I je­dyne Cytaty

I je­dyne Cytaty: Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE  -bezoddechu


I je­dyne Cytaty: Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński


tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
I je­dyne Cytaty: Czy na tym świecie jest jeszcze ta­kie miej­sce ? Je­dyne miej­sce ? Gdzie wszys­tko jest ta­kie wspa­niałe i żywe. Ta­kie je­dyne miej­sce ?!.. Zakątek dla dzieci gdzie szu­mią dze­wa i la­tają mo­tyle.?!. Tam gdzie wszys­tko trys­ka życiem. Wyj­dzmy z tych po­nurych domów i znaj­dzmy ten je­dyny zakątek ... -Kredka132


I je­dyne Cytaty: Przy­jaźń - je­dyne co kocham... -MyslacaWierszem


I je­dyne Cytaty: Je­dyne co mi w życiu wyszło to dystans. -XX na krancu swiata


je­dyne-co mi w życiu-wyszło-to dystans
I je­dyne Cytaty: Per­spek­ty­wa cza­su to je­dyne zna­ne se­rum prawdy. -Inmate


per­spek­ty­wa-cza­su-to ­dyne-zna­ne-se­rum-prawdy
I je­dyne Cytaty: Je­dyne głupie py­tania to te, których nie zadajesz. -Paul MacCready


je­dyne-głupie-py­tania-to te-których-nie zadajesz
I je­dyne Cytaty: Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi. -Julian Tuwim


me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi
I je­dyne Cytaty: Cza­sami je­dyne, co zos­ta­je z og­niska do­mowe­go, to popiół... -Riot


cza­sami-­dyne-co zos­­-z og­niska-do­mowe­go-to popiół
I je­dyne Cytaty:


je­dyne-co jest pew­ne-to toże-kiedyś-um­rze­my-~pa­weł-rychlica 
I je­dyne Cytaty: Miłość jest to naj­większe i je­dyne bo­gac­two na ziemi. -Alfons Daudet


miłość-jest to naj­większe-i ­dyne-bo­gac­two-na ziemi
I je­dyne Cytaty: I je­dyne co mi zos­tało po Tobie, To ku­bek po niedo­pitej kawie... -Schmerz


i ­dyne-co mi zos­ło-po tobie-to-ku­bek-po niedo­pitej-kawie
I je­dyne Cytaty: Praw­dzi­we i je­dyne nie­szczęście to zu­pełny brak ideału. -Maurice Maeterlinck


praw­dzi­we-i ­dyne-nie­szczęście-to zu­pełny-brak-ideału
I je­dyne Cytaty: * * * :)) gwiaz­dy w głowie mam oczko je­dyne patrzy wyśniona miłość  -Cykam


  -gwiaz­dy-w głowie-mam-oczko-­dyne-patrzy-wyśniona-miłość 
I je­dyne Cytaty: Przy­jaźń za­war­ta w dzieciństwie to je­dyne, co nie umiera wcześniej niż my. -Henryk Mann


przy­jaźń-za­war­-w dzieciństwie-to ­dyne-co nie umiera-wcześniej-ż-my
I je­dyne Cytaty: Je­dyne na co tak nap­rawdę ma­my wpływ, to to, co się dzieje w naszej głowie. -Ryder


je­dyne-na co tak-nap­rawdę-­my-wpływ-to to-co ę-dzieje-w naszej-głowie
I je­dyne Cytaty: Praw­ni­cy - to je­dyne oso­by, dla których niez­na­jomość pra­wa jest bezkarna. -Jeremy Bentham


praw­­cy- to ­dyne-oso­by-dla-których-niez­na­jomość-pra­wa-jest bezkarna
I je­dyne Cytaty: Je­dyne po­zos­ta­je tak gorące Wśród spa­dających płatków śniegu Serce. -Innaa


je­dyne-po­zos­­-tak-gorą-wśród-spa­dających-płatków-śniegu-serce