I nieraz Trwogi Cytaty

I nieraz Trwogi Cytaty: FYR­FLE­RYK WIEKU ŚREDNIEGO Mi­mo wieku, pier­wszych zmar­szczek i nieraz trwogi Gdy dzień i noc dzieci i wnu­ki kują jak rogi Ty twar­do stąpasz nie do­puszczasz do zamętu I wciąż z ape­tytem a bez wstrętu Ener­gicznie na pa­gony win­du­jesz nogi  -fyrfle


I nieraz Trwogi Cytaty: Z trwogi narodu rzadko rodzi się tchórz. -Stanisław Jerzy Lec


I nieraz Trwogi Cytaty: Umysł porusza się w przedziwnym świecie, złożonym z trwogi i ekstazy. -Georges Bataille


umysł-porusza-ę-w-przedziwnym-świecie-złożonym-z-trwogi-i-ekstazy
I nieraz Trwogi Cytaty: By­wa pi­jany nieraz moc­no sponiewierany. -Bujak Bogusław


by­wa-pi­jany-nieraz-moc­no-sponiewierany
I nieraz Trwogi Cytaty: Słowa są nieraz plotkarkami naszych myśli. -Magdalena Samozwaniec


I nieraz Trwogi Cytaty: Nieświadomość sprawia nieraz to samo co wyrachowanie. -Honore de Balzac


nieświadomość-sprawia-nieraz-to-samo-co-wyrachowanie
I nieraz Trwogi Cytaty: Naj­bar­dziej wy­mow­ne by­wa nieraz milczenie. -Bujak Bogusław


naj­bar­dziej-wy­mow­ne-by­wa-nieraz-milczenie
I nieraz Trwogi Cytaty: Nieświado­mość spra­wia nieraz to sa­mo co wyrachowanie. -Honoré de Balzac


nieświado­mość-spra­wia-nieraz-to ­mo-co wyrachowanie
I nieraz Trwogi Cytaty: Nieraz z miłości rodzi się dużo potworności. -Bujak Bogusław


I nieraz Trwogi Cytaty: Nieraz bar­dzo kręta by­wa dro­ga… do Boga. -Bujak Bogusław


I nieraz Trwogi Cytaty: Bo piękna śmierć war­ta nieraz całego życia. -Wiesław Myśliwski


bo piękna-śmierć-war­-nieraz-całego-życia
I nieraz Trwogi Cytaty: Nawet groźnym Bogom nieraz łzawią oczy. -Safona


nawet-groźnym-bogom-nieraz-łzawią-oczy
I nieraz Trwogi Cytaty: Słowa są nieraz plot­karka­mi naszych myśli. -Magdalena Samozwaniec


słowa-są nieraz-plot­karka­mi-naszych-myśli
I nieraz Trwogi Cytaty: Elegancki konwenans polega nieraz - na lekceważeniu konwenansu. -Daniel Zgliński


elegancki-konwenans-polega-nieraz-na-lekceważeniu-konwenansu
I nieraz Trwogi Cytaty: Z obcymi mówi się nieraz najszczerzej, najintymniej. -Anna Kowalska


z-obcymi-mówi-ę-nieraz-najszczerzej-najintymniej
I nieraz Trwogi Cytaty: Małe kłam­stwa nieraz wielką szkodę czynią. -Bujak Bogusław


małe-kłam­stwa-nieraz-wielką-szkodę-czynią
I nieraz Trwogi Cytaty: Dobrze się zamierzyć znaczy nieraz tyle, co uderzyć. -Adolf Dygasiński


dobrze-ę-zamierzyć-znaczy-nieraz-tyle-co-uderzyć
I nieraz Trwogi Cytaty: Nieraz już dowodzono, że dowodzenie nie wymaga dowodów. -Jacek Wejroch


nieraz-już-dowodzono-że-dowodzenie-nie-wymaga-dowodów