I łat­wo Cytaty

I łat­wo Cytaty: Nie tak łat­wo jest um­rzeć z miłości. Łat­wiej się prze­ziębić z jej braku. -Gold Fishy


nie-tak-łat­wo-jest um­rzeć-z miłoś-Łat­wiej ę-prze­ziębić-z jej-braku
I łat­wo Cytaty: Wca­le nie jest łat­wo się śmiać. Płakać jest o wiele łat­wiej – wys­tar­czy jed­na cebula. -Cesare Marchi


wca­-nie jest łat­wo ę-śmiać-płakać jest o wiele-łat­wiej- wys­tar­czy-jed­na-cebula
I łat­wo Cytaty: Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron


nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić
I łat­wo Cytaty: Łat­wo jest mieć dys­tans do siebie gdy jest się ideal­nym. Łat­wo jest mieć dys­tans do spraw, które nas nie dotyczą. -Soldierka


Łat­wo-jest mieć-dys­tans-do siebie-gdy-jest ę-ideal­nym-Łat­wo-jest mieć-dys­tans-do spraw-które-nas-nie dotyczą
I łat­wo Cytaty: Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia. -czarnycharakter_xd


I łat­wo Cytaty: Nie jest łat­wo żyć ciężko. -szajbuss


nie-jest łat­wo-żyć-ężko
I łat­wo Cytaty: Łat­wiej o beczkę niż o Diogenesa. -Jan Czarny


Łat­wiej-o beczkę-ż-o diogenesa
I łat­wo Cytaty: Ból jak py­tanie, łat­wo go zadać... -sprajtka


ból-jak py­tanie-łat­wo-go zadać
I łat­wo Cytaty: Nie łat­wo wal­czyć z naturą. -Demostenes


nie-łat­wo-wal­czyć-z naturą
I łat­wo Cytaty: Nie jest łat­wo zgładzić człowieka. -Alfred Hitchcock


nie-jest łat­wo-zgładzić-człowieka
I łat­wo Cytaty: To, co jest łat­we, zaw­sze ktoś zrobi. -Janina Ipohorska


to-co jest łat­we-zaw­sze-ktoś-zrobi
I łat­wo Cytaty: Łat­wiej jest zacząć niż skończyć. -Plaut


Łat­wiej-jest zacząć-ż-skończyć
I łat­wo Cytaty: Ach, jak łat­wo wyrzeczeń żądać od drugiego. -Jean Baptiste Racine


ach-jak łat­wo-wyrzeczeń-żądać-od drugiego
I łat­wo Cytaty: Kry­tyko­wać łat­wo, tworzyć trudno. -Philippe Destouches


I łat­wo Cytaty: Łat­wo przychodzi wiara w to, cze­go się pragnie. -Owidiusz


Łat­wo-przychodzi-wiara-w to-cze­go ę-pragnie
I łat­wo Cytaty: Miłość by­wa trud­na, bo nie łat­wo nas odczytać. -Papużka


miłość-by­wa-trud­na-bo nie łat­wo-nas-odczytać
I łat­wo Cytaty: Człowiek to is­to­ta, której łat­wo zaszkodzić, a trud­no pomóc. -Stanisław Lem


człowiek-to is­to­-której łat­wo-zaszkodzić-a trud­no-pomóc
I łat­wo Cytaty: Jak łat­wo zwyczaj­ny lęk zmienić w obłęd. -Edyta Bartosiewicz


jak-łat­wo-zwyczaj­ny-lęk-zmienić-w obłęd