I je­dyne Bo­gac­two Cytaty

Go to Gemtracks Beats
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet
miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE  -bezoddechu
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński
tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości. -Czerwona Chmura
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Ule­gać to nie to sa­mo, co pod­le­gać. Znaczy to od­da­wać cześć. Mówię o życiu roz­trop­nym, o słucha­niu mądrości włas­ne­go ciała. Mówię o os­ta­tecznej in­te­ligen­cji dob­ro­ci, radości. -R » Anne Rice » Pandora
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty:
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Czy na tym świecie jest jeszcze ta­kie miej­sce ? Je­dyne miej­sce ? Gdzie wszys­tko jest ta­kie wspa­niałe i żywe. Ta­kie je­dyne miej­sce ?!.. Zakątek dla dzieci gdzie szu­mią dze­wa i la­tają mo­tyle.?!. Tam gdzie wszys­tko trys­ka życiem. Wyj­dzmy z tych po­nurych domów i znaj­dzmy ten je­dyny zakątek ... -Kredka132
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Przy­jaźń - je­dyne co kocham... -MyslacaWierszem
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Je­dyne co mi w życiu wyszło to dystans. -XX na krancu swiata
je­dyne-co mi w życiu-wyszło-to dystans
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Bo­gac­two rodzi pożądanie. -Ali Ibn Abi Talib
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Per­spek­ty­wa cza­su to je­dyne zna­ne se­rum prawdy. -Inmate
per­spek­ty­wa-cza­su-to ­dyne-zna­ne-se­rum-prawdy
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Je­dyne głupie py­tania to te, których nie zadajesz. -Paul MacCready
je­dyne-głupie-py­tania-to te-których-nie zadajesz
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim
me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Cza­sami je­dyne, co zos­ta­je z og­niska do­mowe­go, to popiół... -Riot
cza­sami-­dyne-co zos­­-z og­niska-do­mowe­go-to popiół
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty:
je­dyne-co jest pew­ne-to toże-kiedyś-um­rze­my-~pa­weł-rychlica 
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Bo­gac­two przyczy­nia wielu przyjaciół. -Salomon
bo­gac­two-przyczy­nia-wielu-przyjaciół
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Gdzie jest bo­gac­two, tam są i przyjaciele. -Pakuwiusz
gdzie-jest bo­gac­two-tam-są i przyjaciele
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Praw­dzi­we i je­dyne nie­szczęście to zu­pełny brak ideału. -Maurice Maeterlinck
praw­dzi­we-i ­dyne-nie­szczęście-to zu­pełny-brak-ideału
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: I je­dyne co mi zos­tało po Tobie, To ku­bek po niedo­pitej kawie... -Schmerz
i ­dyne-co mi zos­ło-po tobie-to-ku­bek-po niedo­pitej-kawie
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: * * * :)) gwiaz­dy w głowie mam oczko je­dyne patrzy wyśniona miłość  -Cykam
  -gwiaz­dy-w głowie-mam-oczko-­dyne-patrzy-wyśniona-miłość 
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Ne­gac­ja by­wa bar­dzo do­godną formą próżniactwa. -Stanisław Brzozowski
ne­gac­ja-by­wa-bar­dzo-do­godną-formą-próżniactwa
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Przy­jaźń za­war­ta w dzieciństwie to je­dyne, co nie umiera wcześniej niż my. -Henryk Mann
przy­jaźń-za­war­-w dzieciństwie-to ­dyne-co nie umiera-wcześniej-ż-my
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Je­dyne na co tak nap­rawdę ma­my wpływ, to to, co się dzieje w naszej głowie. -Ryder
je­dyne-na co tak-nap­rawdę-­my-wpływ-to to-co ę-dzieje-w naszej-głowie
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu. -Jeanette Winterson
Świat-jest zwier­ciadłem-bo­gac­twa-umysłu
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Bo­gac­twa wielu niena­widziło, sławy nikt. -Kleobulos z Lindos
bo­gac­twa-wielu-niena­widziło-sławy-nikt
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Długie sza­ty krępują ciało, a bo­gac­twa duszę. -Sokrates
długie-sza­ty-krępują-ciało-a bo­gac­twa-duszę
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Przyczyną złych postępków są bo­gac­twa trud­no osiągalne. -Lao Cy
przyczyną-złych-postępków-są bo­gac­twa-trud­no-osiągalne
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Bo­gac­two w ra­dości nie za­leży od sa­kiew­ki, lecz od serca. -Jeremias Gotthelf
bo­gac­two-w ra­doś-nie za­ży-od ­kiew­ki-lecz-od serca
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Je­dyne po­zos­ta­je tak gorące Wśród spa­dających płatków śniegu Serce. -Innaa
je­dyne-po­zos­­-tak-gorą-wśród-spa­dających-płatków-śniegu-serce
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Praw­ni­cy - to je­dyne oso­by, dla których niez­na­jomość pra­wa jest bezkarna. -Jeremy Bentham
praw­­cy- to ­dyne-oso­by-dla-których-niez­na­jomość-pra­wa-jest bezkarna
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Kto swym bo­gac­twem się dzieli, in­nych weseli. -Bujak Bogusław
kto-swym-bo­gac­twem ę-dzieli-in­nych-weseli
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin
dro­ga-do bo­gac­twa-pro­wadzi-przez-pracę-i oszczędność
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Bo­gac­two jak zły le­karz - czy­ni nas z widzących ślepymi. -Antyfanes
bo­gac­two-jak zły-­karz- czy­-nas-z widzących-ślepymi
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Naj­większym prob­le­mem jest nie dos­trze­gać go. -Urszula Zybura
naj­większym-prob­­mem-jest nie ­trze­gać-go
I je­dyne Bo­gac­two Cytaty: Bo­gac­two to narzędzie wol­ności, ale po­goń za nim to dro­ga do niewolnictwa. -Frank Herbert
bo­gac­two-to narzędzie-wol­noś-ale-po­goń-za nim-to dro­ga-do niewolnictwa