I tak Przyjdzie…  Cytaty

I tak Przyjdzie…  Cytaty: Zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie, tak jak zresztą każdy myślał w czasach Beatlesów. Nieprawdaż? Któż myślał, że przyjdzie nam umrzeć? -Paul McCartney


zachowywaliśmy-ę-tak-jakbyśmy-mieli-żyć-wiecznie-tak-jak-zresztą-każdy-myśł-w-czasach-beatlesów-nieprawdaż-któż-myśł-że-przyjdzie-nam
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Bro­niłam się długo, dziel­nie, Jak lwica Bałam się te­go, że przyjdzie, Bo przyjdzie I przyszła... tak cicho, spokojnie Zak­radła się od tyłu, Po­deszła mnie sposobem, Nie zauważyłam, prze­cie mu­ry tak wysokie Do serca Co słabe, skrzywdzone A jed­nak, czuj­ność uśpiła Lecz gdy z le­tar­gu wyr­wać się raczyła Było za późno Już była, jest Została Pod­dałam się, przegrałam De­likat­nie dotknęła Mu­ry zburzyła, płomyk roznieciła, W dłonie ser­ce de­likat­nie wzięła I blas­ku na­dała życia Oczy zam­knęłam, Od­dałam się jej cała Skapitulowałam Szczęśli­wa, zakochana  -Amy03


I tak Przyjdzie…  Cytaty: Po raz ko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mej ław­ce, ze świado­mością, że i tak nikt nie przyjdzie. -respirer


po raz-ko­lej­ny-sie­dzisz-na tej ­mej-ław­-ze świado­mośą-że i tak-nikt-nie przyjdzie
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Nie kochaj mocno, bo przyjdzie nienawiść, nie nienawidź mocno, bo przyjdzie miłość. -Molier


nie-kochaj-mocno-bo-przyjdzie-nienawiść-nie-nienawidź-mocno-bo-przyjdzie-miłość
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu; przyjdzie - zrobi niespodziankę. -Bolesław Prus


nie-myśl-o-szczęściu-nie-przyjdzie-nie-zrobi-zawodu-przyjdzie-zrobi-niespodziankę
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu, przyjdzie - zrobi niespodziankę. -Bolesław Prus


nie-myśl-o-szczęściu-nie-przyjdzie-nie-zrobi-zawodu-przyjdzie-zrobi-niespodziankę
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Otaczając się rzecza­mi nie za­pełnisz pus­tki w sercu. Uciekając do ludzi nie za­lud­nisz samotności. Hałasem nie oszu­kasz ciszy, ona i tak przyjdzie…  -Papillondenuit


otaczając ę-rzecza­mi-nie za­pełnisz-pus­tki-w sercu-uciekając-do ludzi-nie za­lud­nisz-samotnoś-hałasem-nie oszu­kasz-ciszy-ona
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Nie proś się o Miłość. Zo­baczysz, sa­ma przyjdzie. -Bruno


nie-proś ę-o miłość-zo­baczysz-­-przyjdzie
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Biednym nic z tego nie przyjdzie, że bogaci też zbiednieją. -Stefan Kisielewski


biednym-nic-z-tego-nie-przyjdzie-że-bogaci-też-zbiednieją
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Gdy nadchodzi świt, trudno walczyć przeciw nocy, która przyjdzie. -Stanisław Jerzy Lec


gdy-nadchodzi-świt-trudno-walczyć-przeciw-nocy-która-przyjdzie
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Najgłupszą rzecz, jaką powiesz, przyjdzie ktoś jeszcze głupszy i skarykaturuje. -Henryk Elzenberg


najgłupszą-rzecz-jaką-powiesz-przyjdzie-ktoś-jeszcze-głupszy-i-skarykaturuje
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością. -Krzysztof Kamil Baczyński


I tak Przyjdzie…  Cytaty: Polak, jak mu przyjdzie fantazja do głowy, może być całkiem porządnym człowiekiem. -Tadeusz Kotarbiński


polak-jak-mu-przyjdzie-fantazja-do-głowy-może-być-całkiem-porządnym-człowiekiem
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Gdy dwóch podzieli się światem, to ostatecznie przyjdzie do walki między obydwoma. -Emil Ludwig


gdy-dwóch-podzieli-ę-światem-to-ostatecznie-przyjdzie-do-walki-między-obydwoma
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Fortuna nie przyjdzie po mężczyznę, musi jej szukać; kobietę i w domu znajdzie. -Klementyna Hoffmanowa


fortuna-nie-przyjdzie-po-mężczyznę-musi-jej-szukać-kobietę-i-w-domu-znajdzie
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Kiedy przyjdzie do rozmowy o pieniądzach, nigdy nie wymieniaj wysokości kwoty jako pierwszy. -Ahmed Yamani


kiedy-przyjdzie-do-rozmowy-o-pieniądzach-nigdy-nie-wymieniaj-wysokoś-kwoty-jako-pierwszy
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek -Louis L'Amour


przyjdzie-taka-chwila-gdy-stwierdzisz-że-wszystko-ę-skończyło-to-właśnie-będzie-początek
I tak Przyjdzie…  Cytaty: Nigdy nie wiadomo, skąd przyjdzie dobry pomyśl, ani jak daleko zaprowadzi. -H. Jackson Brown


nigdy-nie-wiadomo-skąd-przyjdzie-dobry-pomyśl-ani-jak-daleko-zaprowadzi