Iść Mi było Wstyd Cytaty

Iść Mi było Wstyd Cytaty: I pod Ścianę Płaczu iść mi było wstyd - Czy ja ko­munis­ta, czy Po­lak, czy Żyd?  -Jacek Kaczmarski


i pod-Ścianę-płaczu-iść-mi było-wstyd-czy-ja ko­munis­-czy-po­lak-czy-Żyd 
Iść Mi było Wstyd Cytaty: • 


 - zniena­widził-mnie-bo-było-mu wstyd-te­go-jak bar­dzo-mnie-skrzyw­dził- 
Iść Mi było Wstyd Cytaty: Życie to test. Tylko test. Gdyby było inaczej, ktoś powiedziałby nam, co robić i dokąd iść. -Richard Carlson


Życie-to-test-tylko-test-gdyby-było-inaczej-ktoś-powiedziałby-nam-co-robić-i-dokąd-iść
Iść Mi było Wstyd Cytaty: Życie - zbyt krótkie by można było stać, trze­ba iść da­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodze ku szczęściu. -Ryder


Życie- zbyt-krótkie-by można-było-stać-trze­ba-iść-da­lej-po­konując-ko­lej­ne-przeszko­dy-na drodze-ku szczęściu
Iść Mi było Wstyd Cytaty: Naj­większe szczęście to iść i iść, i mieć nad sobą błękit­ne niebo. -Artur Golden


naj­większe-szczęście-to iść-i iść-i mieć-nad-sobą-błękit­ne-niebo
Iść Mi było Wstyd Cytaty: Pi­jako­wi wstyd pić, ale pi­jako­wi jeszcze gor­szy wstyd: nie pić. -Jerzy Pilch


pi­jako­wi-wstyd-pić-ale-pi­jako­wi-jeszcze-gor­szy-wstyd-nie pić
Iść Mi było Wstyd Cytaty: Nie wstyd nie wie­dzieć, lecz wstyd nie pragnąć swo­jej wie­dzy uzupełnić. -Feliks Chwalibóg


nie-wstyd-nie wie­dzieć-lecz-wstyd-nie pragnąć-swo­jej-wie­dzy-uzupełć
Iść Mi było Wstyd Cytaty: By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma. -Thomas Stearns Eliot


Iść Mi było Wstyd Cytaty: Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem - i tak - wiecznie - aż do końca. -Joseph Conrad


iść-za-marzeniem-i-znowu-iść-za-marzeniem-i-tak-wiecznie-aż-do-końca
Iść Mi było Wstyd Cytaty: nie sztuką jest iść i chcieć zawrócić sztuką jest iść i pat­rzeć przed siebie  -Sipa


nie sztuką-jest iść-i chcieć-zawróć-sztuką-jest iść-i pat­rzeć-przed-siebie 
Iść Mi było Wstyd Cytaty: Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. -Jaroslav Hasek


jak-tam-było-tak-tam-było-zawsze-jakoś-było-jeszcze-nigdy-tak-nie-było-żeby-jakoś-nie-było
Iść Mi było Wstyd Cytaty: Wstyd mi za swo­je człowieczeństwo. -mockingbird


wstyd-mi za swo­-człowieczeństwo
Iść Mi było Wstyd Cytaty: Wstyd jest barwą cnoty. -Wincenty Ignacy Marewicz


Iść Mi było Wstyd Cytaty: Gdyby wynik wojny można było przewidzieć, żadnych by nie było. -Hermann Bondi


gdyby-wynik-wojny-można-było-przewidzieć-żadnych-by-nie-było
Iść Mi było Wstyd Cytaty: Jak było tak było, lecz miało swój czar. -Johann Wolfgang Goethe


Iść Mi było Wstyd Cytaty: Gdy­by życie było ra­jem, można by było obejść bez lęku i bólu. -Antoni Kępiński


gdy­by-życie-było-ra­jem-można-by było-obejść-bez-lęku-i bólu
Iść Mi było Wstyd Cytaty: Hi­pok­ryzja to wstyd­li­wość łajdaka. -Demostenes


hi­pok­ryzja-to wstyd­li­wość-łajdaka
Iść Mi było Wstyd Cytaty: Naj­większy wstyd,gdy go nie ma. -Urszula Zybura