I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty

I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Niełatwo jednak wydźwignąć się z klasy robotniczej - zwłaszcza jeśli ideały i złudzenia krępują swobodę ruchów. -Jack London


niełatwo-jednak-wydźwignąć-ę-z-klasy-robotniczej-zwłaszcza-śli-ideały-i-złudzenia-krępują-swobodę-ruchów
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Długie szaty krępują ciało, a bogactwa duszę. -Sokrates


długie-szaty-krępują-ciało-a-bogactwa-duszę
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Długie sza­ty krępują ciało, a bo­gac­twa duszę. -Sokrates


długie-sza­ty-krępują-ciało-a bo­gac­twa-duszę
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Człowiek rodzi się wolny, ale potem zewsząd krępują go łańcuchy. -Jean Jacques Rousseau


człowiek-rodzi-ę-wolny-ale-potem-zewsząd-krępują-go-łańcuchy
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Pomieszczenie: Konkret ograniczający swobodę przemieszczeń innych konkretów. -Janusz Detrych


pomieszczenie-konkret-ograniczający-swobodę-przemieszczeń-innych-konkretów
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Grzeczność to tyl­ko brak od­ruchów złego wychowania. -Stendhal (Henri Beyle)


grzeczność-to tyl­ko-brak-od­ruchów-złego-wychowania
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: We wnętrznościach matek jesteśmy już związani, krępują nas potem pieluchy, a następnie prawa towarzyskie. -Ignacy Piotr Legatowicz


we-wnętrznościach-matek-jesteśmy-już-związani-krępują-nas-potem-pieluchy-a-następnie-prawa-towarzyskie
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Na pod­glądzie i podsłuchu nie wy­konuj głupich ruchów. -nicola-57


na pod­glądzie-i podsłuchu-nie-wy­konuj-głupich-ruchów
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Gdy ludzie mają pełna swobodę postępowania, najczęściej naśladują siebie nawzajem. -Hoffer


gdy-ludzie-mają-pełna-swobodę-postępowania-najczęściej-naśladują-siebie-nawzajem
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Ludźmi rządzą złudzenia. -karaczan19


ludźmi-rządzą-złudzenia
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Każda kobieta powinna mieć co najmniej tę swobodę, by wybrać takie niewolnictwo, jakie jej odpowiada. -Andre Gide


każda-kobieta-powinna-mieć-co-najmniej-tę-swobodę-by-wybrać-takie-niewolnictwo-jakie-jej-odpowiada
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Za złudzenia płaci się rzeczywistością. -Anonim


za-złudzenia-płaci-ę-rzeczywistośą
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Korzystając z doświadczenia ornitologów. Żeby pisarze mogli rozwinąć skrzydła, muszą mieć swobodę korzystania z piór. -Stanisław Jerzy Lec


korzystając-z-doświadczenia-ornitologów-Żeby-pisarze-mogli-rozwinąć-skrzydła-muszą-mieć-swobodę-korzystania-z-piór
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Ludzie krępują nas nitkami pochwał i człowiek mija się z drogą swego przeznaczenia, nie śmiejąc rozerwać słabych węzłów. -Juliusz Słowacki


ludzie-krępują-nas-nitkami-pochwał-i-człowiek-mija-ę-z-drogą-swego-przeznaczenia-nie-śmiejąc-rozerwać-słabych-węzłów
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Często przerastamy drugich jedynie o złudzenia. -Anonim


często-przerastamy-drugich-jedynie-o-złudzenia
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Zgubne jest wszystko, co daje swobodę naszemu duchowi, nie dając nam władzy nad nami samymi. -Johann Wolfgang Goethe


zgubne-jest-wszystko-co-daje-swobodę-naszemu-duchowi-nie-dając-nam-władzy-nad-nami-samymi
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Miłość jest dzieckiem złudzenia i matką rozczarowania. -Miguel de Unamuno


miłość-jest-dzieckiem-złudzenia-i-matką-rozczarowania
I Złudzenia Krępują Swobodę Ruchów Cytaty: Kochankowie ubożsi są o złudzenia, którymi obdarzają się małżonkowie. -Teresa Nietyksza


kochankowie-uboż-są-o-złudzenia-którymi-obdarzają-ę-łżonkowie