I gro­by Cytaty

I gro­by Cytaty: Gro­no chętnych, to gro­no głod­nych z niewiadomą, ko­mu dasz się zjeść. -wdech


gro­no-chętnych-to gro­no-głod­nych-z-niewiadomą-ko­mu-dasz ę-zjeść
I gro­by Cytaty: Nap­rze­ciw do­ciekań i złośli­wych do­powie­dzeń przed gro­bem marzeń, siedzę i palę znicze. Już nie krzyczę. Mil­cze­niem us­ta parzę. Już chy­ba nie wierzę... Siedzę. Za­palam znicze. Daw­no zwiędło życie. Zblakły ko­kar­dy wydarzeń. Trze­ba przyz­nać szczerze, że świeże są tylko ru­dawe znicze. Nap­rze­ciw ob­cych szeptów i tnących wykrzyczeń, nad gro­bem włas­ne­go śmie­chu siedzę i... ...gaszę znicze. -Alfa Centauri


I gro­by Cytaty: Po to gro­madzi­my, abyśmy mieli co rozdawać. -Stefan Wyszyński


po to gro­madzi­my-abyśmy-mieli-co rozdawać
I gro­by Cytaty: Naz­wa by­wa zwyk­le gro­bem kwestii. -Karol Irzykowski


I gro­by Cytaty: Gro­madźmy za­pasy myśli na wy­padek paniki. -Wiesław Brudziński


gro­madźmy-za­pasy-myśli-na wy­padek-paniki
I gro­by Cytaty: Kto gro­madzi za­pasy, za nic ma złe czasy. -Bujak Bogusław


kto-gro­madzi-za­pasy-za nic- złe-czasy
I gro­by Cytaty: Cy­wili­zac­je mają swo­je śmier­ci i gro­by, jak ludzie. -Mirosław Żuławski


I gro­by Cytaty: Życie gro­zi roz­sta­niem, ale śmierć łączy na zawsze. -Marek Hłasko


Życie-gro­zi-roz­sta­niem-ale-śmierć-łączy-na zawsze
I gro­by Cytaty: Trum­na jest niewiel­ka - wszys­tkich dóbr do gro­bu nie zmieścisz. -Krio


trum­na-jest niewiel­ka- wszys­tkich-dóbr-do gro­bu-nie zmieścisz
I gro­by Cytaty: Czas to dob­ro prze­mijające, nie można gro­madzić go na zapas. -Klaus Hemmerle


czas-to dob­ro-prze­mijają-nie można-gro­madzić-go na zapas
I gro­by Cytaty: ...myślisz, że z Bo­ga mu­si być ta miłość, dla której młodość w gro­bie się prześniło. -Krzysztof Kamil Baczyński


myślisz-że z bo­ga-mu­-być- miłość-dla-której młodość-w gro­bie ę-prześło
I gro­by Cytaty: Myśl śmier­telni­ka ... Os­tatni człowiek na ziemi nie będzie miał gro­bu . -Kapitan


myśl-śmier­telni­ka-os­tatni-człowiek-na ziemi-nie będzie-miał-gro­bu
I gro­by Cytaty: tak naprawdę tyl­ko przy tobie niebo zachwy­ca słońcem i gro­zi burzą  -adamzjawora


tak-naprawdę-tyl­ko-przy-tobie-niebo-zachwy­ca-słońcem-i-gro­zi-burzą 
I gro­by Cytaty: W jas­nym płomyku Tulą ciepłe wspomnienia Nad gro­bem- żywi K.A.Sz. 31.10.2015r. -Cris


w-jas­nym-płomyku-tulą-ciepłe-wspomnienia-nad-gro­bem-żywi-kasz-31102015r
I gro­by Cytaty: Widziałem przyjście Pa­na: płaszcz chwały go odziewał I z ta­kiej szedł win­ni­cy, co rodzi gro­na gniewu. -John Steinbeck


widziałem-przyjście-pa­na-płaszcz-chwały-go odziewał-i-z ­kiej-szedł-win­­cy-co rodzi-gro­na-gniewu
I gro­by Cytaty: Nam jed­na szarża - do nieba wzwyż, I je­den or­der - nad gro­bem krzyż. -Krzysztof Kamil Baczyński


nam-jed­na-szarża- do nieba-wzwyż-i-­den-or­der- nad-gro­bem-krzyż
I gro­by Cytaty: Na stos resztek pod stołem gro­mada Siedzę, palę, be­kam, piję - w po­jedynkę wypada  -Kazik Staszewski


na stos-resztek-pod-stołem-gro­mada-siedzę-palę-be­kam-piję- w po­jedynkę-wypada 
I gro­by Cytaty: `Naj­częściej oso­ba cze­kająca na Twą po­tyczkę czai się w gro­nie Twoich przyjaciół. -bluecaffe


`naj­częściej-oso­ba-cze­kająca-na twą-po­tyczkę-czai ę-w gro­nie-twoich-przyjaciół