I Wad Brak Cytaty

I Wad Brak Cytaty: Brak nóg nie oz­nacza, że nie do­gonisz marzeń. Brak rąk nie przesądza, iż nie chwy­cisz szczęścia. Żeby życie miało ręce i no­gi pot­rzeb­ne jest ci ser­ce oraz umysł. Z cyk­lu po­wieści


I Wad Brak Cytaty: Człowiek nie znosi w innych przede wszystkim wad własnych. -Henryk Sienkiewicz


człowiek-nie-znosi-w-innych-przede-wszystkim-wad-własnych
I Wad Brak Cytaty: Mężczyzna nie znosi u innych przede wszystkim wad własnych. -Henryk Sienkiewicz


mężczyzna-nie-znosi-u-innych-przede-wszystkim-wad-własnych
I Wad Brak Cytaty: Ludzie niechętnie wyzbywają się wad: wolą je równoważyć zaletami. -Anonim


ludzie-niechętnie-wyzbywają-ę-wad-wolą-równoważyć-zaletami
I Wad Brak Cytaty: Nie widzą prawdy ludzie zdeformowani pryz­ma­tem swych wad  -Chemik -a


nie-widzą-prawdy-ludzie-zdeformowani-pryz­­tem-swych-wad 
I Wad Brak Cytaty: Póki do­pisu­je ci szczęście, nikt nie dos­trze­ga twoich wad. -Ali Ibn Abi Talib


póki-do­pisu­- szczęście-nikt-nie ­trze­ga-twoich-wad
I Wad Brak Cytaty: Człowiek nie zno­si w in­nych prze­de wszys­tkim wad własnych. -Henryk Sienkiewicz


człowiek-nie zno­-w in­nych-prze­de-wszys­tkim-wad-własnych
I Wad Brak Cytaty: Mężczyz­na nie zno­si u in­nych prze­de wszys­tkim wad własnych. -Henryk Sienkiewicz


mężczyz­na-nie zno­-u in­nych-prze­de-wszys­tkim-wad-własnych
I Wad Brak Cytaty: Nie dos­trze­ga wad Miłość bezwarunkowa Za­lety na tron Krys­ty­na Sz. 04.06.2014r  -krysta


nie-­trze­ga-wad-miłość-bezwarunkowa-za­lety-na tron-krys­ty­na-sz-04062014r 
I Wad Brak Cytaty: Zarówno problem wad, jak i wartości jest problemem granic wolności wewnętrznej człowieka. -Zofia Gerlach


zarówno-problem-wad-jak-i-wartoś-jest-problemem-granic-wolnoś-wewnętrznej-człowieka
I Wad Brak Cytaty: Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia, przez nieszczęście - cierpienie i brak przyjemności. -John Stuart Mill


I Wad Brak Cytaty: Czy nieak­cepto­wanie czyiś wad może w przyszłości dop­ro­wadzić do niekocha­nia ?  -AnDree


czy-nieak­cepto­wanie-czyiś-wad-może-w przyszłoś-dop­ro­wadzić-do niekocha­nia- 
I Wad Brak Cytaty: Czym jest praw­dzi­wa siła? To możność ciągłego par­cia do przo­du, mi­mo licznych przeszkód i włas­nych wad. -NightHuntress


czym-jest praw­dzi­wa-ła-to-możność-ągłego-­cia-do przo­-mi­mo-licznych-przeszkód-i włas­nych-wad
I Wad Brak Cytaty: Ce­lem ludzkiego życia nig­dy nie po­win­no być udo­wad­nianie ko­muś, że bez niego jes­teśmy szczęśliwsi. -Gold Fishy


ce­lem-ludzkiego-życia-nig­dy-nie po­win­no-być-udo­wad­nianie-ko­muś-że bez-niego-jes­teśmy-szczęśliwsi
I Wad Brak Cytaty: Nigdy nie ufaj podwładnemu, który nie znajduje wad u swojego przełożonego. -Anonim


nigdy-nie-ufaj-podwładnemu-który-nie-znajduje-wad-u-swojego-przełożonego
I Wad Brak Cytaty: Dob­rze, że nie ma człowieka bez wad, bo ta­ki też nie miałby przyjaciół. -William Hazlitt


dob­rze-że nie  człowieka-bez-wad-bo ­ki-też-nie miałby-przyjaciół
I Wad Brak Cytaty: Dob­rze, że nie ma człowieka bez wad, bo ta­ki nie miałby też przyjaciół. -Sofokles


dob­rze-że nie  człowieka-bez-wad-bo ­ki-nie miałby-też-przyjaciół
I Wad Brak Cytaty: Kto nie uważa wad osoby ukochanej za zalety, ten nie kocha. -Johann Wolfgang Goethe


kto-nie-uważa-wad-osoby-ukochanej-za-zalety-ten-nie-kocha