Ich Rozsądku Cytaty

Ich Rozsądku Cytaty: Świat nie sądzi czynów ludzkich wedle ich dobroci, ale wedle ich piękności; nie wedle tego, czy są sprawiedliwe, ale czy wielkie; nie wedle ich rozsądku, ale wedle ich nadzwyczajności. -Montesquieu


Świat-nie-sądzi-czynów-ludzkich-wedle-ich-dobroci-ale-wedle-ich-pięknoś-nie-wedle-tego-czy-są-sprawiedliwe-ale-czy-wielkie-nie-wedle-ich
Ich Rozsądku Cytaty: Chytrość zajmuje coraz bardziej miejsce zdrowego rozsądku i roztropności, które powinny przewodzić obywatelom. Adwokaci wielce są zadowoleni, gdy widzą, że na każdym kroku trzeba korzystać z ich usług w zarządzaniu swoimi sprawami, sędziom zaś wcale nie sprawia przykrości sprawowanie władzy nad tymi, których im naraili adwokaci. -Montesquieu


Ich Rozsądku Cytaty: Gdyby mężczyźni byli zdolni posłuchać głosu rozsądku, jaki wybór w miłości uczynić należy, to właśnie przekładaliby mniszki ponad wszystkie inne kobiety. Bo nic nie istnieje, co by właśnie mniszkom mogło przeszkadzać bezustannie myśleć tylko o ich miłości: nie są rozproszone przez te tysiączne rzeczy, które wypełniają i na drzazgi rozszczepiają życie kobiet, które w świecie żyją. -Marianna Acoforado


Ich Rozsądku Cytaty: To nie wina rozsądku, że ci go brakuje. -Urszula Zybura


Ich Rozsądku Cytaty: Spokojne sumienie to kolebka rozsądku. -Jan Kurczab


spokojne-sumienie-to-kolebka-rozsądku
Ich Rozsądku Cytaty: W każdym tli jakaś iskra rozsądku. -Robert Louis Stevenson


Ich Rozsądku Cytaty: Przeciwność uczy rozsądku, dobrobyt go odbiera. -Seneka


przeciwność-uczy-rozsądku-dobrobyt-go-odbiera
Ich Rozsądku Cytaty: W każdym tli ja­kaś is­kra rozsądku. -Robert Louis Stevenson


Ich Rozsądku Cytaty: Błazen bywa echem zdrowego rozsądku. -Anonim


błazen-bywa-echem-zdrowego-rozsądku
Ich Rozsądku Cytaty: Wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku. -Anonim


wykształcenie-nie-zastąpi-zdrowego-rozsądku
Ich Rozsądku Cytaty: Pobierajmy się z rozsądku, a kochajmy dla przyjemności. -Margaret Mitchell


pobierajmy-ę-z-rozsądku-a-kochajmy-dla-przyjemnoś
Ich Rozsądku Cytaty: Po­biera­my się z rozsądku, a kocha­my dla przyjemności. -Margaret Mitchell


po­biera­my ę-z rozsądku-a kocha­my-dla-przyjemnoś
Ich Rozsądku Cytaty: Pobierajmy się z rozsądku a kochajmy dla przyjemności. -Margaret Mitchell


pobierajmy-ę-z-rozsądku-a-kochajmy-dla-przyjemnoś
Ich Rozsądku Cytaty: Ułudą uczuć małżeństwo z rozsądku Dom pełen złudzeń. -słoneczniki


ułudą-uczuć-łżeństwo-z rozsądku-dom-peł-złudzeń
Ich Rozsądku Cytaty: Podróż kosmiczna jest triumfem rozumu i klęską rozsądku. -Max Born


podróż-kosmiczna-jest-triumfem-rozumu-i-klęską-rozsądku
Ich Rozsądku Cytaty: Im większe jest oburzenie, tym mniejszy udział rozsądku. -H. Jackson Brown


im-większe-jest-oburzenie-tym-mniejszy-udział-rozsądku
Ich Rozsądku Cytaty: Gdy widziałem przy­jaciół na ko­kainie, ich oczy nie prze­mawiały do mnie, ich oczy od­bi­jały ich dusze. -Serj Tankian


gdy-widziałem-przy­jaciół-na ko­kainie-ich-oczy-nie prze­mawiały-do mnie-ich-oczy-od­bi­jały-ich-dusze
Ich Rozsądku Cytaty: Wszys­tko, co ro­bię, jest in­spi­rowa­ne przez dzieci. Lu­bię ich niewin­ność, ich czys­tość. Widzę Bo­ga w ich spojrzeniu. -Michael Jackson


wszys­tko-co ro­bię-jest in­spi­rowa­ne-przez-dzieci-lu­bię ich-niewin­ność-ich-czys­tość-widzę bo­ga-w ich-spojrzeniu