I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Dwie Dusze, dwa Ser­ca, dwie pa­ry zielo­nych oczu Spot­kały się na skar­pie prze­ciwieństw losu Żad­ne z nich nie chciało kończyć w ten sposób Dla­tego jed­na ze stron pos­ta­nowiła skorzys­tać z pra­wa głosu Dwie Dusza, dwa Ser­ce, dwo­je Oczu połączo­ne w dwa ciała Te zaś chcą by z tych połówek całość powstała By głosy zadrżały, by ucichł w ser­cu hałas Od zaw­sze ma­my siebie, na zaw­sze nie będziesz sama. -Bruno
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Pucu! pucu! chlastu! chlastu! Nie mam rączek jedenastu. Tylko mam dwie rączki małe, lecz do prania doskonałe. -Maria Konopnicka
pucu-pucu-chlastu-chlastu-nie-mam-rączek-jedenastu-tylko-mam-dwie-rączki-łe-lecz-do-prania-doskonałe
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Sztuka, w najszerszym tego słowa znaczeniu, jest czymś naprawdę niezmiernie ważnym. Premierzy i ministrowie finansów to wielkie figury wówczas, gdy są w rządzie, ale gdy schodzą ze sceny, nikt o nich nie pamięta. Tylko artyści są nieśmiertelni. -Aleksander Fleming
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: przychodzi piot­ruś do wróżki i py­ta o wy­nik meczu pol­ska - niem­cy. wróżka od­po­wiada : - po­lacy w tym meczu strzelą czte­ry bramki. za­dowo­lony piot­ruś odet­chnął, po czym wróżka po chwi­li do­dała : - bram­ki zdobędą - dwie klo­se i dwie podolski  -lovely-girl
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Ci, którzy tylko raz w życiu kochają, to naprawdę bardzo płytcy ludzie. To, co nazywają wiernością i przywiązaniem, wynika albo z tępoty przyzwyczajenia, albo z braku wyobraźni. Wierność jest dla życia uczuciowego tym, czym konsekwencja dla życia umysłowego - po prostu przyznaniem się do niepowodzenia. -Oscar Wilde
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Wszystko startuje gna do przodu wierząc Ze gdzieś jest meta na której można być pierwszym obiecując wszech światu zwycięstwo tak naprawdę ważny jest tylko udział w gonitwie jednak czasem wygrywają ci ktorzy nie drgną nawet powieką Z kalendarza
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą. -Stefan Wyszyński kard
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności. -Aleksander Dumas Jr
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą. -Anonim
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Miłość czyni nas niewolnikami swoimi, odbiera przytomność, ceni się bardzo, wlecze się długo 1 koniec końcom dwie tylko poznają się osoby; miłostki, przeciwnie, zostawiają nas przy rozsądku i wolności, nie wymagają trudnych poświęceń i mnożą szybko: liczne poznania, poznania dokładne, jak to powiadają, z duszą i ciałem. -Aleksander Dunin Borkowski
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Ludzie wstydliwi są naprawdę godni pożałowania! -Georges Courteline
ludzie-wstydliwi-są-naprawdę-godni-pożałowania
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Dwie ko­biety w do­mu - kłótnia w domu. -Talmud
dwie-ko­biety-w do­mu- kłótnia-w domu
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Współpraca oznacza dwie litery: MY. -G. M. Verity
współpraca-oznacza-dwie-litery-my
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Szlachetne cechy istnieją naprawdę u szlachetnych ludzi. -Hipokrates
szlachetne-cechy-istnieją-naprawdę-u-szlachetnych-ludzi
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Naprawdę bezpieczny człowiek nigdy nie grozi. -Anonim
naprawdę-bezpieczny-człowiek-nigdy-nie-grozi
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Drwić sobie z filozofii, znaczy naprawdę filozofować. -Blaise Pascal
drwić-sobie-z-filozofii-znaczy-naprawdę-filozofować
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Naprawdę poznajemy człowieka dopiero po jego śmierci. -Pitagoras
naprawdę-poznajemy-człowieka-dopiero-po-jego-śmierci
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Meteory: jedyne naprawdę obce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim
meteory-jedyne-naprawdę-obce-ciała-na-ziemi
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą. -José Ortega y Gasset
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Ignorancja i arogancja to dwie nierozłączne siostrzyce. -Giordano Bruno
ignorancja-i-arogancja-to-dwie-nierozłączne-siostrzyce
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Ukłon jak medal ma dwie strony. -Tadeusz Szyfer
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Ukłon jak me­dal ma dwie strony. -Tadeusz Szyfer
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Skoro raz uwierzymy, że wiemy to naprawdę posiądziemy tę wiedzę. -Paulo Coelho
skoro-raz-uwierzymy-że-wiemy-to-naprawdę-posiądziemy-tę-wiedzę
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Posiadanie przyjaciela czyni nasze życie naprawdę szczęśliwym. -Epikur
posiadanie-przyjaciela-czyni-nasze-życie-naprawdę-szczęśliwym
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty:
brak-czasu-jest-tak-naprawdę-brakiem-priorytetów
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Każda praw­da ma dwie stro­ny: moją i twoją. -Jason Evangelu
każda-praw­da- dwie-stro­ny-moją-i twoją
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją. -Iason Evangelu
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Miłość - dwie dusze w jednym, zjednoczonym ciele. -Tadeusz Kotarbiński
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Kłamstwo a niemówienie prawdy to dwie różne rzeczy. -Emil Zegadłowicz
kłamstwo-a-niemówienie-prawdy-to-dwie-różne-rzeczy
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Zet­nij mą głowę a wy­rosną dwie następne. -Bruno
zet­nij-mą głowę-a wy­rosną-dwie-następne
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Przy­jaźń-dwie nies­pełnione nadzieje.... -Alicja
przy­jaźń-dwie-nies­pełnione-nadzieje
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Dwie dusze, ach! mieszkają w mojem łonie. -Johann Wolfgang Goethe
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Na dwie rzeczy nie ma lekarstwa: na śmierć i na bezczelność. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Kochamy od razu dwie osoby niemożliwe do kochania. -Jan Twardowski
kochamy-od-razu-dwie-osoby-niemożliwe-do-kochania
I Naprawdę Tylko Dwie Cytaty: Mężczyźnie naprawdę pochlebia to, że twoim zdaniem jest on wart pochlebstwa. -George Bernard Shaw
mężczyźnie-naprawdę-pochlebia-to-że-twoim-zdaniem-jest-on-wart-pochlebstwa