I brak Idei Cytaty

I brak Idei Cytaty: Brak mi Twoich ust. Brak mi Twego uśmiechu. Brak mi Twych słodkich dotyków. Tak bardzo brak mi Ciebie. -Anonim


brak-mi-twoich-ust-brak-mi-twego-uśmiechu-brak-mi-twych-słodkich-dotyków-tak-bardzo-brak-mi-ciebie
I brak Idei Cytaty: Dla umysłów prostackich rozstrzygającą jest prawdziwość pewnej idei: dla umysłów wyższego typu jest sposób dojścia do idei. -Tadeusz Peiper


dla-umysłów-prostackich-rozstrzygającą-jest-prawdziwość-pewnej-idei-dla-umysłów-wyższego-typu-jest-sposób-dojścia-do-idei
I brak Idei Cytaty: Nie idzie o to, aby rozpłynąć się w jakiejś idei. Nie. Trzeba właśnie jako pojedynczy człowiek prowadzić walkę nie o urzeczywistnienie jakiejś idei, to jest rządzącej ludźmi formy, lecz właśnie swobodnego panowania rzeczywistych, żywych ludzi nad życiem, wszystkimi formami. -Stanisław Leopold Brzozowski


I brak Idei Cytaty: Gdy od­czu­wamy brak sa­mych siebie, wszys­tkiego nam brak. -Johann Wolfgang Goethe


gdy-od­czu­wamy-brak-­mych-siebie-wszys­tkiego-nam-brak
I brak Idei Cytaty: Niez­wykłą jestem monadą mam okna bez firanek na parapetach siedzą czar­ne koty i nie ma luster tyl­ko obrazy spra­wiające wrażenie współczesnych tyl­ko gdy się przyj­rzeć bliżej wi­dać daw­ne bitwy kurtyzany ko­nie i śniada­nia na trawie długo­piso­we kontynuacje ar­tystyczne­go pęknięcia mnóstwo błędów złe pro­por­cje i brak idei a jednak mo­je obrazy zdają się bar­dziej prawdziwe niż niejedno lus­trza­ne odbicie  -jatoja


I brak Idei Cytaty: W walce idei giną ludzie. -Stanisław Jerzy Lec


I brak Idei Cytaty: Glista, żmija pozbawiona idei. -Henryk Jagodziński


I brak Idei Cytaty: Szczerość to brak panowania nad sobą. Brak powściągliwości zewnętrznej odpowiada tu brakowi powściągliwości wewnętrznej. -Paul Claudel


szczerość-to-brak-panowania-nad-sobą-brak-powśągliwoś-zewnętrznej-odpowiada-brakowi-powśągliwoś-wewnętrznej
I brak Idei Cytaty: Sztuka drukarska jest artylerią idei. -Antoine Rivarol


sztuka-drukarska-jest-artylerią-idei
I brak Idei Cytaty: Garb stanowi idealną podstawę idei. -Gunter Grass


garb-stanowi-idealną-podstawę-idei
I brak Idei Cytaty: Nie brak nam spot­kań na szczy­cie. Je­dyną rzeczą, ja­kiej nam brak, to wy­nik tych spotkań. -Margaret Thatcher


nie-brak-nam-spot­kań-na szczy­cie-je­dyną rzeczą-ja­kiej-nam-brak-to wy­nik-tych-spotkań
I brak Idei Cytaty: Brak mi brak mi sił. Łzy łzy duszą mnie od środka. Mam ochotę się poddać, ale na to na to jes­tem też za słaba. -constella


brak-mi-brak-mi ł-Łzy-łzy-duszą-mnie-od-środka-mam-ochotę-ę-poddać-ale-na to-na-to jes­tem-też-za słaba
I brak Idei Cytaty: Nie brak porażek jest sukcesem, lecz brak sukcesów jest porażką. -Wojciech Pawlikowski


nie-brak-porażek-jest-sukcesem-lecz-brak-sukcesów-jest-porażką
I brak Idei Cytaty: Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei. -Andre Gide


wielkie-niebezpieczeństwo-jest-w-poddaniu-ę-jednej-idei
I brak Idei Cytaty: Trudno, słup telegraficzny nie pojmie idei telegrafu. -Anonim


trudno-słup-telegraficzny-nie-pojmie-idei-telegrafu
I brak Idei Cytaty: Geniusz szybciej dochodzi do idei niż do pojęć częściowych. -Emanuel Kant


geniusz-szybciej-dochodzi-do-idei-ż-do-pojęć-częściowych
I brak Idei Cytaty: Typowy człowiek jest zlepkiem rutyny, idei i tradycji -Bruce Lee


typowy-człowiek-jest-zlepkiem-rutyny-idei-i-tradycji
I brak Idei Cytaty: Naj­większym niebez­pie­czeństwem idei są jej wyznawcy. -Zdzisław Kałędkiewicz


naj­większym-niebez­pie­czeństwem-idei-są jej-wyznawcy