I spokój Cytaty

I spokój Cytaty: daj mi wreszcie spokój chcę przes­pa­nych nocy mniej nerwów za dnia od­chodzę od zmysłów do­nikąd gu­bię się bo Ty mnie gubisz daj mi spokój daj siebie nim samotnie oszaleję  -funeralofheart


daj-mi wreszcie-spokój-chcę-przes­pa­nych-nocy-mniej-nerwów-za dnia-od­chodzę-od zmysłów-do­nikąd-gu­bię-ę-bo-ty mnie-gubisz-daj
I spokój Cytaty: Tak jak zasadą rządu despotycznego jest lęk, tak celem jego spokój, ale to nie jest spokój, to cisza owych miast, w których mury wkracza nieprzyjaciel. -Charles Louis Montesquieu


tak-jak-zasadą-rzą-despotycznego-jest-lęk-tak-celem-jego-spokój-ale-to-nie-jest-spokój-to-cisza-owych-miast-w-których-mury-wkracza
I spokój Cytaty: Kocha­my tyl­ko raz. Głupie stwier­dze­nie. Można zos­tać oszu­kanym, zra­nionym, zmie­sza­nym z błotem przez


I spokój Cytaty: Spokój domowy ma swoją cenę. -Margaret Mitchell


I spokój Cytaty: I w nieszczęściu zachowuj spokój umysłu. -Horacy


i-w-nieszczęściu-zachowuj-spokój-umysłu
I spokój Cytaty: Pokora i spokój wewnętrzny idą z sobą w parze. -Richard Carlson


pokora-i-spokój-wewnętrzny-idą-z-sobą-w-parze
I spokój Cytaty: Na drze­wie mil­cze­nia wi­si je­go owoc - spokój. -Arthur Schopenhauer


I spokój Cytaty: Nie bój się te­go, co no­we - cho­ciaż ci miły spokój. -Tytus Carus Lukrecjusz


I spokój Cytaty: Naj­lep­szym le­kar­stwem jest spokój. -Celsus


naj­lep­szym-­kar­stwem-jest spokój
I spokój Cytaty: U wielu ludzi spokój jest odrętwieniem,wzruszenie wściekłością. -Epikur


u-wielu-ludzi-spokój-jest-odrętwieniemwzruszenie-wściekłośą
I spokój Cytaty: U wielu ludzi spokój jest odrętwieniem, wzruszenie wściekłością. -Epikur


u-wielu-ludzi-spokój-jest-odrętwieniem-wzruszenie-wściekłośą
I spokój Cytaty: Tros­ki uczą od­czu­wać spokój jak szczęście. -Stefan Żeromski


tros­ki-uczą-od­czu­wać-spokój-jak szczęście
I spokój Cytaty: U wielu ludzi spokój jest odrętwieniem, wzrusze­nie wściekłością. -Epikur


u wielu-ludzi-spokój-jest odrętwieniem-wzrusze­nie-wściekłośą
I spokój Cytaty: Mądrym jest ten, który wie, kiedy zachować spokój. -Anonim


mądrym-jest-ten-który-wie-kiedy-zachować-spokój
I spokój Cytaty: Człowiek miłujący spokój jest bardziej potrzebny niż mędrzec. -Tomasz Kempis


człowiek-miłujący-spokój-jest-bardziej-potrzebny-ż-mędrzec
I spokój Cytaty: Tu­li pan wdzięcznie łzy świ­tezi całuje. Spokój powicia. -Papużka


tu­li-pan-wdzięcznie-łzy-świ­tezi-całuje-spokój-powicia
I spokój Cytaty: Us­ta unoszą Spokój ducha - pełny luz Niepodważalność Krys­ty­na Sz. 07.01.2015r. -krysta


us­-unoszą-spokój-ducha- pełny-luz-niepodważalność-krys­ty­na-sz-07012015r
I spokój Cytaty: Nie bój się tego, co nowe - chociaż ci miły spokój. -Tytus Carus Lukrecjusz