I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty

I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Ty­le po­całunków po­daro­wałam wiat­ro­wi aby musnął Twój po­liczek ode mnie. Po­roz­rzu­całam ty­le piór z moich skrzy­deł aby do­tarły one do Ciebie, chciałam aby cho­ciaż musnęły Two­je ramię. Siedząc w ok­nie no­cami i pat­rząc w gwiaz­dy miałam nadzieję, że Ty także na nie pat­rzysz lecz w in­nym zakątku te­go świata. Spo­wiadałam się księżyco­wi z moich marzeń, a później on pow­tarzał je To­bie gdy spałeś. -Angel Des Penseurs


I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Pat­rząc w gwiaz­dy na życie nie zarobisz. -filutka


pat­rząc-w gwiaz­dy-na życie-nie zarobisz
I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Życie oce­niać można tyl­ko pat­rząc w przeszłość, ale żyć trze­ba pat­rząc wyłącznie w przyszłość !!  -badtomek


Życie-oce­niać-można-tyl­ko-pat­rząc-w przeszłość-ale-żyć-trze­ba-pat­rząc-wyłącznie-w przyszłość- 
I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Pat­rząc na niektóre ko­biety od­dałbym na­wet dru­gie żeb­ro, zaś pat­rząc na in­ne chce to jed­no z powrotem. -Ryder


pat­rząc-na niektóre-ko­biety-od­dałbym-na­wet-dru­gie-żeb­ro-zaś-pat­rząc-na in­ne-chce-to jed­no-z powrotem
I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: twarzą w twarz zas­ty­gając w bezruchy oce­niając przeciwnika ja olbrzym i on fi­lig­ra­nowy koliber co so­bie pomyślał pat­rząc mi pros­to w oczy on wiel­kości pszczoły i ja  słoń w składzie porcelany i ma­leńkich cudów ta­kich jak on pew­nie stwierdził pat­rząc na spus­tosze­nia naszej cywilizacji ta­ki duży a głupi *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Możesz kochać – choć na próżno Możesz tęsknić, nie spać nocą Możesz myśleć pat­rząc w niebo że znów gwiaz­dy zamigocą Jeśli Bóg ma in­ne plany gdy coś da­je i odbiera to po stok­roć więcej zyskasz nie za­wie­dzie Cię nadzieja. -Myalwaysmood


I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: 21:19 Siedzę na plaży jed­ne­go z Lanza­roc­kich wyb­rzeży przed sobą mając czerń nieba i ocean, za sobą os­tatnie ko­lory które po­zos­ta­wilo zachodzące między wzgórza­mi słońce. Pat­rząc w pra­wo wid­nieją światła mias­ta bijące z Fuer­ta­ven­tu­ry, a do te­go spo­koj­ne dźwięki kojące zmysły i księżyc op­sy­pany jas­ny­mi gwiaz­da­mi... W ta­kich chwi­lach do­ceniamy to co naj­piękniej­sze - życie. -K.S.Dżekson


I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Pat­rząc so­wie w oczy, uj­rzysz światło no­cy ... -Cykam


pat­rząc-so­wie-w oczy-uj­rzysz-światło-no­cy
I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Świat rozkłada ręce, a ty pat­rząc nie widzisz... -Papużka


Świat-rozkłada-rę-a ty pat­rząc-nie widzisz
I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Pat­rząc na ob­raz rzeczy­wis­tości, nie za­mykaj go w ramach... -Cykam


pat­rząc-na ob­raz-rzeczy­wis­toś-nie za­mykaj-go w ramach
I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: biały klif, dumny stoi pat­rząc w morza dal. cichy, spokojny. -kinQ


biały-klif-dumny-stoi-pat­rząc-w morza-dal-cichy-spokojny
I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Pat­rząc w two­je oczy widzę świat które­go nig­dy nie mogłam dos­trzec ... -odmienna37.!


pat­rząc-w two­-oczy-widzę-świat-które­go-nig­dy-nie mogłam-­trzec
I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Pat­rząc na świat ocza­mi niewi­dome­go dos­trze­gamy piękno ziemi... -Sipa


pat­rząc-na świat-ocza­mi-niewi­dome­go-­trze­gamy-piękno-ziemi
I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: pat­rząc ateiście na przód jes­tem skłon­ny potwierdzić iż je­go praprzodkiem był banan   -wdech


pat­rząc-ateiście-na przód-jes­tem-skłon­ny-potwierdzić-iż-­go-praprzodkiem-był-banan- 
I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Pat­rz w gwiaz­dy, ale uważaj na drogę. -Wilhelm Raabe (Jakob Corvinus)


I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Starze­nie się jest bez­sensow­ne. To właśnie czuję pat­rząc na ciebie. -Orochimaru  -Masashi Kishimoto


starze­nie ę-jest bez­sensow­ne-to właśnie-czuję-pat­rząc-na ciebie-orochimaru 
I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Zwą Cię Bo­giem, nie na dar­mo przecie. Zawróciłeś w głowie nie jed­nej kobiecie, Ale nie tyl­ko przed płcią piękną gną się no­gi na twój widok, Każdy wróg drży, gdy zro­bisz choć je­den krok. Twe umiejętności, spraw­ność, siła Już nie jedną strzygę na ziemię powaliła. Twe oczy ciem­nie i nie poskromione, Są jak trzęsa­wis­ka, w których me ser­ce uwięzione. Są w nich gwiaz­dy, które sprawiają, że ko­biety pat­rząc w nie się upajają. -olaniaav1997


I pat­rząc W gwiaz­dy Miałam Cytaty: Pat­rząc na swo­je życie stwier­dzam że Bóg ma bar­dzo duże poczu­cie humoru. -Ryder


pat­rząc-na swo­-życie-stwier­dzam-że bóg- bar­dzo-że-poczu­cie-humoru