I nieraz Cytaty

I nieraz Cytaty: By­wa pi­jany nieraz moc­no sponiewierany. -Bujak Bogusław


by­wa-pi­jany-nieraz-moc­no-sponiewierany
I nieraz Cytaty: Nieświadomość sprawia nieraz to samo co wyrachowanie. -Honore de Balzac


nieświadomość-sprawia-nieraz-to-samo-co-wyrachowanie
I nieraz Cytaty: Słowa są nieraz plotkarkami naszych myśli. -Magdalena Samozwaniec


I nieraz Cytaty: Bo piękna śmierć war­ta nieraz całego życia. -Wiesław Myśliwski


bo piękna-śmierć-war­-nieraz-całego-życia
I nieraz Cytaty: Naj­bar­dziej wy­mow­ne by­wa nieraz milczenie. -Bujak Bogusław


naj­bar­dziej-wy­mow­ne-by­wa-nieraz-milczenie
I nieraz Cytaty: Nieraz bar­dzo kręta by­wa dro­ga… do Boga. -Bujak Bogusław


I nieraz Cytaty: Nieraz z miłości rodzi się dużo potworności. -Bujak Bogusław


I nieraz Cytaty: Nawet groźnym Bogom nieraz łzawią oczy. -Safona


nawet-groźnym-bogom-nieraz-łzawią-oczy
I nieraz Cytaty: Nieświado­mość spra­wia nieraz to sa­mo co wyrachowanie. -Honoré de Balzac


nieświado­mość-spra­wia-nieraz-to ­mo-co wyrachowanie
I nieraz Cytaty: Elegancki konwenans polega nieraz - na lekceważeniu konwenansu. -Daniel Zgliński


elegancki-konwenans-polega-nieraz-na-lekceważeniu-konwenansu
I nieraz Cytaty: Słowa są nieraz plot­karka­mi naszych myśli. -Magdalena Samozwaniec


słowa-są nieraz-plot­karka­mi-naszych-myśli
I nieraz Cytaty: Z obcymi mówi się nieraz najszczerzej, najintymniej. -Anna Kowalska


z-obcymi-mówi-ę-nieraz-najszczerzej-najintymniej
I nieraz Cytaty: Dobrze się zamierzyć znaczy nieraz tyle, co uderzyć. -Adolf Dygasiński


dobrze-ę-zamierzyć-znaczy-nieraz-tyle-co-uderzyć
I nieraz Cytaty: Małe kłam­stwa nieraz wielką szkodę czynią. -Bujak Bogusław


małe-kłam­stwa-nieraz-wielką-szkodę-czynią
I nieraz Cytaty: Nieraz już dowodzono, że dowodzenie nie wymaga dowodów. -Jacek Wejroch


nieraz-już-dowodzono-że-dowodzenie-nie-wymaga-dowodów
I nieraz Cytaty: Dob­rze się za­mie­rzyć znaczy nieraz ty­le, co uderzyć. -Adolf Dygasiński


dob­rze ę-za­mie­rzyć-znaczy-nieraz-ty­-co uderzyć
I nieraz Cytaty: U nas nieraz tak by­wa, że im co mniej święte, tym więcej poświęcone. -Maria Dąbrowska


u nas-nieraz-tak-by­wa-że im co mniej-święte-tym-więcej-poświęcone
I nieraz Cytaty: Nieraz zanim się postawi kropkę nad


nieraz-zanim-ę-postawi-kropkę-nad-i-samego-i-zabraknie