I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty

I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: 6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni?  -Demostenes


I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Jeśli znajdziesz się w sytuacji, z której nie możesz wyjść z godnością, udawaj, że znalazłeś się w niej z własnego wyboru. -Margaret Atwood


jeśli-znajdziesz-ę-w-sytuacji-z-której-nie-możesz-wyjść-z-godnośą-udawaj-że-znalazłeś-ę-w-niej-z-własnego-wyboru
I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Moda, w której nie można wyjść na ulicę nie jest modą. -Coco Chanel


moda-w-której-nie-można-wyjść-na-ulicę-nie-jest-modą
I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Człowiek to is­to­ta, której łat­wo zaszkodzić, a trud­no pomóc. -Stanisław Lem


człowiek-to is­to­-której łat­wo-zaszkodzić-a trud­no-pomóc
I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Postęp ludzkości jest podobny do wspinania się po drabinie nie mającej końca: człowiek nie może wyjść wyżej, dopóki nie pokona niższych stopni. Taką prowadzącą do celu drogą musiał iść Aryjczyk, a nie tą istniejącą w marzeniach pacyfistów. -Adolf Hitler


I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Człowiek - jest to święta rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno. -Stefan Żeromski


człowiek-jest-to-świę-rzecz-której-krzywdzić-nikomu-nie-wolno
I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Często os­tatnią rzeczą, której człowiek się trzy­ma, by­wa czy­jaś dłoń. -Jostein Gaarder


często-os­tatnią-rzeczą-której człowiek ę-trzy­-by­wa-czy­jaś-dłoń
I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Co jest za głośne? Tylko cisza, w której człowiek rozpada się jak w próżni. -Erich Maria Remarque


co-jest-za-głośne-tylko-cisza-w-której-człowiek-rozpada-ę-jak-w-próż
I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Człowiek - jest to święta rzecz, której krzyw­dzić ni­komu nie wolno. -Stefan Żeromski


człowiek- jest to świę-rzecz-której krzyw­dzić-­komu-nie wolno
I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Ostatecznie bowiem czymże jest człowiek w przyrodzie? Nicością wobec nieskończoności, wszystkim wobec nicości, pośrodkiem między wszystkim a niczym. Jest nieskończenie oddalony od rozumienia ostateczności; cel rzeczy i ich początki są dlań na zawsze ukryte w nieprzeniknionej tajemnicy; równie niezdolny jest dojrzeć nicości, z której wyrwano, jak nieskończoności, w której go pogrążono. -Anonim


I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Zdol­ność do miłości jest struną, na której każdy człowiek wyg­ry­wa swoją religię. -Józef Stanisław Tischner


zdol­ność-do miłoś-jest struną-na której każdy-człowiek-wyg­ry­wa-swoją-religię
I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Może cza­sami nie postępu­jemy właści­wie, bo niewłaści­wa rzecz wy­daje się bar­dziej niebez­pie­czna, a my nie chce­my wyjść na tchórzy, więc ro­bimy niewłaściwą rzecz właśnie dla­tego, że to niebez­pie­czne. Bar­dziej nam za­leży na tym, żeby nie wyjść na tchórzy, niż żeby wyb­rać dobrze. -Philip Pullman


I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Każdy człowiek jest jak Księżyc. Ma swoją drugą stronę, której nie po­kazu­je nikomu. -Mark Twain


każdy-człowiek-jest jak księżyc-ma swoją-drugą-stronę-której nie po­kazu­-nikomu
I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Człowiek na­pot­kaw­szy przeszkodę, której nie może zniszczyć - zaczy­na niszczyć sa­mego siebie. -Ryszard Kapuściński


człowiek-na­pot­kaw­szy-przeszkodę-której nie może-zniszczyć- zaczy­na-niszczyć-­mego-siebie
I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Nudziarz: oso­ba, której życie jest ot­wartą książką, której nie chcesz czytać. -Joey Adams


nudziarz-oso­ba-której życie-jest ot­wartą-książką-której nie chcesz-czytać
I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Księga Życia jest naj­ważniej­szą księgą, której nie można ot­worzyć ani zam­knąć wed­le włas­ne­go wy­boru. Chciałoby się wrócić na stronę, na której się kocha, ale stro­na, na której się umiera, jest już pod naszy­mi palcami. -Elina Vincent


I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Nauka zas­ta­nawia się już nad tym, jak wy­korzys­tać parę, której człowiek nie śmie wy­puścić z gęby. -Jan Czarny


nauka-zas­­nawia ę-już-nad-tym-jak wy­korzys­ć-ę-której człowiek-nie śmie-wy­puść-z gęby
I której człowiek Mu­si Wyjść Cytaty: Człowiek jest złotą niemożliwością. Linia, po której musi stąpać, nie jest szersza od włosa. -Ralph Waldo Emerson


człowiek-jest-złotą-niemożliwośą-linia-po-której-musi-stąpać-nie-jest-szersza-od-włosa