocho­ty in­te­reso­wać się mną. -Jacques Deval


egois­- człowiek-który-nie  ocho­ty-in­te­reso­wać ę-mną
I Mną Cytaty: Egoista to człowiek, który bardziej jest zainteresowany sobą niż mną. -Ambrose Bierce


egoista-to-człowiek-który-bardziej-jest-zainteresowany-sobą-ż-mną
I Mną Cytaty: Bez­li­tos­ny szum deszczu bu­duje mur między mną a światem. -Mian Mian


bez­li­tos­ny-szum-deszczu-bu­duje-mur-między-mną-a światem
I Mną Cytaty: Roz­bieram Cię w słowa ubieram Popłyń ze mną w nies­kończo­ność ... -Andrea


roz­bieram-cię-w-słowa-ubieram-popłyń-ze mną-w-nies­kończo­ność
I Mną Cytaty: - Kochałam Ciebie a ty?? Ba­wiłeś się mną?? - Ja po pros­tu chciałem zapomnieć. (Real­na rozmowa)  -stokrotka123


 kochałam-ciebie-a ty-ba­wiłeś ę-mną-ja po pros­-chciałem-zapomnieć-real­na-rozmowa 
I Mną Cytaty: Uciekam przed tym, co mnie goni i gonię tego, co przede mną ucieka. -Owidiusz


uciekam-przed-tym-co-mnie-goni-i-gonię-tego-co-przede-mną-ucieka
I Mną Cytaty: Pała z tes­tu? Na to nic nie poradzę... Na mat­mie wszak Pe­gaz na­de mną miał władzę!  -SirNobody


pała-z ­-na to nic-nie poradzę-na-mat­mie-wszak-pe­gaz-na­de-mną-miał-władzę 
I Mną Cytaty: A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. J 12,26 -Biblia


a-kto-by-chciał-mi-służyć-niech-idzie-za-mną-a-gdzie-ja-jestem-tam-będzie-i-mój-sługa-j-1226
I Mną Cytaty: Układ ze mną zrób dzieweczko z oczywistym swoim zyskiem dam ci piosnkę za piosneczkę ty mi uścisk za uściskiem. -Anonim


układ-ze-mną-zrób-dzieweczko-z-oczywistym-swoim-zyskiem-dam-piosnkę-za-piosneczkę-ty-mi-uścisk-za-uściskiem
I Mną Cytaty: Chodź ze mną przez ot­warte drzwi, trzy­maj moc­no moją rękę- jes­tem Twoja. -opuszczona


chodź-ze mną-przez-ot­warte-drzwi-trzy­maj-moc­no-moją-rękę-jes­tem-twoja
I Mną Cytaty: Załóż mo­je bu­ty,zo­bacz jak to jest byc mną. Może wte­dy zro­zumiesz,że źle mnie oceniałeś... -anja


załóż-mo­-bu­tyzo­bacz-jak to jest byc-mną-może-wte­dy-zro­zumieszże-ź-mnie-oceniałeś
I Mną Cytaty: Jes­tem żołnie­rzem i nie kierują mną oso­bis­te am­bicje. Zaw­sze ni­mi gardziłem. -Juan Perón


jes­tem-żołnie­rzem-i nie kierują-mną-oso­bis­te-am­bicje-zaw­sze ­mi-gardziłem
I Mną Cytaty: Kiedyś twier­dziłeś, że zaw­sze będziesz stał za mną murem. Te­raz mówię do Ciebie jak do ściany... -Andrea


kiedyś-twier­dziłeś-że zaw­sze-będziesz-stał-za mną-murem-te­raz-mówię-do ciebie-jak do ściany