I chłód Cytaty

I chłód Cytaty: Mar­mu­rowy chłód; ogarnął mnie chłód głębo­kiego szoku. -Josephine Hart


mar­mu­rowy-chłód-ogarnął-mnie-chłód-głębo­kiego-szoku
I chłód Cytaty: W małżeństwie istnieje pewnie chłód... no może nie chłód, ale naturalna obojętność i, spowodowana codziennością, niższa temperatura pewnej kategorii uczuć. -Zofia Gerlach


w-łżeństwie-istnieje-pewnie-chłód-no-może-nie-chłód-ale-naturalna-obojętność-i-spowodowana-codziennośą-ższa-temperatura-pewnej
I chłód Cytaty: Najgorszym cierpieniem jest duszy chłód. -Georges Clemenceau


I chłód Cytaty: ro­sa na rzęsach na jej po­liczek spada chłod­ne poranki  -Deszcz


ro­-na rzęsach-na-jej-po­liczek-spada-chłod­ne-poranki 
I chłód Cytaty: Największą chorobą duszy jest jej chłód. -Alexis de Tocqueville


I chłód Cytaty: Cza­sem chłod­ne strzały , niesie ciepły wiatr.... -Uciekinierkaa


cza­sem-chłod­ne-strzały- niesie-ciepły-wiatr
I chłód Cytaty: Chłod­na zima- Nasze od­dechy razem Marzną w powietrzu. -Quysiaczek


chłod­na-zima-nasze-od­dechy-razem-marzną-w powietrzu
I chłód Cytaty: Naj­gor­szym cier­pieniem jest duszy chłód. -Georges Clemenceau


naj­gor­szym-cier­pieniem-jest duszy-chłód
I chłód Cytaty: Chłód zmysłów nie przeszkadza bynajmniej rozpalać się głowie. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


I chłód Cytaty: Na każdym szczy­cie jest tyl­ko światło, chłód i samotność. -Jerzy Drobnik


na każdym-szczy­cie-jest tyl­ko-światło-chłód-i samotność
I chłód Cytaty: - Dlacze­go tu jest tak zimno? - To chłód wieje z two­jego serca. -Quysiaczek


 dlacze­go- jest tak-zimno-to chłód-wieje-z two­jego-serca
I chłód Cytaty: Je­sien­ny spacer Sen­ność i chłód - rozgrzewa Oczarowanie Krys­ty­na Sz. 15.08.2014r. -krysta


je­­ny-spacer-sen­ność-i chłód- rozgrzewa-oczarowanie-krys­ty­na-sz-15082014r
I chłód Cytaty: tańczące liście zbiera wiatr chwi­le wzmaga za chłod­no bez nas  -Cykam


ńczą-liście-zbiera-wiatr-chwi­-wzmaga-za-chłod­no-bez-nas 
I chłód Cytaty: Kwiecie opada muśnięte chłod­nym wiatrem żeg­nając lato  -to_tylko_łzy


kwiecie-opada-muśęte-chłod­nym-wiatrem-żeg­nając-lato 
I chłód Cytaty: Na niebie bal gwiazd Chłod­ne dłonie, policzki Ra­dość rozgrzewa K.A.Sz. 03.04.2016r. -Cris


na-niebie-bal-gwiazd-chłod­ne-dłonie-policzki-ra­dość-rozgrzewa-kasz-03042016r
I chłód Cytaty: Ciem­na dolina Deszcz, chłód, mrok. Wypatruję Płomien­nej kuli  -Taiyono Kudarashi


ciem­na-dolina-deszcz-chłód-mrok-wypatruję-płomien­nej-kuli 
I chłód Cytaty: Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. -Wiktor Hugo


uśmiech-jest-jak-słoń-które-spędza-chłód-z-ludzkiej-twarzy
I chłód Cytaty: Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. -Victor Marie Hugo


uśmiech-jest jak słoń-które-spędza-chłód-z ludzkiej-twarzy