Iż Wyższy Cytaty

Iż Wyższy Cytaty: Im kto wyższy, tym łatwiej i niżej spaść może. -Adam Mickiewicz


im-kto-wyższy-tym-łatwiej-i-żej-spaść-może
Iż Wyższy Cytaty: Im człowiek wyższy w naukę i lata, tym głębiej zgina kolano. -Deotyma


im-człowiek-wyższy-w-naukę-i-lata-tym-głębiej-zgina-kolano
Iż Wyższy Cytaty: Wykształcenie to sposób, w który nasze uprzedzenia podnosimy na wyższy stopień. -Laurance Peter


wykształcenie-to-sposób-w-który-nasze-uprzedzenia-podnosimy-na-wyższy-stopień
Iż Wyższy Cytaty: Naj­wyższy czas, by dzieci uświado­miły rodzi­com ta­jem­ni­ce życia płciowego. -Karl Kraus


naj­wyższy-czas-by dzieci-uświado­miły-rodzi­com-­jem­­-życia-płciowego
Iż Wyższy Cytaty: Czasem: im wyższy ty­tuł tym niższa kultura. Tyl­ko proszę nie generalizować!  -constella


czasem-im-wyższy-ty­ł-tym-ższa-kultura-tyl­ko-proszę-nie generalizować 
Iż Wyższy Cytaty: Niektóre stworze­nia na­zywa­my wyższy­mi, gdyż są dos­ko­nal­sze w dobroci. -św. Tomasz z Akwinu


niektóre-stworze­nia-na­zywa­my-wyższy­mi-gdyż-są ­ko­nal­sze-w dobroci
Iż Wyższy Cytaty: Człowiek niższy od otocze­nia jest zwyk­le wyp­rosto­wany, a wyższy – pochylony. -Antoni Kępiński


człowiek-ższy-od otocze­nia-jest zwyk­-wyp­rosto­wany-a wyższy-pochylony
Iż Wyższy Cytaty: De­gene­rat społeczny zasługu­je na ten sam rodzaj es­ty­my co naj­wyższy urzędnik lub papież. -Walenty


de­gene­rat-społeczny-zasługu­-na ten-sam-rodzaj-es­ty­my-co naj­wyższy-urzędnik-lub-papież
Iż Wyższy Cytaty: Kiedy rep­re­zen­tu­jesz naj­wyższy urząd w państwie nie ma miej­sca na strach. -Eva Perón (Evita)


kiedy-rep­re­zen­­jesz-naj­wyższy-urząd-w państwie-nie  miej­sca-na strach
Iż Wyższy Cytaty: Im wyższy jest stopień rozwoju człowieka, tym rzadziej świętuje on w ustalone dni. Zaczyna dostrzegać odświętność w dniu powszednim. -Irina Griekowa


im-wyższy-jest-stopień-rozwoju-człowieka-tym-rzadziej-świętuje-on-w-ustalone-dni-zaczyna-dostrzegać-odświętność-w-dniu-powszednim
Iż Wyższy Cytaty: Przyszedł już czas, naj­wyższy czas Niena­wiść zniszczyć w sobie. -Czesław Niemen


przyszedł-już-czas-naj­wyższy-czas-niena­wiść-zniszczyć-w sobie
Iż Wyższy Cytaty: Człowiek wyższy bywa zawsze pokornym, w granicach Swej wiedzy rozbiera i sądzi, ale poza tymi granicami zawiesza sąd i czeka. -Deotyma


człowiek-wyższy-bywa-zawsze-pokornym-w-granicach-swej-wiedzy-rozbiera-i-sądzi-ale-poza-tymi-granicami-zawiesza-sąd-i-czeka
Iż Wyższy Cytaty: Dający musi być wyższy w hierarchii od tego, którego karmi jak pisklę. Nie przyjmuje się wartości kulturowych od pogardzanego niewolnika. -Konrad Lorenz


dający-musi-być-wyższy-w-hierarchii-od-tego-którego-karmi-jak-pisklę-nie-przyjmuje-ę-wartoś-kulturowych-od-pogardzanego-niewolnika
Iż Wyższy Cytaty: Sąd naj­wyższy - to sąd włas­ne­go sumienia. -Victor Marie Hugo


sąd-naj­wyższy- to sąd-włas­ne­go-sumienia
Iż Wyższy Cytaty: Im mniejszy krytyk, tym większych napastuje autorów, bo zdaje, mu się, że gdy wejdzie na wysoką górę i szczyt jej opluje, będzie od niej wyższy. -Aleksander Świętochowski


im-mniejszy-krytyk-tym-większych-napastuje-autorów-bo-zdaje-mu-ę-że-gdy-wejdzie-na-wysoką-górę-i-szczyt-jej-opluje-będzie-od-niej-wyższy
Iż Wyższy Cytaty: Ko­lej­na gwiaz­da spadła, a ja, cho­lera, znów nie zdążyłam po­myśleć życze­nia. Chy­ba naj­wyższy czas zna­leźć ja­kiś in­ny sposób na szczęście. -Gold Fishy


ko­lej­na-gwiaz­da-spadła-a ja-cho­lera-znów-nie zdążyłam-po­myść-życze­nia-chy­ba naj­wyższy-czas-zna­źć-ja­kiś-in­ny
Iż Wyższy Cytaty: Im bar­dziej da­na cy­wili­zac­ja zro­zumie, że jej ob­raz świata jest fik­cją tym wyższy jest jej po­ziom nauki. -Albert Einstein


im bar­dziej-da­na-cy­wili­zac­ja-zro­zumie-że jej-ob­raz-świata-jest fik­cją-tym-wyższy-jest jej-po­ziom-nauki
Iż Wyższy Cytaty: Śmierć prze­sunęła ją na ja­kiś wyższy po­ziom egzys­ten­cji, na którym na­wet prze­rażające praw­dy życiowe można przyj­mo­wać z całko­witym spo­kojem, bez histerii. -Michal Viewegh