I Tłumaczy Cytaty

I Tłumaczy Cytaty: Miłość niczego nie tłumaczy, choć wiele załatwia. -Stefan Kisielewski


miłość-niczego-nie-tłumaczy-choć-wiele-załatwia
I Tłumaczy Cytaty: Dureń, kiedy popełni głupstwo, zawsze tłumaczy, że spełnił tylko swój obowiązek. -George Bernard Shaw


dureń-kiedy-popeł-głupstwo-zawsze-tłumaczy-że-spełł-tylko-swój-obowiązek
I Tłumaczy Cytaty: Pająk zjadł muchę. lecz że prawo ceni, tłumaczy potomnym:


pająk-zjadł-muchę-lecz-że-prawo-ceni-tłumaczy-potomnym-byliśmy-zmuszeni
I Tłumaczy Cytaty: Dureń, gdy zrobi głupstwo, potem zawsze tłumaczy, że było to jego obowiązkiem. -George Bernard Shaw


dureń-gdy-zrobi-głupstwo-potem-zawsze-tłumaczy-że-było-to-jego-obowiązkiem
I Tłumaczy Cytaty: mają dużo fisz wszys­tko pra­wie tłumaczy kto na kim baczy  -Cykam


mają-żo-fisz-wszys­tko-pra­wie-tłumaczy-kto-na kim-baczy 
I Tłumaczy Cytaty: Życie jest naj­lep­szym nau­czy­nielem. Nie tłumaczy tyl­ko od ra­zu kopie. -płonąca


Życie-jest naj­lep­szym-nau­czy­nielem-nie tłumaczy-tyl­ko-od ra­zu-kopie
I Tłumaczy Cytaty: I nic się nie tłumaczy wprost Wszys­tko ma dru­gie, trze­cie, czwar­te, piąte dno!  -Jacek Kaczmarski


i nic ę-nie tłumaczy-wprost-wszys­tko- dru­gie-trze­cie-czwar­te-piąte-dno 
I Tłumaczy Cytaty: Tłumaczy, wykłada, na rzęsach już staje; Na nic to! Jak uczeń cap - tak mu już zostanie. -SirNobody


tłumaczy-wykłada-na rzęsach-już-staje-na-nic-to-jak-uczeń-cap- tak-mu już-zostanie
I Tłumaczy Cytaty: Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. -Julian Tuwim


miłość-wszystko-wybaczy-smutek-zamieni-w-śmiech-miłość-tak-pięknie-tłumaczy-zdradę-i-kłamstwo-i-grzech
I Tłumaczy Cytaty: Gdzie - i kiedykolwiek miłość do dwóch kobiet uważa się za usprawiedliwioną, tłumaczy się ją zazwyczaj męskim upodobaniem do kontrastów. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


gdzie-i-kiedykolwiek-miłość-do-dwóch-kobiet-uważa-ę-za-usprawiedliwioną-tłumaczy-ę-ją-zazwyczaj-męskim-upodobaniem-do-kontrastów
I Tłumaczy Cytaty: Etymologia ludowa tłumaczy, że ubogi to ten, który ma wszystko u Boga, całe królestwo Boże, choćby od ludzi niczego nie otrzymywał. Oby Bogu tylko zaufać. -Jan Twardowski


etymologia-ludowa-tłumaczy-że-ubogi-to-ten-który-wszystko-u-boga-całe-królestwo-boże-choćby-od-ludzi-niczego-nie-otrzymywał-oby-bogu-tylko
I Tłumaczy Cytaty: Ety­molo­gia lu­dowa tłumaczy, że ubo­gi to ten, który ma wszys­tko u Bo­ga, całe króles­two Boże, choćby od ludzi nicze­go nie ot­rzy­mywał. Oby Bo­gu tyl­ko zaufać. -Jan Twardowski


I Tłumaczy Cytaty: W każdym z nas jest ktoś ko­go nie zna­my. Prze­mawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zu­pełnie inaczej, niż my – siebie  -Carl Gustav Jung


w każdym-z nas-jest ktoś-ko­go-nie zna­my-prze­mawia do nas-w snach-i tłumaczy-że widzi-nas-zu­pełnie-inaczej-ż-my  siebie 
I Tłumaczy Cytaty: W każdym z nas jest ktoś kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy że widzi nas zupełnie inaczej, niż my – siebie. -Carl Gustav Jung


w-każdym-z-nas-jest-ktoś-kogo-nie-znamy-przemawia-do-nas-w-snach-i-tłumaczy-że-widzi-nas-zupełnie-inaczej-ż-my-siebie
I Tłumaczy Cytaty: Jeśli mężczyźni wydają się nam mniej fałszywi, tłumaczy się to okolicznością, że prawo zostawia im więcej swobody i uważa za miły żart uczynki, które wypomina kobietom niczym przestępstwo. -Karol Fourier


jeśli-mężczyź-wydają-ę-nam-mniej-fałszywi-tłumaczy-ę-to-okolicznośą-że-prawo-zostawia-im-więcej-swobody-i-uważa-za-miły-żart-uczynki
I Tłumaczy Cytaty: Jest miłość kochanie, jest miłość namiętność, jest miłość fantazja. Pierwsza tłumaczy się w życiu świętością, druga nieszczęściem, trzecia grzechem. -Narcyza Żmichowska


jest-miłość-kochanie-jest-miłość-namiętność-jest-miłość-fantazja-pierwsza-tłumaczy-ę-w-życiu-świętośą-druga-nieszczęściem
I Tłumaczy Cytaty: czy da­leko nam do świni gdy ogórek nis­ko lata py­ta ma­ma ta­ta py­ta chłop­czyk to? czy może hmmm dziewczynka? nie wiado­mo... jeszcze nie zadecydowało co z niego za homo Gen­der to no­wy rodzaj drzewa. Wy­rosło z korze­ni feministek. Owo ono tłumaczy, jak od­chodząc od stereotypów* pok­ryć drze­wo za po­mocą ge­ja, by wy­rosło nowe. Krótko mówiąc ma być mało w głowie więcej w doopie. -wdech