I Ofiara Cytaty

I Ofiara Cytaty: Tylko ofiara jest większa od służby. -Reinhold Schneider


I Ofiara Cytaty: Poświęcenie jest ofiarą dla lepszego. -Jan Fedorowicz


poświęcenie-jest-ofiarą-dla-lepszego
I Ofiara Cytaty: Poświęcenie jest ofiarą dobrego dla lepszego. -Jan Fedorowicz


poświęcenie-jest-ofiarą-dobrego-dla-lepszego
I Ofiara Cytaty: Poświęce­nie jest ofiarą dob­re­go dla lepszego. -Jan Fedorowicz


poświę­nie-jest ofiarą-dob­re­go-dla-lepszego
I Ofiara Cytaty: Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć. -Edyta Stein


modlitwa-i-ofiara-są-z-pewnośą-ważniejsze-ż-wszystko-co-możemy-powiedzieć
I Ofiara Cytaty: Niewol­nik jest zaw­sze ofiarą lub katem. -Papillondenuit


niewol­nik-jest zaw­sze-ofiarą-lub-katem
I Ofiara Cytaty: Ostatnia chwila człowieka to jego prawdziwa msza, prawdziwe oddanie i ofiara. -Anna Kamieńska


ostatnia-chwila-człowieka-to-jego-prawdziwa-msza-prawdziwe-oddanie-i-ofiara
I Ofiara Cytaty: Ta­ka już ze mnie lo­su ofiara, że wpadłam do głebo­kiej wo­dy, a pływać nie umiałam... -kate-em


ta­ka-już-ze mnie-lo­su-ofiara-że wpadłam-do głebo­kiej-wo­dy-a pływać-nie umiałam
I Ofiara Cytaty: Ludzie są bez­bor­nni wo­bec lo­su, są ofiara­mi cza­su. I włas­nych uczuć. -John Irving


ludzie-są bez­bor­nni-wo­bec-lo­su-są ofiara­mi-cza­su-i włas­nych-uczuć
I Ofiara Cytaty: Wielka miłość to nie głośne narzucanie się, ale ofiara bez słów. -Adolf Heyduk


wielka-miłość-to-nie-głośne-narzucanie-ę-ale-ofiara-bez-słów
I Ofiara Cytaty: Miłość to nie głośne narzu­canie się, ale ofiara bez słów. -Adolf Heyduk


miłość-to nie głośne-narzu­canie-ę-ale-ofiara-bez-słów
I Ofiara Cytaty: Ofiara albo tyraństwo... Jedno i drugie wnosi w życie kobiety równą sumę cierpień. -Honore de Balzac


ofiara-albo-tyraństwo-jedno-i-drugie-wnosi-w-życie-kobiety-równą-sumę-cierpień
I Ofiara Cytaty: Pier­wszą ofiarą żądzy za­bija­nia pa­dają zaw­sze włas­ne skrupuły. -aforystokrata


pier­wszą-ofiarą-żądzy-za­bija­nia-pa­dają-zaw­sze-włas­ne-skrupuły
I Ofiara Cytaty: Dobrze jest być ofiarą! Zyskuje się nad innymi wyższość moralną. Warto z niej skorzystać. -Dana Dumitriu


dobrze-jest-być-ofiarą-zyskuje-ę-nad-innymi-wyższość-moralną-warto-z-niej-skorzystać
I Ofiara Cytaty: Swoją oso­bistą klapą po­kiero­wał tak,aby się stać ofiarą pa­nujące­go sys­te­mu politycznego. -Karol Irzykowski


swoją-oso­bistą-klapą-po­kiero­wał-takaby ę-stać-ofiarą-pa­nują­go-sys­te­mu-politycznego
I Ofiara Cytaty: Dla kobiety ambitnej mniejszą ofiarą jest ulec mężczyźnie, niż dać mu poznać, że wolno mu się o to starać. -Zofia Nałkowska


dla-kobiety-ambitnej-mniejszą-ofiarą-jest-ulec-mężczyźnie-ż-dać-mu-poznać-że-wolno-mu-ę-o-to-starać
I Ofiara Cytaty: Cza­sami trze­ba po­kazać swoją złą stronę, aby nie stać się ofiarą złych ludzi. -Pan Życie


cza­sami-trze­ba-po­kazać-swoją-złą-stronę-aby nie stać ę-ofiarą-złych-ludzi
I Ofiara Cytaty: Każda śmierć staje się ofiarą, aby ożyli inni powołani do życia i do trudu w czasie, który Bóg im naznaczył. -Anna Kamieńska


każda-śmierć-staje-ę-ofiarą-aby-ożyli-inni-powołani-do-życia-i-do-trudu-w-czasie-który-bóg-im-naznaczył