Ich Myśli I Poglądy Cytaty

Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Podobnie jak twarze ludzi są różne, tak samo różnią się ich myśli i poglądy. -Majmonides


podobnie-jak-twarze-ludzi-są-różne-tak-samo-różą-ę-ich-myśli-i-poglądy
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Sekty nienawidzą się tym silniej, im bliższe są ich poglądy. -Georg Christoph Lichtenberg


Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Jasne i precyzyjne poglądy są najbardziej niebezpieczne, ponieważ nikt nie ma odwagi ich zmieniać. -Anonim


jasne-i-precyzyjne-poglądy-są-najbardziej-niebezpieczne-ponieważ-nikt-nie-odwagi-ich-zmieniać
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada. -memberr


myśli-zdradzają-na­job­rzyd­li­wiej-myśli mają-nad-na­mi-władzę-myśli kradną-nasze-naj­skryt­sze-zakątki-umysłu-myśli tworzą
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Noc to tęskno­ta myśli, dzień to ich niewiel­ki zbiór. -watchingmefall


noc-to tęskno­-myśli-dzień-to ich-niewiel­ki-zbiór
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Wy­cofują się gdy nie idzie po ich myśli. -one drop for all


wy­cofują ę-gdy-nie idzie-po ich-myśli
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Mądre myśli to jak przyjaciółki. Nie należy ich mieć zbyt wiele. -Krecia Pataczkówna


mądre-myśli-to-jak-przyjaciółki-nie-należy-ich-mieć-zbyt-wiele
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Myśli niektórych ludzi są tak płytkie, że nie sięgają nawet ich głowy. -Stanisław Jerzy Lec


myśli-niektórych-ludzi-są-tak-płytkie-że-nie-ęgają-nawet-ich-głowy
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Ludzie wy­myśli­li ty­le czasów, a prze­cież liczy się w ich życiu je­dynie czas szczęścia. -fyrfle


ludzie-wy­myśli­li-ty­-czasów-a prze­cież-liczy ę-w ich-życiu-­dynie-czas-szczęścia
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Perfidia: Przemycać prawicowe poglądy na lewo. -Anonim


perfidia-przemycać-prawicowe-poglądy-na-lewo
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Nie zawsze podzielam swoje poglądy. -Paul Ambroise Valery


Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Gdyby ludzie szczerze wyrażali swoje myśli, większość ich musiałaby się kończyć znakiem zapytania. -Jerzy Andrzejewski


gdyby-ludzie-szczerze-wyrażali-swoje-myśli-większość-ich-musiałaby-ę-kończyć-znakiem-zapytania
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Nie zaw­sze podzielam swo­je poglądy. -Paul Ambroise Valéry


Ich Myśli I Poglądy Cytaty: To nie niepokoją ludzi, lecz poglądy na te sprawy. -Eurypides


to-nie-niepokoją-ludzi-lecz-poglądy-na-te-sprawy
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Nawet statecznych ludzi poglądy mogą się zmienić. -Homer


nawet-statecznych-ludzi-poglądy-mogą-ę-zmienić
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Cias­ne poglądy nieza­leżne są od sze­rokości geograficznej. -Tadeusz Gicgier


cias­ne-poglądy-nieza­żne-są od sze­rokoś-geograficznej
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Na­wet sta­tecznych ludzi poglądy mogą się zmieniać. -Homer


na­wet-sta­tecznych-ludzi-poglądy-mogą ę-zmieniać
Ich Myśli I Poglądy Cytaty: Wgląd jest głębią, po po­wie­rzchni której pływają poglądy. -Papillondenuit


wgląd-jest głębią-po po­wie­rzchni-której pływają-poglądy