I Z Własnej ślepoty Cytaty

I Z Własnej ślepoty Cytaty: Często oceniamy błędy z czyjegoś punktu widzenia i z własnej ślepoty. -Sławomir Wróblewski


często-oceniamy-błędy-z-czyjegoś-punktu-widzenia-i-z-własnej-ślepoty
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Gniew nie oślepia: on rodzi się ze ślepoty. -Antoine De Saint - Exupery


I Z Własnej ślepoty Cytaty: Każda epoka jest bezpośrednia wobec Boga i jej wartość polega nie na tym, co z niej wyrasta, lecz na jej własnej egzystencji, na jej własnej jaźni. -Leopold Ranke


każda-epoka-jest-bezpośrednia-wobec-boga-i-jej-wartość-polega-nie-na-tym-co-z-niej-wyrasta-lecz-na-jej-własnej-egzystencji-na-jej-własnej-jaź
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz. -Blaise Pascal


znajomość-boga-bez-znajomoś-własnej-nędzy-rodzi-pychę-znajomość-własnej-nędzy-bez-znajomoś-boga-rodzi-rozpacz
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Megaloman to kicz własnej produkcji. -Sajdok Gustaw


megaloman-to-kicz-własnej-produkcji
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Ludzie w wilku prześladują i nienawidzą własnej przewrotności. -Adolf Dygasiński


ludzie-w-wilku-prześladują-i-nienawidzą-własnej-przewrotnoś
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Można przywyknąć nawet do poważania własnej niegodziwości. -Stefan Pacek


można-przywyknąć-nawet-do-poważania-własnej-niegodziwoś
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Nikt nie jest prorokiem we własnej ojczyźnie. -Wulgata


nikt-nie-jest-prorokiem-we-własnej-ojczyźnie
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Niegodziwość pije większą część własnej trucizny. -Seneka


niegodziwość-pije-większą-część-własnej-trucizny
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Cierpienie jest kamieniem probierczym naszej własnej wartości. -Stanisław Czosnowski


cierpienie-jest-kamieniem-probierczym-naszej-własnej-wartoś
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Z własnej głębi także trzeba nauczyć się wydobywać. -Renata Szuman - Fikus


z-własnej-głębi-także-trzeba-nauczyć-ę-wydobywać
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Doprawdy, że kobietę urodziła chyba zwłoka, we własnej osobie. -Plaut


doprawdy-że-kobietę-urodziła-chyba-zwłoka-we-własnej-osobie
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Pociski smugowe - metoda sygnalizowania nieprzyjacielowi własnej pozycji. -Anonim


pociski-smugowe-metoda-sygnalizowania-nieprzyjacielowi-własnej-pozycji
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Uczciwość kobiet jest często miłością własnej czci i spokoju. -Francois de la Rochefoucauld


I Z Własnej ślepoty Cytaty: Gwóźdź własnej osobowości trudno wbić w twardą ścianą epoki. -Zbigniew Waydyk


gwóźdź-własnej-osobowoś-trudno-wbić-w-twardą-ścianą-epoki
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Strach jest tylko aktem rozpaczy obrażonej miłości własnej. -Francois Fenelon


strach-jest-tylko-aktem-rozpaczy-obrażonej-miłoś-własnej
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Własnego charakteru - jak własnej skóry - zmienić się nie da. -Stefan Pacek


własnego-charakteru-jak-własnej-skóry-zmienić-ę-nie-da
I Z Własnej ślepoty Cytaty: Żeby zasięgnąć własnej rady, trzeba się ubrać na czarno. -Ramon Gomez De La Serna


Żeby-zasięgnąć-własnej-rady-trzeba-ę-ubrać-na-czarno