I Podejmuje Pracę Cytaty

I Podejmuje Pracę Cytaty: Człowiek, który polega na sobie, myśli pozytywnie, jest optymistą i podejmuje pracę z wiarą w sukces, działa jak magnes. Przyciąga ku sobie twórcze moce wszechświata. -Norman V. Peale


człowiek-który-polega-na-sobie-myśli-pozytywnie-jest-optymistą-i-podejmuje-pracę-z-wiarą-w-sukces-działa-jak-magnes-przyciąga-ku-sobie
I Podejmuje Pracę Cytaty: Myślenie to najcięższa praca, dlatego tak niewielu jej się podejmuje. -Henry Ford


myślenie-to-najcięższa-praca-dlatego-tak-niewielu-jej-ę-podejmuje
I Podejmuje Pracę Cytaty: Gdy podejmuję ważne decyzje, modlę się wpierw do Matki Bożej Ostrobramskiej. -Józef Piłsudski


gdy-podejmuję-ważne-decyzje-modlę-ę-wpierw-do-matki-bożej-ostrobramskiej
I Podejmuje Pracę Cytaty: Kto musi być cierpliwy? Kto podejmuje wielkie dzieło, wspina się na górę, je ryby. -Johann Wolfgang Goethe


kto-musi-być-cierpliwy-kto-podejmuje-wielkie-dzieło-wspina-ę-na-górę-ryby
I Podejmuje Pracę Cytaty: Myśle­nie to naj­cięższa pra­ca z możli­wych i pew­nie dla­tego tak niewielu ją podejmuje. -Henry Ford


myś­nie-to naj­ęższa-pra­ca-z możli­wych-i pew­nie-dla­tego-tak-niewielu-ją podejmuje
I Podejmuje Pracę Cytaty: Kiedy prowadzi się spokojne życie to często mówi się o decyzjach ale w rzeczywistości nie podejmuje się ich. -Gertruda Stein


kiedy-prowadzi-ę-spokojne-życie-to-często-mówi-ę-o-decyzjach-ale-w-rzeczywistoś-nie-podejmuje-ę-ich
I Podejmuje Pracę Cytaty: Miło jest mieć pracę skończoną. -Anonim


miło-jest-mieć-pracę-skończoną
I Podejmuje Pracę Cytaty: Tylko w słowniku


tylko-w-słowniku-powodzenie-poprzedza-pracę
I Podejmuje Pracę Cytaty: Swoją pracę prze­mieniaj w dobro. -kamilka88


swoją-pracę-prze­mieniaj-w dobro
I Podejmuje Pracę Cytaty: Małżeństwo to poemat miłości przełożony na pracę. -Paul Bourget


małżeństwo-to-poemat-miłoś-przełożony-na-pracę
I Podejmuje Pracę Cytaty: Droga do bogactwa prowadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin


droga-do-bogactwa-prowadzi-przez-pracę-i-oszczędność
I Podejmuje Pracę Cytaty: Każdy naród by zginął, gdyby przerwał pracę. -Karol Marks


każdy-naród-by-zginął-gdyby-przerwał-pracę
I Podejmuje Pracę Cytaty: Swoją pracę traktuję tak poważnie jak zawał. -Quentin Tarantino


swoją-pracę-traktuję-tak-poważnie-jak-zawał
I Podejmuje Pracę Cytaty: Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin


dro­ga-do bo­gac­twa-pro­wadzi-przez-pracę-i oszczędność
I Podejmuje Pracę Cytaty: Człowiek mądry liczy na swoją pracę, głupi ufa złudzeniom. -Ali


człowiek-mądry-liczy-na-swoją-pracę-głupi-ufa-złudzeniom
I Podejmuje Pracę Cytaty: Nie płaci się za za­miary, lecz za pracę, którą wykonano. -Mencjusz


nie-płaci ę-za za­miary-lecz-za pracę-którą-wykonano
I Podejmuje Pracę Cytaty: Kapitalizm... Ro­bot­nik wy­konu­je pracę, nadzor­ca tyl­ko wykańcza. -Kapitan


kapitalizm-ro­bot­nik-wy­konu­-pracę-nadzor­ca-tyl­ko-wykańcza
I Podejmuje Pracę Cytaty: Każdą pracę wy­konuj, jak­by miała ona być os­tatnią w życiu. -Marek Aureliusz


każdą-pracę-wy­konuj-jak­by-miała-ona-być-os­tatnią-w życiu