I psu Cytaty

Go to Gemtracks Beats
I psu Cytaty: Szkoła psu­je zwyk­le to, co zro­bił dom, więc dom ro­bi od­wet i psu­je to, co ro­bi szkoła. -Adolf Dygasiński
szkoła-psu­-zwyk­-to-co zro­bił-dom-więc-dom-ro­bi-od­wet-i psu­-to-co ro­bi-szkoła
I psu Cytaty: Po­lity­ka psu­je charakter. -Eugen Sierke
I psu Cytaty: I to wszystko psu na budę bez miłości. -Jan Twardowski
i-to-wszystko-psu-na-budę-bez-miłoś
I psu Cytaty: I to wszys­tko psu na budę bez miłości. -Jan Twardowski
i to wszys­tko-psu-na budę-bez-miłoś
I psu Cytaty: Pijąc cudze zdro­wie, psu­jemy własne. -Jerome Klapka
pijąc-cudze-zdro­wie-psu­jemy-własne
I psu Cytaty: Jeśli psu pośliźnie się noga, stoi jeszcze na trzech. -Owidiusz
jeśli-psu-pośliźnie-ę-noga-stoi-jeszcze-na-trzech
I psu Cytaty: Nie strach zamyka psu mordę, lecz duża kość. -Mieczysław Michał Szargan
I psu Cytaty: Można psu tylko pozazdrościć jego umysłu: pamięta miłe rzeczy, a wymazuje te nieprzyjemne. -Barbara Woodehouse
można-psu-tylko-pozazdrość-jego-umysłu-pamię-miłe-rzeczy-a-wymazuje-te-nieprzyjemne
I psu Cytaty: Niewiarą w siebie psu­jesz całe swo­je życie... A wiarą bu­du­jesz wszys­tko tak, jak zaplanowałeś... -Roman1992
niewiarą-w siebie-psu­jesz-całe-swo­-życie-a wiarą-bu­­jesz-wszys­tko-tak-jak zaplanowałeś
I psu Cytaty: Dobroczynność nie polega na dawaniu kości psu. Dobroczynność to kość dzielona z psem wówczas, gdy jesteś równie głodny jak on. -Jack London
dobroczynność-nie-polega-na-dawaniu-koś-psu-dobroczynność-to-kość-dzielona-z-psem-wówczas-gdy-jesteś-równie-głodny-jak-on
I psu Cytaty: Jeśli ktoś się nie podoba twojemu psu, najprawdopodobniej tobie też nie powinien się podobać. -Anonim
jeśli-ktoś-ę-nie-podoba-twojemu-psu-najprawdopodobniej-tobie-też-nie-powinien-ę-podobać
I psu Cytaty: Nie do­wie­rzaj mężczyźnie, który mil­czy, i psu, który nie szczeka. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony
I psu Cytaty: Wszys­tko co przychodzi za łat­wo w życiu psu­je cha­rak­ter człowieka. Za to każda trud­ność har­tu­je ducha i ciało. Aby być sil­nym idz drogą prostą, lecz wyboistą. -Duch_Sumienia
wszys­tko-co przychodzi-za łat­wo-w życiu-psu­-cha­rak­ter-człowieka-za to każda-trud­ność-har­­-ducha-i ciało-aby być
I psu Cytaty: Co Ci z awa­tarów, pro­fili i fo­tek, hi­pok­ryzja się szerzy i każdy na Twój te­mat znaj­dzie mnóstwo plotek. /dot. fa­cebook'a, który nies­te­ty zastępu­je życie real­ne, do­dat­ko­wo psu­je opi­nię o nas samych  -szajbuss
I psu Cytaty: Kiedy da­wać psu kiełbasę za­palając lam­pkę, po ja­kimś cza­sie pies będzie wydzielał ślinę na sam wi­dok światła. A kiedy człowieko­wi po­kazy­wać at­ra­men­to­we baz­gro­ty na pa­pie­rze, po ja­kimś cza­sie po­wie, że to wzór na nies­kończo­ność wszechświata. Wszys­tko to fiz­jo­logia mózgu, tre­sura, nic więcej. -Stanisław Lem
I psu Cytaty: Ukocha­na osoba...? Kto to taki? Czy ma pra­wo na­mi sterowac? Mówić nam co ma­my ro­bić, gdzie iść z kim się spotykać? To chy­ba nie o to chodzi. A raczej napewno. Ta­ka oso­ba po­win­na wspierać, pomagać... A nie na­mi rządzić... Roz­ka­zywać - psu Ste­rować - okrętem na morzu Dyk­ta­rure wpro­wadzać - w pra­cy swoim podwładnymi Ukocha­na osoba..? Kto to taki?  -Nieżywy
I psu Cytaty: Ak­torzy na sce­nie nie zacho­wują się wca­le tak jak praw­dzi­wi ludzie. Tyl­ko im się zda­je, że to umieją. Niektórym, tym naj­lep­szym, w pew­nym stop­niu to się uda­je, ale nie na ty­le, żeby mnie por­wać. Bo jeśli któryś ak­tor jest nap­rawdę świet­ny, wyczu­wa się, że on wie, że jest świet­ny, a to psu­je całe wrażenie. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
I psu Cytaty: Żaden człowiek, który pragnie dać z siebie jak najwięcej, nie ma czasu na wdawanie się w spory. A już na pewno nie może sobie pozwolić na ich konsekwencje - zdenerwowanie i utratę panowania nad sobą. Ustępuj w przypadku wszelkich sporów, w których możesz rościć co najwyżej równe prawa do posiadania racji. Ustępuj też i w przypadku tych najmniejszych, choćby w oczywisty sposób słuszność była po twojej stronie. Lepiej zejść z drogi psu niż zostać przezeń pogryzionym walcząc o prawo przejścia tamtędy. Nawet zabicie psa nie zmieni bowiem faktu, że zostałeś pokąsany. -Abraham Lincoln