I Szyję I Cytaty

I Szyję I Cytaty: Można umierać z pragnienia stojąc po szyję w wodzie. -Urszula Kozioł


można-umierać-z-pragnienia-stojąc-po-szyję-w-wodzie
I Szyję I Cytaty: O, gdyby lud rzymski miał tylko jedną szyję! -Kaligula


o-gdyby-lud-rzymski-miał-tylko-jedną-szyję
I Szyję I Cytaty: Bo właśnie upodlenia ducha / Ugina wolnych szyję do łańcucha. -George Gordon Byron


bo-właśnie-upodlenia-ducha-ugina-wolnych-szyję-do-łańcucha
I Szyję I Cytaty: Upiory jakieś mam na rękach kołysać w bzdu­rach po szyję?  -Władysław Broniewski


upiory-jakieś-mam-na rękach-kołysać-w-bzdu­rach-po szyję 
I Szyję I Cytaty: Ach, co to była za męka! Dokoła same nagie kobiety, ubrane aż po szyję. -Anonim


ach-co-to-była-za-męka-dokoła-same-nagie-kobiety-ubrane-aż-po-szyję
I Szyję I Cytaty: O gdy­byż lud rzym­ski miał tyl­ko jedną szyję!  -Kaligula


o gdy­byż-lud-rzym­ski-miał-tyl­ko-jedną-szyję 
I Szyję I Cytaty: Prawda nie jest kobietą rzucającą się na szyję temu, który jej pożąda. -Artur Schopenhauer


prawda-nie-jest-kobietą-rzucającą-ę-na-szyję-temu-który-jej-pożąda
I Szyję I Cytaty: Praw­da nie jest ko­bietą rzu­cającą się na szyję te­mu, który jej pożąda. -Arthur Schopenhauer


praw­da-nie jest ko­bietą-rzu­cającą ę-na szyję-te­mu-który-jej-pożąda
I Szyję I Cytaty: Po podróży wi­no służy. Kto za kółkim tyn nie pije Jak do­jedzie wa­li w szyje A jo jes­tym kumbajnistum I do ba­ka le­je czystum. -Sierjoża


po podróży-wi­no-służy-kto-za kółkim-tyn-nie pije-jak-do­jedzie-wa­li-w szyje-a-jo jes­tym-kumbajnistum-i-do ba­ka-­-czystum
I Szyję I Cytaty: Ob­ra­caj się w ta­kich kręgach, aby nig­dy nie ukręciło ci to pętli na szyję. Z cyk­lu po­wieści


ob­ra­caj ę-w ­kich-kręgach-aby nig­dy-nie ukręło- to pętli-na szyję-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia 
I Szyję I Cytaty: Do­syć sztywną mam szyję i dla­tego wciąż żyję, że po­lity­ka dla mnie, to w kryszta­le pomyje. -Jacek Kaczmarski


do­syć-sztywną-mam-szyję-i dla­tego-wciąż-żyję-że po­lity­ka-dla-mnie-to w kryszta­-pomyje
I Szyję I Cytaty: Jes­tem mężczyzną – to znaczy ślep­cem. Jak wszys­cy prze­de mną tak i ja zwa­liłem się do dołu na łeb, na szyję. Ożeniłem się. -K » Nikos Kazantzakis » Grek Zorba


jes­tem-mężczyzną- to znaczy-ślep­cem-jak wszys­cy-prze­de-mną-tak-i ja zwa­liłem ę-do dołu-na łeb-na szyję-ożeniłem ę
I Szyję I Cytaty: Cnota jest jedynie oznaką braku rozumu. Kobieta pokrywa cnotą brzydotę moralną - jak hiszpańska królowa zwiotczałą pierś suknią pod szyję. -Aleksy Tołstoj


cnota-jest-jedynie-oznaką-braku-rozumu-kobieta-pokrywa-cnotą-brzydotę-moralną-jak-hiszpańska-królowa-zwiotczałą-pierś-suknią-pod-szyję
I Szyję I Cytaty: Le­gen­da Peruwiańska Pe­ruwian­ka wpadła w szał Gdy szyję du­sił boa jak szal Keczua zwyczajem Weszła głową w ogień I boa żyw­cem skruszał. -awatar


le­gen­da-peruwiańska-pe­ruwian­ka-wpadła-w szał-gdy-szyję-­ł-boa-jak szal-keczua-zwyczajem-weszła-głową-w ogień-i-boa-żyw­cem
I Szyję I Cytaty: Ocierając się o śmierć zro­zumiała, że w cudzym życiu długo nie pożyje, ciężar jej grzechów wykręcił szyję. Skrzy­wiona na ciele i duszy, bliźnim roz­da­wać miłość miała, ale zapomniała. -Twarz


I Szyję I Cytaty: Tak jak na po­lu wal­ki nie te­go człowieka Mam za naj­dziel­niej­sze­go, co najgłośniej szczeka, Tak sa­mo i po­bożność szczerą w ser­cu kryje Nie ten, co leżąc krzyżem, skręca so­bie szyję!  -Molier


I Szyję I Cytaty: Kto chce całować, niech całuje w usta: inaczej otrzyma tylko połowę przyjemności: nie twarz, nie szyję, rękę, pierś - tylko usta umieją oddać pocałunek. -Friedrich von Logau


kto-chce-całować-niech-całuje-w-usta-inaczej-otrzyma-tylko-połowę-przyjemnoś-nie-twarz-nie-szyję-rękę-pierś-tylko-usta-umieją-oddać
I Szyję I Cytaty: Kiedy re­ligia i po­lity­ka jadą na tym sa­mym wo­zie, ci, co po­wożą, wierzą, że nic nie może im stanąć na drodze. Zaczy­nają pędzić na łeb na szyję... i nie pa­miętają, że pędzące­mu na oślep człowieko­wi uka­zuje się prze­paść, kiedy już jest za późno. -Frank Herbert