I kości Cytaty

I kości Cytaty: Była ko­bietą wątpli­wej jakości czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości. Oczy - niewinne Us­ta - ponętne. Od­dech - miarowy Krok jednakowy. Jej myśli - grzeczne Je­go - lu­bieżne. Była ko­bietą wątpli­wej ja­kości czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości. Ju­lia sztyw­na i bla­da cała wciąż była gorąca gdy umierała. -abaj


I kości Cytaty: A bogowie grają w kości i nie pytają wcale czy chcesz przyłączyć się do gry (. . . ) Bogowie kpią sobie z twojego poukładanego życia (. . . ) nie przejmują się zbytnio ani naszymi planami na przyszłość ani oczekiwaniami. Gdzieś we wszechświecie rzucają kości i przypadkiem wypada twoja kolej. I odtąd zwyciężyć lub przegrać - to tylko kwestia szczęścia. -Borys Pasternak


I kości Cytaty: A bogowie grają w kości i nie pytają wcale czy chcesz przyłączyć się do gry. Bogowie kpią sobie z twojego poukładanego życia, nie przejmują się zbytnio ani naszymi planami na przyszłość ani oczekiwaniami. Gdzieś we wszechświecie rzucają kości i przypadkiem wypada twoja kolej. I odtąd zwyciężyć lub przegrać – to tylko kwestia szczęścia. -Borys Pasternak


I kości Cytaty: Kości zostały rzucone. -Juliusz Cezar


I kości Cytaty: Bóg nie gra ze światem w kości. -Albert Einstein


I kości Cytaty: Mam ego wiel­kości małej planety. -Linus Benedict Torvalds


I kości Cytaty: Człowiek jest do­wodem bos­kości zwierzęcia. -Hugo Dionizy Steinhaus


I kości Cytaty: Ma­nia wiel­kości to cho­roba karłów. -Kazimierz Chyła


I kości Cytaty: Niektórym w ser­decznym uścis­ku połama­no kości. -Kazimierz Chyła


niektórym-w ser­decznym-uścis­ku-połama­no-koś
I kości Cytaty: Pij i kochaj! Po śmier­ci niech mo­je kości po­top pochłonie. -Straton z Sardis


pij-i kochaj-po śmier­-niech-mo­-koś-po­top-pochłonie
I kości Cytaty: Nie mogę uwierzyć, że Bóg gra w kości z wszechświatem. -Albert Einstein


nie-mogę-uwierzyć-że-bóg-gra-w-koś-z-wszechświatem
I kości Cytaty: Nie oce­niaj kuchar­ki po wiel­kości miseczki. -Andrea


nie-oce­niaj-kuchar­ki-po wiel­koś-miseczki
I kości Cytaty: Kiedy w grę wchodzi honor, nierzadko dochodzi do łamania kości. -H. Jackson Brown


kiedy-w-grę-wchodzi-honor-nierzadko-dochodzi-do-łamania-koś
I kości Cytaty: Gdy wro­gowi łama­li kości, rozpłakał się ... z radości. -adamzjawora


gdy-wro­gowi-łama­li-koś-rozpłakał ę-z radoś
I kości Cytaty: Każdy prze­jaw Bos­kości służy dob­ru wspólne­mu ... -Cykam


każdy-prze­jaw-bos­koś-służy-dob­ru-wspólne­mu
I kości Cytaty: Karty i kości są książkami diabła. Nie próbuj


karty-i-koś-są-książkami-diabła-nie-próbuj-grać-z-przyjaciółmi
I kości Cytaty: Nie zaw­sze wzrost de­cydu­je o wiel­kości człowieka.... -NightHuntress


nie-zaw­sze-wzrost-de­cydu­-o wiel­koś-człowieka
I kości Cytaty: Sa­mot­ność jest ceną wiel­kości i nie ma od te­go ucieczki. -Waldemar Łysiak


sa­­ność-jest ceną-wiel­koś-i nie  od te­go-ucieczki