I nie stwarza W nim Cytaty

I nie stwarza W nim Cytaty: Nieszczęście właściwie nie zmienia charakteru i nie stwarza w nim nowych rysów, ale uwypukla jedynie predyspozycje z dawna w nim istniejące. -Stefan Zweig


nieszczęście-właściwie-nie-zmienia-charakteru-i-nie-stwarza-w-nim-nowych-rysów-ale-uwypukla-jedynie-predyspozycje-z-dawna-w-nim-istnieją
I nie stwarza W nim Cytaty: Nie­szczęście właści­wie nie zmienia cha­rak­te­ru i nie stwarza w nim no­wych rysów, ale uwy­puk­la je­dynie pre­dys­po­zyc­je z daw­na w nim istniejące. -Stefan Zweig


nie­szczęście-właś­wie-nie zmienia-cha­rak­te­ru-i nie stwarza-w nim-no­wych-rysów-ale-uwy­puk­-­dynie-pre­dys­po­zyc­
I nie stwarza W nim Cytaty: Bóg stwarza człowieka, jak morze stwarza kontynenty: cofając się.... -Friedrich Holderlin


bóg-stwarza-człowieka-jak-morze-stwarza-kontynenty-cofając-ę
I nie stwarza W nim Cytaty: Al­ko­hol nic nie stwarza, tyl­ko potęguje. -Kazimierz Brandys


al­ko­hol-nic-nie stwarza-tyl­ko-potęguje
I nie stwarza W nim Cytaty: Alkohol nic nie stwarza tylko potęguje. -Kazimierz Brandys


I nie stwarza W nim Cytaty: Mądry człowiek nie cze­ka na okaz­je - sam je stwarza. -Francis Bacon


mądry-człowiek-nie cze­ka-na okaz­- sam- stwarza
I nie stwarza W nim Cytaty: Nędza stwarza równość. -Iwan Turgieniew


I nie stwarza W nim Cytaty: Jeśli posiadanie wiedzy stwarza problemy, nie jest rzeczą ignorancji ich rozwiązywanie. -Isaac Asimov


jeśli-posiadanie-wiedzy-stwarza-problemy-nie-jest-rzeczą-ignorancji-ich-rozwiązywanie
I nie stwarza W nim Cytaty: Błoto stwarza czasem pozory głębi. -Stanisław Jerzy Lec


I nie stwarza W nim Cytaty: Niekiedy do­piero ka­ra stwarza poczu­cie winy. -Leszek Kumor


niekiedy-do­piero-ka­ra-stwarza-poczu­cie-winy
I nie stwarza W nim Cytaty: Mały dług stwarza dłużnika, duży wroga. -Publiusz Syrus


mały-dług-stwarza-dłużnika-ży-wroga
I nie stwarza W nim Cytaty: Wrogów często stwarza nam nasza własna wyobraźnia. -Jan Twardowski


wrogów-często-stwarza-nam-nasza-własna-wyobraźnia
I nie stwarza W nim Cytaty: Uległość stwarza przy­jaciół, mówienie praw­dy nienawiść. -Terencjusz


uległość-stwarza-przy­jaciół-mówienie-praw­dy-nienawiść
I nie stwarza W nim Cytaty: W sztuce dopiero nadmiar realności stwarza jej pozór. -Stefan Napierski


w-sztuce-dopiero-nadmiar-realnoś-stwarza-jej-pozór
I nie stwarza W nim Cytaty: Pil­nując czy­jegoś no­sa stwarza­my so­bie problemy. -MyslacaWierszem


pil­nując-czy­jegoś-no­-stwarza­my-so­bie-problemy
I nie stwarza W nim Cytaty: Szansę, jakie stwarza los, rozmnażają się, gdy je chwytasz. -Tzu Sun


szansę-jakie-stwarza-los-rozmnażają-ę-gdy-chwytasz
I nie stwarza W nim Cytaty: nim stąd zniknę nie za­pomi­naj świstu który wprasza się na miej­sce słońca nim stąd zniknę przy­tulaj szczerością na­wet te najzimniejsze dni da­ne od życia nim stąd zniknę myślą słowem ciałem tuż obok będę jeszcze trochę trwała nim stąd zniknę na­rodzę się na nowo w źdźble trawy szu­mem kojącym nie tyl­ko ptaki przyw­działy nostalgię  -Papużka


I nie stwarza W nim Cytaty: Jedynym nieuleczalnym cierpieniem jest to, które sobie samemu stwarza egoizm. -Maurice Maeterlinck


jedynym-nieuleczalnym-cierpieniem-jest-to-które-sobie-samemu-stwarza-egoizm