Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty

Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie. -Abraham Lincoln


pamiętaj-iż-twoja-własna-determinacja-by-osiągnąć-sukces-liczy-ę-bardziej-ż-cokolwiek-innego-na-świecie
Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Myśl, że twoja własna egzystencja, twoje zdrowie i zdolności otrzymałeś w prezencie, przywiedzie cię do tego, że i ty kiedyś bez odpłaty coś dla innych uczynisz. -Phil Bosmans


myśl-że-twoja-własna-egzystencja-twoje-zdrowie-i-zdolnoś-otrzymałeś-w-prezencie-przywiedzie-ę-do-tego-że-i-ty-kiedyś-bez-odpłaty-coś-dla
Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: determinacja mo­ja kocha­na wiedzie na wprost do Ciebie  -Cykam


determinacja-mo­ja-kocha­na-wiedzie-na-wprost-do ciebie 
Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Opowiedz mi twoją przeszłość, a ja powiem ci, jaka będzie twoja przyszłość. -Konfucjusz


opowiedz-mi-twoją-przeszłość-a-ja-powiem-jaka-będzie-twoja-przyszłość
Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Determinacja jest wezwaniem budzącym ludzką wolę. -Anthony Robbins


determinacja-jest-wezwaniem-budzącym-ludzką-wolę
Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces -Richard B. Sheridan


najpewniejszym-sposobem-na-uniknięcie-porażki-jest-determinacja-by-osiągnąć-sukces
Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Niech ma przyszła żona twoja skromność, do gospodarstwa domowego skłonność, o wielki świat niedbałość, niech twoją będzie nie tylko kochanką, ale przyjaciółką, a ty się najlepiej ożenisz. -Platon


niech-przyszła-żona-twoja-skromność-do-gospodarstwa-domowego-skłonność-o-wielki-świat-niedbałość-niech-twoją-będzie-nie-tylko-kochanką
Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: To, co jest twoją słabością dziś, jest twoją siłą jutro. -paulinaw


to-co jest twoją-słabośą-dziś-jest twoją-łą-jutro
Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Czy można się wyr­wać przez­nacze­niu? Trze­ba by na to prze­ciw­sta­wić mu własną kon­sekwen­cję, us­ta­lić własną prawdę i odep­rzeć każde na­tar­cie prawd cudzych i rutynowanych. -Stanisław Dygat


Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Zmiana osobowości wymaga ciągłej walki z samym sobą, bo w człowieku kłócą się dwa uczucia: determinacja, by zmienić skórę i pragnienie pozostania we własnej. -Gabriel Garcia Marquez


zmiana-osobowoś-wymaga-ągłej-walki-z-samym-sobą-bo-w-człowieku-kłócą-ę-dwa-uczucia-determinacja-by-zmienić-skórę-i-pragnienie-pozostania
Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Żaden człowiek nie jest sa­mois­tną wyspą; każdy sta­nowi ułamek kon­ty­nen­tu, część lądu. Jeżeli morze zmy­je choćby grudę ziemi, Euro­pa będzie pom­niej­szo­na tak sa­mo, jak gdy­by pochłonęło przylądek, włość twoich przy­jaciół czy twoją własną. Śmierć każde­go człowieka um­niej­sza mnie, al­bo­wiem jes­tem zes­po­lony z ludzkością. Prze­to nig­dy nie py­taj, ko­mu bi­je dzwon; bi­je on tobie. -John Donne


Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Nie szarpać się, nie buntować, nie sprzeciwiać losowi - jest postawą słuszną i racjonalną. Krótkie kategoryczne Bóg tak chce


Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Grze­gorzo­wi, 22.05.2010r. Wyk­reślo­ne wer­sy które nie zdążyły eko­logicznie przy żub­rze w toale­cie później Two­je mo­je poślad­ki lep­kiego Cię uk­ry­wam po­między uda­mi na­sycam się Tobą pochłaniam niebies­kie paz­nokcie za­pisały Twoją szyję gdy przez chwilę w us­tach byłeś mój .... te­raz żyję Twoją nieobecnością  -czarnewstążkiwewłosach


Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Dla chcące­go nic trud­ne­go? O nie… Lecz jeśli w og­rodzie je­go duszy kwit­nie wiara… Pochop­ność myśli do snu kładzie cier­pli­wość… A ser­ce od­wagą pok­rze­pia determinacja… Wte­dy – tak, dla chcące­go nie ma rzeczy niemożliwych. Inaczej, chcący na zaw­sze po­zos­ta­nie tyl­ko marzycielem…  -Papillondenuit


Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Miłość własna to przeciwieństwo miłości. -Antoine De Saint - Exupery


Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Każdy ma własną de­finicję szczęścia. Mo­ja to Ty. -opuszczona


każdy- własną-de­finicję-szczęścia-mo­ja to ty
Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Cytat to ryzyko na własną odpowiedzialność. -Władysław Grzeszczyk


Iż Twoja Własna Determinacja Cytaty: Codzien­nie poz­na­je twoją tajemnice... -AnDree


codzien­nie-poz­na­-twoją-tajemnice