I Nie Mieć Cytaty

I Nie Mieć Cytaty: Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco-  -Writer


nie-chcę-mieć-te­go-co mają-inni-nie-chcę-mieć-te­go-co in­-chcą-mieć-chcę-dla-siebie-coś-wyjątkowego-chcę-dla-siebie-ciebie-mieć
I Nie Mieć Cytaty: Nie potrzeba mieć racji, trzeba mieć powód do malowania. -Jan Cybis


nie-potrzeba-mieć-racji-trzeba-mieć-powód-do-malowania
I Nie Mieć Cytaty: Możesz mieć na­de mną prze­wagę, ale władzy nig­dy mieć nie będziesz. -bloodymery


możesz-mieć-na­de-mną-prze­wagę-ale-władzy-nig­dy-mieć-nie będziesz
I Nie Mieć Cytaty: Mieć wielu przy­jaciół, to nie mieć żadnego. -Arystoteles


mieć-wielu-przy­jaciół-to nie mieć-żadnego
I Nie Mieć Cytaty: Mieć szczęście oznacza również: nie mieć nieszczęścia. Tak często się o tym zapomina. -Anita


mieć-szczęście-oznacza-również-nie-mieć-nieszczęścia-tak-często-ę-o-tym-zapomina
I Nie Mieć Cytaty: `Niekiedy le­piej nie mieć cze­goś, niż mieć a wraz z tym ty­siące wątpliwości. -bluecaffe


`niekiedy-­piej-nie mieć-cze­goś-ż-mieć-a wraz-z tym-ty­ą-wątpliwoś
I Nie Mieć Cytaty: Lepiej jest mieć syna, który polegnie na wojnie, niż wcale nie mieć dzieci. -Margaret Mitchell


lepiej-jest-mieć-syna-który-polegnie-na-wojnie-ż-wcale-nie-mieć-dzieci
I Nie Mieć Cytaty: Nie wystarczy mieć dokąd wrócić, trzeba mieć jeszcze kogoś, kto będzie na ciebie czekał. -K. Urbański


nie-wystarczy-mieć-dokąd-wróć-trzeba-mieć-jeszcze-kogoś-kto-będzie-na-ciebie-czekał
I Nie Mieć Cytaty: Nie chciej chcieć, gdy chcesz coś mieć Idź i weź, by wziąć i mieć. -Ivo Vuco-  -Writer


nie-chciej-chcieć-gdy-chcesz-coś-mieć-idź-i weź-by wziąć-i mieć-ivo-vuco- 
I Nie Mieć Cytaty: Wszys­tkie ko­biety po­win­ny mieć mężów, ale żaden mężczyz­na nie po­winien mieć żony. -Benjamin Disraeli


wszys­tkie-ko­biety-po­win­ny-mieć-mężów-ale-żaden-mężczyz­na-nie po­winien-mieć-żony
I Nie Mieć Cytaty: Mieć wiele twarzy to nie mieć żadnej  -Ciarka


mieć-wiele-twarzy-to nie mieć-żadnej 
I Nie Mieć Cytaty: Mieć odwagę, nie znaczy mieć rację. -Anonim


mieć-odwagę-nie-znaczy-mieć-rację
I Nie Mieć Cytaty: Mieć wielu przyjaciół, to nie mieć żadnego. -Arystoteles


mieć-wielu-przyjaciół-to-nie-mieć-żadnego
I Nie Mieć Cytaty: le­piej jest mieć i stra­cić, niż nie mieć i nie zyskać  -Logos


­piej-jest mieć-i stra­ć-ż-nie mieć-i nie zyskać 
I Nie Mieć Cytaty: Wiara jest w grun­cie rzeczy smutną ko­nie­cznością. Gdy­byśmy mog­li mieć wiedzę, nie pot­rze­bowa­libyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wie­dzy. Są rzeczy, które prze­ras­tają możli­wości ludzkiego ro­zumu. Jest światło, które ośle­pia. Tak jest z Bogiem. -Józef Stanisław Tischner


I Nie Mieć Cytaty: Żyć w związku małżeńskim znaczy: nie mieć nic na wyłączną własność, dawać z siebie wszystko bez reszty, nie mieć żadnej prawdziwej tajemnicy. -Luise Rinser


Żyć-w-związku-łżeńskim-znaczy-nie-mieć-nic-na-wyłączną-własność-dawać-z-siebie-wszystko-bez-reszty-nie-mieć-żadnej-prawdziwej
I Nie Mieć Cytaty: Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, jeżeli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego mieć -Anthony Robbins


możesz-mieć-wszystko-czego-zapragniesz-żeli-pozbędziesz-ę-przekonania-że-nie-możesz-tego-mieć
I Nie Mieć Cytaty: Można mieć WSZYSTKO. Po prostu nie można mieć wszystkiego jednocześnie. -Oprah Winfrey


można-mieć-wszystko-po-prostu-nie-można-mieć-wszystkiego-jednocześnie