I Odłóż Broń Cytaty

I Odłóż Broń Cytaty: Kim­kolwiek jesteś Dzi­siaj będziesz nikim Co­kol­wiek robisz Dziś nie zro­bisz już nic Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Zam­knie się bra­ma niebios Słońce złapać nie może tchu Będzie boleć Nie możemy zos­tać tu Nad­szedł koniec Bez­li­tos­ny Pan Wy­kona sąd Nad­szedł koniec Pod­daj się I odłóż broń Tor­tu­ry nieśmiertelne Płoniesz w og­niu piekieł Budzisz się z przerażeniem Te­raz idź i nie grzesz więcej... -Andrea


I Odłóż Broń Cytaty: Odłóż do jutra, to czego nie powinnaś robić dzisiaj! -Dorothy Parker


odłóż-do-jutra-to-czego-nie-powinnaś-robić-dzisiaj
I Odłóż Broń Cytaty: Ateis­ta jest bez­bron­ny wo­bec wierzące­go, na­tomiast wierzący nie jest bez­bron­ny wo­bec ateis­ty. Ateis­ta mu­si udo­wad­niać, co jest zajęciem sa­mo w so­bie trud­nym, ule­gającym niepew­ności, na­tomiast wierzący ma tyl­ko piękne, czys­te, swo­je: ja wierzę, i nic do dodania. -Sławomir Mrożek


I Odłóż Broń Cytaty: Słowa to najpoważniejsza broń. -Rudyard Kipling


I Odłóż Broń Cytaty: Wściekłość wkłada broń do ręki. -Wergiliusz


wściekłość-wkłada-broń-do-ręki
I Odłóż Broń Cytaty: Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


I Odłóż Broń Cytaty: Jest broń straszniejsza niż morderstwo: to prawda. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


I Odłóż Broń Cytaty: Prasa jest to najostrzejsza i najpotężniejsza broń naszej partii. -Józef Stalin


prasa-jest-to-najostrzejsza-i-najpotężniejsza-broń-naszej-partii
I Odłóż Broń Cytaty: Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. -Georges Bidault


słabym-pozostaje-tylko-jedna-broń-błędy-silnych
I Odłóż Broń Cytaty: Jest broń straszniej­sza niż oszczer­stwo: to prawda. -Maurice Talleyrand-Périgord


I Odłóż Broń Cytaty: Sama broń nie wystarcza, by utrzymać w świecie pokój. Najważniejsi są ludzie. -John Fitzgerald Kennedy


sama-broń-nie-wystarcza-by-utrzymać-w-świecie-pokój-najważniejsi-są-ludzie
I Odłóż Broń Cytaty: Mod­litwa to broń słabych, głodujących, bez­silnych, za­gubionych i wątpiących. -Paul Samuel Leon Johnson


mod­litwa-to broń-słabych-głodujących-bez­silnych-za­gubionych-i wątpiących
I Odłóż Broń Cytaty: Ludzie byli sobie kiedyś bliżsi, broń nie niosła tak daleko. -Stanisław Jerzy Lec


ludzie-byli-sobie-kiedyś-bliż-broń-nie-niosła-tak-daleko
I Odłóż Broń Cytaty: Ręko bos­ka broń Bo zło te­go świata jest We mnie pew­nie też  -matijah


ręko-bos­ka-broń-bo-zło-te­go-świata-jest-we-mnie-pew­nie-też 
I Odłóż Broń Cytaty: Pozwól, nie broń się gdy ko­bieta mie­rzy dłoń po­ra już odejść  -Smurf007


pozwól-nie broń-ę-gdy-ko­bieta-mie­rzy-dłoń-po­ra-już-odejść 
I Odłóż Broń Cytaty: Miłość to broń, którą bawią się ludzie, nie myśląc o tym, że jest naładowana. -O. E. Hasse


miłość-to-broń-którą-bawią-ę-ludzie-nie-myśląc-o-tym-że-jest-naładowana
I Odłóż Broń Cytaty: Nig­dy nie jes­teśmy tak bez­bron­ni wo­bec cier­pienia jak wte­dy, gdy kochamy. -Zygmunt Freud


nig­dy-nie jes­teśmy-tak-bez­bron­-wo­bec-cier­pienia-jak wte­dy-gdy-kochamy
I Odłóż Broń Cytaty: Umysł ludzki to niebezpieczna broń nawet dla jego posiadacza, jeśli nie potrafi roztropnie jej użyć. -Michel de Montaigne


umysł-ludzki-to-niebezpieczna-broń-nawet-dla-jego-posiadacza-śli-nie-potrafi-roztropnie-jej-użyć