I Rzecz Dobra Cytaty

I Rzecz Dobra Cytaty: Każda rzecz jest dobra w swoim czasie. -Sofokles


każda-rzecz-jest-dobra-w-swoim-czasie
I Rzecz Dobra Cytaty: Bojkot to dobra rzecz. Strajk jeszcze lepsza. -Andre Malraux


bojkot-to-dobra-rzecz-strajk-jeszcze-lepsza
I Rzecz Dobra Cytaty: Praca, to dobra rzecz dla tych, co nie mają nic do roboty. -Henri Jeanson


praca-to-dobra-rzecz-dla-tych-co-nie-mają-nic-do-roboty
I Rzecz Dobra Cytaty: Wolność to dobra rzecz, dlatego trzeba bardzo uważać, ażeby nikt nie brał jej sobie za wiele. -Henryk Mann


wolność-to-dobra-rzecz-dlatego-trzeba-bardzo-uważać-ażeby-nikt-nie-brał-jej-sobie-za-wiele
I Rzecz Dobra Cytaty: Prawdziwość słów - rzecz dobra, gładkość - doskonała, Lecz krótkość słów prawdziwych jakże jest wspaniała! -Aliszer Nawoi


prawdziwość-słów-rzecz-dobra-gładkość-doskonała-lecz-krótkość-słów-prawdziwych-jakże-jest-wspaniała
I Rzecz Dobra Cytaty: Dobro - jedynie wtedy, gdy w porę się ziści; nie w porę i rzecz dobra nie daje korzyści. -Aliszer Nawoi


dobro-jedynie-wtedy-gdy-w-porę-ę-ziś-nie-w-porę-i-rzecz-dobra-nie-daje-korzyś
I Rzecz Dobra Cytaty: Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne. -Janusz Detrych


dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne
I Rzecz Dobra Cytaty: By­wa, że jed­na bar­dzo ważna rzecz ma wpływ za­led­wie na gar­stkę ludzi. Ale by­wa też, że mało is­totna rzecz wpływa na całą ich rzeszę. -Cecelia Ahern


by­wa-że jed­na-bar­dzo-ważna-rzecz- wpływ-za­led­wie-na gar­stkę-ludzi-ale by­wa-też-że ło-is­totna-rzecz-wpływa-na całą-ich
I Rzecz Dobra Cytaty: Rzecz prawdziwa to rzecz niepowątpiewalna. -Kartezjusz


rzecz-prawdziwa-to-rzecz-niepowątpiewalna
I Rzecz Dobra Cytaty: Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać. -Margaret Mitchell


ziemia-jest-jedyną-rzeczą-na-świecie-która-jest-coś-warta-bo-to-jest-jedyna-trwała-rzecz-na-świecie-to-jedyna-rzecz-dla-której-warto
I Rzecz Dobra Cytaty: Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie. -Marek Aureliusz


I Rzecz Dobra Cytaty: Miłość - to pragnienie dobra. -Dante Alighieri


I Rzecz Dobra Cytaty: Już od dawna wiedziałem, że łatwo można oszaleć. Nietrudno. Nie myślałem jednak, że tak straszliwie łatwo. Z czasem zacząłem coraz lepiej się na tym znać. Tak, że teraz mogę postawić zagadkę: jaka jest najłatwiejsza rzecz na świecie? Oszaleć! I druga zagadka: jaka jest najtrudniejsza rzecz na świecie? Nie oszaleć! Tak więc i ja wniosłem mały [...] -Edward Stachura


I Rzecz Dobra Cytaty: Piosenka jest dobra na wszystko. -Jeremi Przybora


I Rzecz Dobra Cytaty: Zło jest niezrozumieniem dobra. -Anonim


zło-jest-niezrozumieniem-dobra
I Rzecz Dobra Cytaty: Kupimy szaleństwo z dobrą metodą! -Janina Ipohorska


I Rzecz Dobra Cytaty: Może cza­sami nie postępu­jemy właści­wie, bo niewłaści­wa rzecz wy­daje się bar­dziej niebez­pie­czna, a my nie chce­my wyjść na tchórzy, więc ro­bimy niewłaściwą rzecz właśnie dla­tego, że to niebez­pie­czne. Bar­dziej nam za­leży na tym, żeby nie wyjść na tchórzy, niż żeby wyb­rać dobrze. -Philip Pullman


I Rzecz Dobra Cytaty: Prawda to zetknięcie się dobra z inteligencją. -Simone Weil


prawda-to-zetknięcie-ę-dobra-z-inteligencją