I Zrobi Awanturę Cytaty

I Zrobi Awanturę Cytaty: Kobieta wierzy, że 2 i 2 zmieni się w 5, jeśli będzie długo płakać i zrobi awanturę. -George Eliot


kobieta-wierzy-że-2-i-2-zmieni-ę-w-5-śli-będzie-długo-płakać-i-zrobi-awanturę
I Zrobi Awanturę Cytaty: Kobieta wierzy, że 2 + 2 zmieni się w 5, jeśli będzie długo płakać i zrobi awanturę. -George Eliot


kobieta-wierzy-że-2-+-2-zmieni-ę-w-5-śli-będzie-długo-płakać-i-zrobi-awanturę
I Zrobi Awanturę Cytaty: Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu, przyjdzie - zrobi niespodziankę. -Bolesław Prus


nie-myśl-o-szczęściu-nie-przyjdzie-nie-zrobi-zawodu-przyjdzie-zrobi-niespodziankę
I Zrobi Awanturę Cytaty: Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu; przyjdzie - zrobi niespodziankę. -Bolesław Prus


nie-myśl-o-szczęściu-nie-przyjdzie-nie-zrobi-zawodu-przyjdzie-zrobi-niespodziankę
I Zrobi Awanturę Cytaty: Ko­bieta wie­rzy, że dwa i dwa zmieni się w pięć, jeśli będzie długo płakać i zro­bi awanturę. -Eliot George Eliot (Mary Ann Evans)


ko­bieta-wie­rzy-że dwa-i dwa-zmieni ę-w pięć-śli-będzie-długo-płakać-i zro­bi-awanturę
I Zrobi Awanturę Cytaty: To co jest łatwe zawsze ktoś zrobi. -Janina Ipohorska


I Zrobi Awanturę Cytaty: To, co jest łat­we, zaw­sze ktoś zrobi. -Janina Ipohorska


to-co jest łat­we-zaw­sze-ktoś-zrobi
I Zrobi Awanturę Cytaty: Żeby coś robić, trzeba mieć nadzieję, że się to zrobi. -Lew Tołstoj


Żeby-coś-robić-trzeba-mieć-nadzieję-że-ę-to-zrobi
I Zrobi Awanturę Cytaty: Dureń, gdy zrobi głupstwo, potem zawsze tłumaczy, że było to jego obowiązkiem. -George Bernard Shaw


dureń-gdy-zrobi-głupstwo-potem-zawsze-tłumaczy-że-było-to-jego-obowiązkiem
I Zrobi Awanturę Cytaty: Nie można uwierzyć w Pana Boga tylko od wiedzy, że to nam dobrze zrobi. -Stanisław Lem


nie-można-uwierzyć-w-pana-boga-tylko-od-wiedzy-że-to-nam-dobrze-zrobi
I Zrobi Awanturę Cytaty: Kruk krukowi oka nie wykolę, ale lubi, gdy to ktoś inny zrobi. -Maryla Wolska


kruk-krukowi-oka-nie-wykolę-ale-lubi-gdy-to-ktoś-inny-zrobi
I Zrobi Awanturę Cytaty: Nie można uwie­rzyć w Pa­na Bo­ga tyl­ko od wie­dzy, że to nam dob­rze zrobi. -Stanisław Lem


nie-można-uwie­rzyć-w pa­na-bo­ga-tyl­ko-od wie­dzy-że to nam-dob­rze-zrobi
I Zrobi Awanturę Cytaty: Ideolog chce ze swojej gliny nowego człowieka ulepić. I zawsze zrobi tylko błoto. -Aleksander Fredro


ideolog-chce-ze-swojej-gliny-nowego-człowieka-ulepić-i-zawsze-zrobi-tylko-błoto
I Zrobi Awanturę Cytaty: Nawet największa ilość nauki i świadectw nie zrobi z nikogo geniusza, najwyżej wykwalifikowanego rzemieślnika. -Halina Rodzińska


nawet-największa-ilość-nauki-i-świadectw-nie-zrobi-z-nikogo-geniusza-najwyżej-wykwalifikowanego-rzemieślnika
I Zrobi Awanturę Cytaty: Cokolwiek możesz zrobić dzisiaj, zrób to jutro, albo poczekaj aż ktoś inny zrobi to za Ciebie. -Anonim


cokolwiek-możesz-zrobić-dzisiaj-zrób-to-jutro-albo-poczekaj-aż-ktoś-inny-zrobi-to-za-ciebie
I Zrobi Awanturę Cytaty: Dla kobiety, którą kiedyś kochał, mężczyzna zrobi prawie wszystko na świecie - poza tym, by znów ją pokochał. -Oscar Wilde


dla-kobiety-którą-kiedyś-kochał-mężczyzna-zrobi-prawie-wszystko-na-świecie-poza-tym-by-znów-ją-pokochał
I Zrobi Awanturę Cytaty: Gdy siedzisz u dentysty na fotelu, pomyśl o tych, którzy w tej chwili leżą na stole operacyjnym. Zaraz ci się zrobi weselej. -Janina Ipohorska


gdy-siedzisz-u-dentysty-na-fotelu-pomyśl-o-tych-którzy-w-tej-chwili-żą-na-stole-operacyjnym-zaraz-ę-zrobi-weselej
I Zrobi Awanturę Cytaty: Pos­ta­nowiłam kochać siebie.Dob­rze się trak­to­wać. I myśleć tyl­ko o so­bie. Nikt in­ny za mnie te­go nie zrobi. -Anna Onichimowska


pos­­nowiłam-kochać-siebiedob­rze ę-trak­to­wać-i myść-tyl­ko-o so­bie-nikt in­ny-za mnie-te­go-nie zrobi