I Nielogiczne Działanie Cytaty

I Nielogiczne Działanie Cytaty: W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie. -Anatol France


w-naturze-człowieka-ży-rozsądne-myślenie-i-nielogiczne-działanie
I Nielogiczne Działanie Cytaty: Two­je działanie, i tyl­ko two­je działanie, ok­reśla twoją wartość. -Johann Gottlieb Fichte


two­-działanie-i tyl­ko-two­-działanie-ok­reś-twoją-wartość
I Nielogiczne Działanie Cytaty: Działanie jednostki jest na całym świecie trzeźwo wykalkulowane, działanie masowe - nieświadome, pijane niejako wspólnym, jednoczącym je nurtem życia. -Borys Pasternak


działanie-jednostki-jest-na-całym-świecie-trzeźwo-wykalkulowane-działanie-masowe-nieświadome-pijane-niejako-wspólnym-jednoczącym-nurtem
I Nielogiczne Działanie Cytaty: Twoje działanie i tylko twoje działanie określa twoją wartość. -Johann Gottlieb Fichte


twoje-działanie-i-tylko-twoje-działanie-okreś-twoją-wartość
I Nielogiczne Działanie Cytaty: Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie. -William Makepeace Thackeray


I Nielogiczne Działanie Cytaty: Cechuje go owocne działanie... z robaczywymi rezultatami. -Zbigniew Waydyk


cechuje-go-owocne-działanie-z-robaczywymi-rezultatami
I Nielogiczne Działanie Cytaty: Najlepszym antidotum na rozpacz jest działanie. -Anonim


najlepszym-antidotum-na-rozpacz-jest-działanie
I Nielogiczne Działanie Cytaty: Działanie jest najlepszym lekarstwem na rozpacz. -Joan Baez


działanie-jest-najlepszym-lekarstwem-na-rozpacz
I Nielogiczne Działanie Cytaty: Co skraca mi czas? - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie? - Bezczynność! -Johann Wolfgang Goethe


co-skraca-mi-czas-działanie-co-wydłuża-go-niemiłosiernie-bezczynność
I Nielogiczne Działanie Cytaty: Jedno działanie jest cenniejsze od dziesięciu pomysłów -Emre Yilmaz


jedno-działanie-jest-cenniejsze-od-dziesięciu-pomysłów
I Nielogiczne Działanie Cytaty: Myślenie jest czymś, co następuje po trudnościach i poprzedza działanie. -Bertold Brecht


myślenie-jest-czymś-co-następuje-po-trudnościach-i-poprzedza-działanie
I Nielogiczne Działanie Cytaty: Co skra­ca mi czas? - Działanie! Co wydłuża go niemiłosier­nie? - Bezczynność!  -Johann Wolfgang Goethe


co skra­ca-mi czas- działanie-co wydłuża-go niemiłosier­nie- bezczynność 
I Nielogiczne Działanie Cytaty: Kto zna działanie przyrody, ten żyje z nią w zgodzie. -Czuang-Cy


kto-zna-działanie-przyrody-ten-żyje-z-ą-w-zgodzie
I Nielogiczne Działanie Cytaty: W moralności, jak w sztuce, mówienie jest niczym, działanie wszystkim. -Ernest Renan


w-moralnoś-jak-w-sztuce-mówienie-jest-niczym-działanie-wszystkim
I Nielogiczne Działanie Cytaty: Człowiek współczesny jest bardziej wrażliwy na działanie miłości niż siły. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-współczesny-jest-bardziej-wrażliwy-na-działanie-miłoś-ż-ły
I Nielogiczne Działanie Cytaty: W na­turze człowieka leży rozsądne myśle­nie i nielo­giczne działanie. -Anatol France (François Anatole Thibault)


I Nielogiczne Działanie Cytaty: Nic tak nie zadziwia ludzi, jak zdrowy rozsądek i proste działanie. -Ralph Waldo Emerson


nic-tak-nie-zadziwia-ludzi-jak-zdrowy-rozsądek-i-proste-działanie
I Nielogiczne Działanie Cytaty: Należy zabegać o istnienie działanie wszelkich kanałów komunkatów jako nośników informacji. -Janusz Detrych


należy-zabegać-o-istnienie-działanie-wszelkich-kanałów-komunkatów-jako-nośników-informacji