I w przestrzeni Cytaty

I w przestrzeni Cytaty: Mądrość działa na określonej przestrzeni, głupota na nieograniczonej. -Anonim


mądrość-działa-na-określonej-przestrzeni-głupota-na-nieograniczonej
I w przestrzeni Cytaty: Czas jest tylko szczególną formą przestrzeni. -Herbert George Wells


czas-jest-tylko-szczególną-formą-przestrzeni
I w przestrzeni Cytaty: Czas jest tyl­ko szczególną formą przestrzeni. -Herbert George Wells


czas-jest tyl­ko-szczególną-formą-przestrzeni
I w przestrzeni Cytaty: ma­teria końcem i początkiem zmian myśli życie w przestrzeni  -Cykam


­teria-końcem-i-początkiem-zmian-myśli-życie-w przestrzeni 
I w przestrzeni Cytaty: dzi­kość w przestrzeni za­bawia się do woli tworząc granice  -Cykam


dzi­kość-w przestrzeni-za­bawia ę-do woli-tworząc-granice 
I w przestrzeni Cytaty: Wywindowani na szczebel nie mogą nagle sygnalizować, że cierpią na chorobą przestrzeni. -Zbigniew Waydyk


wywindowani-na-szczebel-nie-mogą-nagle-sygnalizować-że-cierpią-na-chorobą-przestrzeni
I w przestrzeni Cytaty: Świadomość, istniejąca globalnie w przestrzeni i czasie, jest ukrytą, porządkującą wszystko zmienną. -Herbert Nick


Świadomość-istniejąca-globalnie-w-przestrzeni-i-czasie-jest-ukrytą-porządkującą-wszystko-zmienną
I w przestrzeni Cytaty: My, którzy mamy przyjaciół, jesteśmy otuleni życzliwością, bezpieczni wobec zimnego ogromu przestrzeni. -Pam Brown


my-którzy-mamy-przyjaciół-jesteśmy-otuleni-życzliwośą-bezpieczni-wobec-zimnego-ogromu-przestrzeni
I w przestrzeni Cytaty: Świat dzieje się także we mnie, nie tylko w czasie i przestrzeni. Ja też jestem przestrzenią -Sandor Marai


Świat-dzieje-ę-także-we-mnie-nie-tylko-w-czasie-i-przestrzeni-ja-też-jestem-przestrzenią
I w przestrzeni Cytaty: Życie jest jak krzyżówka, po­nieważ od­czu­wamy pot­rzebę za­pełniania pus­tych przestrzeni. -MyBigDreams


Życie-jest jak krzyżówka-po­nieważ-od­czu­wamy-pot­rzebę-za­pełniania-pus­tych-przestrzeni
I w przestrzeni Cytaty: znów Słowa zamilkły w przestrzeni między-myśli i tyl­ko bez znaczenia przysłonić tę lukę sta­rają się spojrzenia. -thrillofit


znów-słowa-zamilkły-w-przestrzeni-między-myśli-i-tyl­ko-bez-znaczenia-przysłonić-tę lukę-sta­rają-ę-spojrzenia
I w przestrzeni Cytaty: im więcej masz przestrzeni tym więcej możesz jej dać innym  -one drop for all


im więcej-masz-przestrzeni-tym-więcej-możesz-jej-dać-innym 
I w przestrzeni Cytaty: Dom bowiem zaczyna być wtedy, gdy jego ściany zamkną w sobie kawał przestrzeni. Ta zamknięta przestrzeń jest duszą domu. -Olga Tokarczuk


dom-bowiem-zaczyna-być-wtedy-gdy-jego-ściany-zamkną-w-sobie-kawał-przestrzeni-ta-zamknię-przestrzeń-jest-duszą-domu
I w przestrzeni Cytaty: Wy­bierać zwątpienie ja­ko fi­lozo­fię życia to tak, jak wy­bierać bez­ruch ja­ko sposób prze­mie­szcza­nia się w przestrzeni. -Yann Martel


wy­bierać-zwątpienie-ja­ko-fi­lozo­fię-życia-to tak-jak wy­bierać-bez­ruch-ja­ko-sposób-prze­mie­szcza­nia ę-w przestrzeni
I w przestrzeni Cytaty: Jeżeli wszystkie światy krążą w swojej przestrzeni w takim rządku, że jeden drugiego nie uszkadza, wnieść wypada, i ludzie przyjdą do tego przez uporządkowanie swoich uczt i swoich rozmyślań. -Karol Kazimierz Kurpiński


I w przestrzeni Cytaty: Gdy czas i przes­trzeń przed na­mi się kur­czą, to roz­szerzają się za na­mi. W ten sposób idzie się nap­rzód w cza­sie i przestrzeni. -Antoni Kępiński


gdy-czas-i przes­trzeń-przed-na­mi ę-kur­czą-to roz­szerzają ę-za na­mi-w ten-sposób-idzie ę-nap­rzód-w cza­sie
I w przestrzeni Cytaty: Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. -Jan Paweł II


I w przestrzeni Cytaty: Każda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus