I Pokora Cytaty

I Pokora Cytaty: Pokora rodzi olbrzymów. -Gilbert Keith Chesterton


I Pokora Cytaty: Pokora jest matką olbrzymów. -Gilbert Keith Chesterton


I Pokora Cytaty: Prostota jest pokorą w obliczu Boga. -Zenta Maurina


prostota-jest-pokorą-w-obliczu-boga
I Pokora Cytaty: Pokora jest największą cnotą - u innych. -Oliver Wendell Holmes


I Pokora Cytaty: Fundamentem gmachu doskonałości jest pokora. -Teresa Św


fundamentem-gmachu-doskonałoś-jest-pokora
I Pokora Cytaty: Pokora i spokój wewnętrzny idą z sobą w parze. -Richard Carlson


pokora-i-spokój-wewnętrzny-idą-z-sobą-w-parze
I Pokora Cytaty: Pokora jest bramą prawdziwej wiedzy i prawdziwego poznania. -Janosz Pilinszky


pokora-jest-bramą-prawdziwej-wiedzy-i-prawdziwego-poznania
I Pokora Cytaty: Pokora to odmowa istnienia poza Bogiem. Królowa cnót. -Simone Weil


pokora-to-odmowa-istnienia-poza-bogiem-królowa-cnót
I Pokora Cytaty: Pokora to cnota, za którą nigdy nie płaci się za drogo. -Paul Claudel


pokora-to-cnota-za-którą-nigdy-nie-płaci-ę-za-drogo
I Pokora Cytaty: Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił, jak zarozumiałość. -Eliza Orzeszkowa


zbyteczna-pokora-tak-samo-pozbawia-ł-jak-zarozumiałość
I Pokora Cytaty: Pokora jest pewnym stosunkiem duszy do czasu. To zgoda na czekanie. -Simone Weil


pokora-jest-pewnym-stosunkiem-duszy-do-czasu-to-zgoda-na-czekanie
I Pokora Cytaty: Pokora jest fundamentem życia duchowego, bo stanowi jego początek. -Basil Hume


pokora-jest-fundamentem-życia-duchowego-bo-stanowi-jego-początek
I Pokora Cytaty: Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił jak zarozumiałość. -Eliza Orzeszkowa


zbyteczna-pokora-tak-samo-pozbawia-ł-jak-zarozumiałość
I Pokora Cytaty: Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca. -Antoni Św


dobroć-i-pokora-są-najmilsze-bogu-i-ludziom-człowiek-dojrzewa-w-pokorze-serca
I Pokora Cytaty: Miłość jest jak kwiat, który z pokorą schyla się ku innym kwiatom. -Aldona Różanek


miłość-jest-jak-kwiat-który-z-pokorą-schyla-ę-ku-innym-kwiatom
I Pokora Cytaty: Wiedza o naszej wiedzy jest filozofią: pokora i przypuszczenie gdzie ona się kończy - religią. -Rahel Varnhagen von Ense


wiedza-o-naszej-wiedzy-jest-filozofią-pokora-i-przypuszczenie-gdzie-ona-ę-kończy-religią
I Pokora Cytaty: Pokora to siła obracająca wszystkie zasoby energii na służbę Bogu i światu, nie zaś sobie. -Gerald Vann


pokora-to-ła-obracająca-wszystkie-zasoby-energii-na-służbę-bogu-i-światu-nie-zaś-sobie
I Pokora Cytaty: Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku. -Augustyn Św


pokora-i-wstyd-po-uczynionym-grzechu-daleko-są-milsze-bogu-ż-pycha-po-spełnieniu-dobrego-uczynku