I Szkodliwe Cytaty

I Szkodliwe Cytaty: Stare nadużycia są mniej szkodliwe niż fanatyzm reform. -Jan Fedorowicz


stare-nadużycia-są-mniej-szkodliwe-ż-fanatyzm-reform
I Szkodliwe Cytaty: Silny jest ten, kto potrafi przezwyciężyć swe szkodliwe przyzwyczajenia. -Benjamin Franklin


silny-jest-ten-kto-potrafi-przezwyciężyć-swe-szkodliwe-przyzwyczajenia
I Szkodliwe Cytaty: Rozliczne wyznania stają się dopiero wówczas szkodliwe, gdy jedno z nich rości sobie prawo prześladowania i uciskania innych. -Paul Thiry Holbach


rozliczne-wyznania-stają-ę-dopiero-wówczas-szkodliwe-gdy-jedno-z-nich-roś-sobie-prawo-prześladowania-i-uciskania-innych
I Szkodliwe Cytaty: Staraj się podobać wszystkim obywatelom, w jakimkolwiek mieście przebywasz, bo to najwięcej przynosi wdzięczności; a postępowanie zadufane w sobie częstokroć ciężkie i szkodliwe przynosi skutki. -Bias z Prieny


I Szkodliwe Cytaty: Zważywszy, że prawa żadnej religii nie są z natury rzeczy możliwe do zmienienia, niechaj mądry ustawodawca ich nie obala, lecz obchodzi te, które są szkodliwe. -Montesquieu


zważywszy-że-prawa-żadnej-religii-nie-są-z-natury-rzeczy-możliwe-do-zmienienia-niechaj-mądry-ustawodawca-ich-nie-obala-lecz-obchodzi-te-które
I Szkodliwe Cytaty: „jeśli prawo jest sprzeczne z rozumem albo jeśli jest niesprawiedliwe, nieszlachetne, szkodliwe, albo co gorsza prowadzące do duchowej zatraty, nie zasługuje na miano prawa” Stanisław ze Skarbimierza (Stanisław ze Skalmierza, Skarbimierczyk; 1360-1431; Mowy wybrane o mądrości) -Stanisław ze Skarbimierza / Skalmierza